Tags:

Verdens skovtab er bremset – men er fortsat alarmerende højt

0

Af -

Verdens skovtab er bremset – men er fortsat alarmerende højt

Gode og dårlige nyheder for verdens skove

Først den gode nyhed: Verdens nettotab af skov er faldet markant igennem det seneste årti. Den dårlige nyhed er at verden fortsat mister skov med “en alarmerende hastighed”.

Det er nogle af hovedpunkterne i FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisations (FAO) tilbagevendende rapport om tilstanden af verdens skove. Rapporten er den mest omfattende til dato og indeholder oplysninger fra 223 lande. Det er danskeren Mette Løyche Wilkie der har stået i spidsen for arbejdet.

Rapporten i sin helhed, ”Global Forest Resources Assessment 2010”, udkommer først til oktober, men hovedpunkterne er netop offentliggjort på organisationens hjemmeside

Nøgletal for verdens skove

Fra 2000 til 2010 blev der årligt konverteret eller mistet 13 millioner hektar skov. Til sammenligning var dette tal op igennem 1990’erne hele 16 millioner hektar.

Dertil kommer at omfattende tilplantningsprojekter og naturlig tilgroning årligt har skabt mere end 7 millioner hektar på verdensplan.

Således har nettotabet siden år 2000 været på omkring 5.2 millioner hektar om året. Til sammenligning blev der hvert år i 1990’erne tabt ca. 8,3 millioner hektar, svarenede til næsten det dobbelte af Danmarks landareal.

Globalt set er der i dag lidt mere end 4 milliarder hektar skov hvilket svarer til at omkring 31 % af landjorden er dækket af skov.

Største forandringer i Asien

De største forandringer i forhold til 1990’erne er foregået i Asien, hvor der nu er tale om en netto vækst i skovarealet.

Fra 2000 til 2010 har det største tab af skov fundet sted i Sydamerika og Afrika med hhv. 4 millioner og 3,4 millioner hektar.

Australien har i det seneste tiår hvert år mistet en halv million hektar primært pga. langvarig tørke og omfattende skovbrande. Tørken menes at være en konsekvens af de globale klimaforandringer.

Støtte fra præsident

I Indonesien og Brasilien er der rapporteret et betydeligt fald i tabet af skov. Især i Brasilien, fordi der her er et politisk mål, med støtte fra landets præsident, om at reducere skovrydningen med 80% inden 2020.

Kineserne planter i stor stil

Nettotabet begrænses som nævnt også af en massiv plantning af nye skove. Det er især Kina der med en nettostigning i skovarealet på tre millioner hektar om året trækker op i statistikkerne. Men også Indien og Vietnam har igangsat ambitiøse tilplantningsprojekter.

Også det europæiske skovareal øges fortsat, om end stigningstakten er taget en smule af.

Samlet set giver det FAO et håb om, at tabet af verdens skovområder vil blive bremset yderligere i de kommende år. Og det især hvis også det klimarelaterede initiativ om reduktion af emissioner fra afskovning og skovødelæggelse (REDD) kommer til at bære frugt.

Flere opmuntrende tendenser

Undersøgelsen indeholder også oplysninger om hvordan skovene er reguleret og hvordan de bruges, og her er der også flere opmuntrende tendenser, udtaler Eduardo Rojas, assisterende generaldirektør for FAO’s skovbrugafdeling.

“Ikke alene har lande forbedret deres skovpolitik og lovgivning. De har også tildelt skove til brug for lokalsamfund og oprindelige folk, til bevarelsen af den biologiske mangfoldighed samt til andre miljømæssige funktioner” udtaler den assisterende generaldirektør.

“Men omfanget af skovrydning er i mange lande stadig meget høj, og områder med oprindelig skov – skove uberørte af menneskelig aktivitet – fortsætter med at falde. Derfor skal de enkelte lande styrke deres bestræbelser for at bevare og forvalte dem.”

Sådan kommer du videre

Læs mere om verdens skovtilstand på FAO’s hjemmeside: Global Forest Resources Assessment 2010.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×