Brænde

Til alle tider og over hele verden har mennesket udnyttet træ til varme og energi.

Træ har store fordele som brændsel:

 • Træ er en fornybar ressource. Energien i træet stammer fra solen. Brænde er derfor vedvarende energi. Man udnytter energi og kulstof (C), som allerede er i kredsløb, i stedet for at hente ekstra kulstof op af jorden i form af kul, olie og gas.
 • Der er rigeligt med træ i de danske skove. Der kommer endda mere til hvert år, end der tages ud til brænde og andre træprodukter.
 • Brænde laves især af træ fra tyndinger i skovene. Disse tyndinger er nødvendige for senere at kunne producere kvalitetstræ til for eksempel tømmer og møbler.

God forbrænding kræver god varme

Der skal høj varme til en god forbrænding – så begrænser du miljøpåvirkningen fra din brændeovn.

Kunsten er at skabe så høj temperatur i brændeovnen som muligt. Det giver den reneste forbrænding – klare gule flammer uden røg – og den bedste udnyttelse af træets energi.

 1. Brændet skal være tørt
  Vand i brændet giver uren forbrænding. Brændets vandindhold må højst være 18 %. Ellers får man ringe varme, partikelforurenende røg i stuen og ud af skorstenen, løbesod i skorstenen og – når det går helt galt – skorstensbrand.
 2. Tænd op fra toppen
  Røgudviklingen skal være minimal, indtil temperaturen er så høj, at alle røggasser bliver brændt af. Den bedste måde at opnå det på, er at tænde op fra toppen. Byg derfor et bål af et eller to lag brændestykker i bunden af ovnen og læg små brændestykker, kviste og avispapir ovenpå og tænd op i toppen, så bålet brænder oppefra og ned som et stearinlys. Sørg for rigelig luft ved at åbne spjældet helt.
 3. Brug ikke for store stykker brænde
  Der bør være luft imellem brændet og væggene i brændkammeret. Så kan hele brændestykket varmes op og brænde på én gang. Til de fleste ovne bør brændet ikke være længere end 28 cm og ikke tykkere end 6-8 cm.
 4. Fyld ikke ovnen mere end halvt op
  Når træ varmes op, afgiver det gasser. Gasserne kræver lufttilførsel – udover stærk varme – for at blive brændt af. Hvis der er for meget brænde i ovnen, bliver forbrændingen uren. Det ses ved at træet soder og ryger.
 5. Luk for lufttilførslen, når der ikke er ild i ovnen
  Gløder har afgivet alle træets gasser og brænder altid rent. Luk for luften, når der ikke er flere flammer. Så suges stuens varme luft ikke ud til fuglene.

 Læs mere i Sådan sikrer du en god forbrænding og på Miljøstyrelsen Brændefyringsportal

Danmark får mere skov – og træ

Skovarealet vokser

Stikprøvemålinger fra den danske skovstatistik har skønnet Danmarks skovareal til 627.338 ha. Det svarer til 14,6 % af hele landets areal (Skovstatistik 2020)

Bundrekorden for skovarealet blev sat i 1805 med kun 3 % skov i Danmark. Man indførte dengang en vigtig regel: Når der blev fældet træer i skoven, skulle der plantes nye.

I 1989 satte et bredt flertal i Folketinget det mål, at Danmarks skovareal skal fordobles i løbet af en trægeneration (80-100 år). I 2002 fastholdt Regeringen dette mål i sit Nationale Skovprogram: ”Skovarealet skal forøges, så skovlandskaber dækker 20-25 % af Danmarks areal”. Skovrejsning er derfor blevet et erklæret mål i den danske skovlov: ”Loven har til formål at bevare og værne landets skove og hertil forøge skovarealet.” Siden da er skovarealet i gennemsnit vokset med over 3.300 ha årligt

Læs mere om skovrejsning.

 

Mængden af træ vokser – selv om træ bruges til fx brænde

På en hektar dansk skov (100 x 100 m2) fældes i gennemsnit 5 kubikmeter træ hvert år. Men samtidig vokser skoven i gennemsnit med 7 kubikmeter træ pr. hektar.

Altså bliver der omkring 2 kubikmeter mere træ pr. hektar i de danske skove – hvert år. Selv om der bliver brugt træ til brænde og andre træprodukter som fx møbler, huse, gulve, ispinde, emballage og papir.

Træ – et råstof i naturligt kredsløb

Træ er et fornybart råstof, der optager, lagrer og til sidst frigiver CO2

Træ er fornybart råstof. Træ kan erstatte  en lang række ikke-fornybare materialer såsom olie, metal, plastik og andre ikke-plantestoffer.

Træer vokser ved at optage solenergi og luftens CO2 (kuldioxid). Så når træer vokser, binder de noget af atmosfærens CO2 og lagrer det som kulstof i veddet.

Produkter af træ kan ofte genbruges. I papir kan træfibre for eksempel genbruges 5 gange. Når træ og papir ikke kan bruges længere, kan det brændes af, så man udnytter den oplagrede solenergi til varme. Dermed kan det erstatte olie, kul eller gas. Man udnytter altså den energi og kulstof som allerede er i kredsløb, i stedet for at hente millioner af år gammel, ekstra kulstof op af jorden i form af olie, kul eller gas.

Uanset om træ og papir brændes af eller rådner, frigives den lagrede CO2 igen.

Find brændet på nettet

Dansk Skovforening har en opdateret liste over skove der sælger brænde og Naturstyrelsen har en brændeportal hvor man kan finde brænde i en nærliggende skov.

En kommentar

 1. Jan Solak siger:

  forkert, træ optager rigtigt nok co2 men det bliver ved fotosyntese omdannet til c og o atomer, planterne udsender o atomet igen så det er kun c atomet de lager ikke co2,
  noget af det c bliver til co og co2 når det brænder men når det rådner bliver det nedbrudt af bakterier der spiser alt dødt organisk materiale,
  de bakterier indånder ilt og udånder co2 som vi gør, en del af de c atomer de spiser lander i deres ekskrementer som er lange molekylekæder som enzymer nedbryder til ny plante næringsstoffer og hvert c atom de støder på omdanner de til metan som stiger op over ozon laget hvor solens UV lys nedbryder ch4 til c og h atomer hvor c atomet falder ned igen og med tektoniske plader glider ned i magmaen hvor det igen bliver til co2 som kommer ud at sprækker lidt som radon og ud igennem vulkaner så det igen kan indgå i kredsløbet

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

Læs om:

Opmåling af brænde

Der bruges to mål for brændemængder: Et for stablet brænde og et for brænde i bunker.

Tørring af brænde

Sådan tørrer du bedst dit brænde.
Læs mere

Træarternes egenskaber som brænde

Alle træarter varmer stort set lige meget pr. kg tørstof. Men træarterne er ikke lige tunge. Brændværdien for nåletræ er en smule højere end for løvtræ.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×