Vejen frem for træbyggeri i Danmark

0

Erfaringer behøves

For at få flere etagebyggerier i træ i Danmark, behøves erfaringer i byggeriet. Arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, entreprenører, leverandører, bygherrer og myndigheder skal vænne sig til at tænke på træ som et naturligt og godt valg, også til stort byggeri. Det vil kræve en vedholdende og samlende indsats at indhøste og dele erfaringer.

Desuden er der brug for forskning, udvikling, undervisning, rådgivning og bred oplysning. Det er vigtigt, at alle aktører i byggebranchen udnytter de erfaringer og kompetencer, der er i Danmark og i landene omkring os.

Behovet er særlig påtrængende i de store byer med forventet befolkningstilvækst. Her er det oplagt at spare CO2 gennem træbyggeri. København forventer 100.000 indbyggere mere i løbet af 2020’erne og vil med sin Klimaplan 2025 samtidig være verdens første CO2-neutrale hovedstad. I artiklen “Can CLT Construction Help Copenhagen Become World’s First Carbon Neutral City?”  skriver Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma om mulighederne i at bruge CLT (krydslamineret tømmer) til at nå det mål.

Netværk og målrettet udvikling

InnoBYG-projektet om fremtiden for fleretagers træhuse i Danmark konkretiserede behovene til:

  • Netværk hvor man kan trække på hinandens og udlandets erfaringer, fx gennem møder, workshops og studieture. Der er brug for erfaringer om fx robuste og bæredygtige løsninger, miljøpåvirkninger, udførelse og håndtering på byggepladsen, arkitektoniske muligheder, CLT og andre metoder, statik og andre bygningsfysiske forhold, lyd samt ikke mindst økonomi.
  • Robuste og bæredygtige løsninger som til at begynde med kan håndteres af alle byggeriets parter. Mange løsninger findes allerede, andre kan udvikles til danske forhold gennem pilot-, udviklings- og demonstrationsprojekter. Løsningerne kan formidles gennem faglige og juridiske vejledninger.
  • En ekstra indsats fra alle aktører i de første projekter, herunder deling af erfaringer.
  • Uddannelser med større fokus på træ og trækonstruktioner.
  • Vedvarende formidling og oplysning om muligheder for at bruge træ i højhuse.

Politikere og myndigheder må bakke udviklingen op med opdatering af Bygningsreglementet (Læs: Lovgivning forhindrer højhuse af træ unødvendigt) så det i højere grad fremmer byggeri med lav klima- og miljøpåvirkning, og der må laves præaccepterede løsninger for brandsikkerhed i træhuse over fire etager (Læs: Ingen særlig brandfare i træhuse).

Teknologisk Institut har siden InnoBYG-projektets start stået i spidsen for at danne og drive forskellige netværksaktiviteter for at imødekomme de behov, som projektet pegede på. De forskellige netværk har vokset og udviklet sig internationalt. Det er tydeligt, at mange aktører fra hele byggeriets værdikæde vil være med til at bidrage, dele og lære.

Netværksgruppen for Træbyggeri

Cree Danmarks planlagte træhøjhus på Østerbro. Pressebillede.

Cree Danmark planlægger et seks-etagers træhøjhus på Østerbro. Illustration: Cree Denmark

Netværksgruppen for Træbyggeri blev grundlagt i 2017 og fokuserede oprindeligt på højhuse i træ. Siden 2020 fokuserer netværket bredere på brug af træ generelt i byggeriet, fx også i broer og facadebeklædning. Og der fokuseres på fx brandforhold, uddannelse, pilotprojekter, lydforhold og andre relevante områder.

Netværket arbejder på tværs af branchens aktører for at sikre god og sikker anvendelse af træ i byggeriet. Netværket danner arbejdsgrupper af aktører og interessenter fra hele værdikæden. Det er frivilligt at være med, og alle er velkomne til at blive en del af grupperne.

– Efterspørgslen for uddannelse er vokset gevaldigt i 2019, både fra de nyuddannede og fra de garvede i branchen. Det handler ikke kun om, at de nyuddannede aktører har viden inden for træbyggeri, men ligeså meget at flere erfaringsdygtige aktører kan få bedre kompetencer, siger Finn Larsen fra Teknologisk Institut. Han står i spidsen for at fremme uddannelse og efteruddannelse indenfor træbyggeri.

Nordic Network for Tall Wood Buildings

Nordic Network for Tall Wood Buildings er et projekt under InnoBYG. Det fremmer videndeling om etagebyggeri i træ blandt byggeriets værdikæder og interessenter i Norden.

Norge, Sverige og Finland er længere fremme med træbyggeri end Danmark, og erfaringer derfra bliver vigtige og værdifulde, når vi herhjemme skal til at kaste os ud i etagebyggeri i træ.

Der afholdes workshops, studierejser og konferencer i de nordiske lande. Netværket er åbent for alle interesserede.

– Det er ikke nemt at få branchen til at forstå træets nye muligheder og tage dem til sig. Det er afgørende, at vi lærer af og bygger på de erfaringer, som allerede er derude, fx Kajstaden i Västerås. Det er en af grundene til, at vi har etableret dette netværk, siger Peder Fynholm, Teknologisk Institut, som leder projektet.

Det europæiske Build-in-Wood projekt og netværk

I 2019 begyndte det fire-årige europæiske Build-in-Wood projekt, som Teknologisk Institut leder. Projektet skal bryde værdikæderne i byggeriets faser op og optimere hver del gennem 10 arbejdspakker med 21 forskellige partnere, fordelt over Europa. Det er et stort projekt som skal vise best practice for etagebyggeri med CLT-elementer som bærende konstruktion. Projektet kommer ikke til at stå med en færdig bygning som resultat, men med en optimal opskrift og prototyper.

En af arbejdspakkerne i projektet handler om Build-in-Wood netværket, som er under udvikling. Netværket bliver den del af projektet, som skal leve videre, efter projektperioden slutter i 2023.

– Vi er ved at udvikle en international netværks-platform som skal rumme videndeling gennem events, konferencer, netværksgrupper, workshops og studieture på kryds og tværs af landegrænserne. Det er en mulighed for virkelig at kunne inspirere, dele og udvikle træbyggeriets potentiale, så vi sammen globalt kan opnå klimakravene, som i sidste ende er i alles interesse”, siger Lea Klaaborg Stubman, konsulent fra Teknologisk Institut.

Build-in-Wood har en anden arbejdspakke, som handler om tre workshops i seks europæiske byer, såkaldte ’Early Adopter Cities’. Disse workshops skal samle interessenter fra hele byggeriets værdikæde, og sammen skal de kortlægge de lokale udfordringer ved etagebyggeri i træ samt identificere fokusområder, udvikle en implementeringsplan og give tilbagemeldinger på Build-in-Wood designguiden.

Modtag gratis nyt om træ:

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Træ.dk på Facebook

Vi deler historier, foto og videoer af skov, træ og træprodukter.

Nyhedsbrev

Få gratis nyheder om træ og træprodukter direkte i din indbakke.

Tilmeld nyhedsbrev

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×