Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Generelt

I alle brancher er der en risiko for at komme til skade når man udfører sit arbejde. Sådan er det også i træ- og møbelindustrien. Det er f.eks. forbundet med risiko at arbejde med en rundsav på et savværk eller en overfræser på en møbelfabrik.

Denne risiko kan imidlertid reduceres hvis arbejdspladsen tilstræber at arbejdsmiljøet er så sikkert som muligt. Et sikkert arbejdsmiljø indebærer at maskinerne er i orden, at medarbejderen kender risikoen og er godt instrueret og følger sikkerhedsreglerne

Arbejdsmiljøloven

I Danmark er det arbejdsmiljøloven, der sætter rammerne for hvordan arbejdsmiljøet på en arbejdsplads skal organiseres. Formålet med loven er bl.a. at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Organisering af arbejdsmiljøet

I organiseringen af arbejdsmiljøet er der tale om to vigtige principper:

  1. Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at arbejdsmiljøet er i orden, og arbejdslederne har et særligt ansvar for arbejdsmiljøet i den enkelte afdeling. Det er altså hovedsageligt en ledelsesopgave at sikre, at der er styr på virksomhedens arbejdsmiljø.
  2. Alle i virksomheden skal samarbejde om at gøre arbejdsmiljøet så godt som muligt. Samarbejdet skal især dreje sig om at kontrollere og vurdere arbejdsmiljøet og om at rådgive ledelsen om hvilke forbedringer, der er behov for, og hvordan der bedst prioriteres.

Arbejdspladsvurdering

Af arbejdsmiljøloven fremgår det også, at alle virksomheder skal lave en arbejdspladsvurdering (APV). Det betyder at alle virksomheder i træindustrien skal lave skriftlige vurdering af arbejdsmiljøet i hele virksomheden.

Vurderingerne skaber derefter grundlaget for virksomhedens prioritering af sin arbejdsmiljøindsats og medvirker til at synliggøre arbejdsmiljøproblemer og ikke mindst til, at virksomhedernes indsats for arbejdsmiljøet er forebyggende, systematisk og effektiv.

Typiske skader i træ- og møbelindustrien

Ergonomi

En typisk skade inden for træ- og møbelindustrien fremkommer som følge af belastninger på “bevægeapparatet”. Det sker ved tunge løft, skub og stød samt ensidigt gentaget arbejde – også forkortet EGA.

Forbedringer som følge af den lovpligtige Arbejdspladsvurdering har nu mindsket denne type af skader i branchen. Reduktionen er sket med indførelsen af tekniske hjælpemidler og reduktion af specielt belastende arbejdsopgaver.

Træstøv

Træstøv dannes uundgåeligt ved forarbejdning af træ- og træprodukter. Det sker f.eks. ved savning, fræsning, pudsning, slibning og polering.

Træstøv optræder i varierende partikelstørrelser og de mindste partikler, fra bl.a. pudsning og slibning har størst tendens til at bevæge sig rundt i lokalet med luftstrømmene.

Træstøv irriterer slimhinderne og luftvejene kan fremkalde overfølsomhedsreaktioner i luftvejene, oftest astma og høfeber. I Danmark anses al træstøv for at være kræftfremkaldende ved påvirkninger i større mængder over længere tid.

Mange medarbejdere i træ- og møbelindustrien bliver udsat for træstøv i deres arbejde. Antallet af arbejdsbetingede lidelser inkl. allergiske luftvejslidelser på grund af træstøv udgør da også en af de store grupper blandt skadesanmeldelserne fra branchen.

Grænseværdien for træstøv på arbejdspladser er i år 2008 blevet sænket til 1 mg/m3 inhalerbart træstøv målt over en arbejdsdag på 8 timer. Dette er mere end en halvering i forhold til tidligere.

For at kunne leve op til de skærpede krav er det nødvendigt at indføre nogle tekniske hjælpemidler. Det anbefales således at indføre et effektivt lokal-udsug tæt på støvkilden og at erstatte trykluft med sug under rengøring så støvpartikler ikke hvirvles ud i rummet. Dertil kommer anbefalingen om at have en effektiv rengøringspolitik på arbejdspladsen.

