Bor til træbeskyttelse – miljøforhold

Bor til træbeskyttelse

Generelt om bor

Bor er et grundstof, som findes i naturen i jordskorpen i form af mineraler og i vandet som opløste “borater”. I naturen findes bor ofte som en uorganisk forbindelse bundet til ilt. Borforbindelser har gennem tiderne været brugt til mange formål:

Borsyre

Borvand er en 2% opløsning af borsyre i vand. Borvand har været anvendt til bl.a. øjenskylning og rensning af sår. Borsyre indgår tillige i imprægneringsmidler som en del af de aktive stoffer til at forhindre biologisk nedbrydning og angreb af råd og svamp.

Borax

Borax er en kemisk forbindelse, hvor bor er bundet til ilt og natrium. Borax har været brugt som bl.a. flusmiddel ved lodning og i glasurer. Borax anvendes desuden sammen med borsyre som flammehæmmer og hæmning af biologisk nedbrydning (biocid) i papirisolering og andre organiske materialer. Borax forbindelser indgår tillige som aktivt stof i visse træbeskyttelsesmidler

Perborat

Perborater er anden form, som er meget anvendt. Her optræder bor i en kemisk forbindelse sammen med hydrogenperoxid (“brintoverilte”). Perborater bliver brugt i vaskemidler og blegemidler.

Vigtigt mikronæringsstof

Bor vurderes derudover at være ernæringsmæssigt vigtigt for dyr og mennesker, men der er ingen tilgængelige informationer om, præcis hvor meget vi har behov for. Bor er et vigtigt mikronæringsstof for planter, men kan virke skadeligt for planterne i høje koncentrationer.

Bormidlers miljøforhold

Bor kan udledes til naturen i form af borater eller borsyre. Det største bidrag til udledning er formodentligt “perborater” i vaske- og blegemidler. Andre kilder kan være ved fremstilling af borforbindelserne, ved brug i trykimprægnering og brug i midler til overfladebehandling (påstrygning).

Borforbindelserne kan binde sig til partikler i jorden og kan spredes med vandet til dybere liggende jordlag. Man har fastslået at borsyre i høje koncentrationer er giftige for dyr og fisk i vandmiljøet.

Der er dog ingen tegn på, at bor opkoncentreres i fødekæden.

Bormidler og sundhed

Borsyre er ikke påvist at være akut giftigt for mennesker ved indtagelse (spise, drikke), men det kan fremkalde symptomer som opkastninger, mavesmerter og diarré. Borholdigt støv er ved indånding påvist at kunne fremkalde irritation af luftveje (hoste og åndenød) og irritation af slimhinder i øjne, næse og hals

Borsyre er ved dyreforsøg påvist at være reproduktionsskadende, dvs. det har uheldige effekter for evnen til at få sunde unger. Det kan give testikelsvind og sterilitet.

Dyreforsøg har ikke påvist tegn på kræftfremkaldende effekter af borsyre (Miljøstyrelsen, 2008).

Bor til træbeskyttelse

Borholdige midler til behandling af træværk mod biologisk nedbrydning kan anvendes ved de fleste former for træbeskyttelse. Til industriel imprægnering er det oftest borsyre, der indgår som en del af de aktive stoffer. Ved overfladebehandling er det derimod ofte borax baserede midler der anvendes. Bor anvendes endvidere ved såkaldt borehulsvanding. En særlig form for imprægnering er den såkaldte deponering af imprægneringsmiddel, hvor borsyre eller borax i fast form – en såkaldt patron – deponeres i borede huller, der forsegles. Ved eventuel opfugtning af træværket frigøres borsyre, der derefter som fungicid diffunderer ud i træet.

På grund af de miljømæssige aspekter er der restriktioner for anvendelsen af bor til træbeskyttelse. Visse midler må alene anvendes i forbindelse med industriel imprægnering. Andre midler er forbeholdt professionel anvendelse, mens fx anvendelse af bormidler i fast form har færre restriktioner. Fra tid til anden sker revurderinger af Miljøstyrelsens godkendelser, og der bør derfor i tvivlstilfælde altid hentes den seneste information hos Miljøstyrelsen.

Se også Arbejdstilsynets regler for arbejdsmiljøet: Grænseværdier for stoffer og materialer.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×