Kemiske stoffer

I træ- og møbelindustrien anvendes mange forskellige kemiske stoffer som kan forårsage hjerneskader, hudlidelser og luftvejslidelser. Det anbefales derfor altid at bruge materialer med lavest mulige MAL-kode (dvs. de mindst skadelige stoffer) og at have et effektivt ventilationssystem der kan fjerne skadelige dampe.

Støj

Høreskader kan ikke helbredes og er derfor en meget alvorlig lidelse. Derfor er grænseværdien for støjniveauet på danske arbejdspladser i de seneste år blevet væsentligt skærpet og arbejdsgiveren er nu forpligtiget at stille høreværen til rådighed ved et støjniveau på 80 dB (A).

For at kunne mindske støjen til dette niveau, har det været nødvendigt for mange virksomheder i træ- og møbelindustrien at indføre en række tekniske forbedringer. En teknisk forbedring kunne f.eks. være at bygge et såkaldt bulderhus omkring de mest støjende maskiner.

Arbejdsulykker

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) laver løbende en opgørelse over antallet af arbejdsulykker i Danmark. Statistikken tager udgangspunkt i ulykkesfrekvensen, hvilket vil sige antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede arbejdstimer.

DA’s opgørelse viser et generelt fald i antallet af arbejdsulykker, så ulykkesfrekvensen i 2006 var 27,9 pr. 1 million arbejdstimer og det er et mindre fald i forhold til 2005, hvor tallet var 30,4.
Arbejdsmiljø - antal arbejdsulykker pr 1 million arbejdstimer

Figur: Antallet af arbejdsulykker pr. 1 million arbejdstimer (Kilde: Træets Arbejdsgiverforening/Dansk Industri)

 

Arbejdsmiljø - fravær på 1 million arbejdstimer

Figur: Antallet af fraværstimer pr. 1 million arbejdstimer (Kilde: Træets Arbejdsgiverforening/Dansk Industri)

Til forskel fra ulykkesfrekvens viser opgørelsen, at fraværet i 2006 pr. ulykke steg til et gennemsnit på 13 dage pr. ulykke. Fraværsperioden er dermed steget gennemsnitligt med 1,4 dag pr. ulykke i forhold til 2005.

Inden for træ- og møbelindustrien er der sket en mindre stigning i ulykkesfrekvensen, mens møbelindustrien holder sin flotte lave fraværsfrekvens på 2,0 pr. 1 million arbejdstimer. Dette skal ses i forhold til det gennemsnit i fraværsfrekvens på 3,1.

Fremgang trods stigning

Selvom antallet af ulykker i træ- og møbelindustrien er steget en lille smule fra 2005 til 2006, skal man huske på at branchen har forbedret sig markant igennem de sidste årtier. Førhen var antallet af skader væsentligt højere end for gennemsnittet af alle brancher. I dag ligger skadesantallet på et sammenligneligt niveau i forhold til gennemsnittet, men der arbejdes fortsat på at forbedre forholdene for branchens ansatte.

Typen af skader

Både Arbejdstilsynets og DA’s opgørelse viser, at hovedparten af skaderne skal findes inden for forstuvninger o.l., samt sårskader. Dette gælder både når man ser på alle brancher samlet og når der fokuseres på træ- og møbelindustrien alene.

De arbejdsskader, som træ- og møbelindustrien tidligere var kendt for – de mistede legemsdele – er ikke steget, men derimod faldet. Dette skyldes bl.a. en ihærdig arbejdsmiljøindsats i branchen i de seneste år.

Værktøj til forbedret sikkerhedsarbejde

Som led i arbejdet for et bedre arbejdsmiljø for virksomheder i træ- og møbelbranchen, har Skive Tekniske Skole og Træets Arbejdsmiljøudvalg samarbejdet om at udvikle hjemmesiden www.maskinkorekort.dk. Hjemmesiden er et lærings og instruktions værktøj der kan bidrage til større kvalitet i virksomheders sikkerhedsarbejde med det formål at at forebygge ulykker og arbejdsbetingede lidelser i Træ- og Møbelindustrien.

 

Maskinkørekort.dk

Maskinkørekort.dk er et lærings og instruktions værktøj der kan bidrage til større kvalitet i virksomheders sikkerhedsarbejde (Foto: Skærmbillede fra www.maskinkørekort.dk)

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×