Danmarks skove – en oversigt

Skovene i Danmark

 

Kort over de danske skove

Kort over de danske skove

 

14.6 % (627.338 ha) af Danmarks areal er skov. Artiklen Danmarks skove i tal giver detaljer om Danmarks skovareal baseret på “Skovstatistik 2018″ publiceret af IGN (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning), Københavns Universitet.

For 5000 år siden var hele Danmark dækket af skov. Men menneskers aktivitet ryddede skoven indtil der omkring 1800 kun var cirka 3 % tilbage. Siden er det gået fremad. Det politiske mål er at der omkring 2100 skal være over 20-25 % skov. Læs mere i artiklerne om skovenes historie og Danmark skal have mere skov.

Skovenes mange produkter

Skovene er gode for mange ting:

 • Skovene producerer træ. Se artiklen Danske skoves træer og træproduktion
 • Skovene oplagrer solenergi og binder kuldioxid (CO2) i træ og træprodukter. Solenergien kan udnyttes ved forbrænding af træ. Det kan spare forbruget af fossil energi, som kul, olie og gas. Se artiklen Træ – nøglen til den grønne omstilling
 • Skovene er smukke og vigtige for friluftslivet. Se artiklen Danske skoves rekreative værdi
 • Skovene er levested for mange dyr og planter.
 • Skovene giver rent grundvand. Se artiklen Danske skove og vandmiljøet
 • Skovene filtrerer luften for støv, salt og anden luftforurening
 • Skovene dæmper vind og støj
 • Skovene giver arbejdspladser og liv på landet.
 • Skovene bevarer fortidsminder og kulturhistorie

  Bøg i skoven

  Skovbevoksning med bøg. (Foto: Søren Fodgaard)

Skovenes formål

Med skovenes mange goder, er der også mange ønsker til hvordan skovene skal bruges og udvikle sig.

Danmarks skove er fordelt på 24.000 ejere. Cirka ¾ af skovarealet er ejet af private, mens ¼ er ejet af staten og kommuner. Det sikrer variation i de enkelte skoves driftsformål, udseende og indhold.

Den Danske skovlov sætter rammerne for alle skovene i Danmark. Skovlovens formål er at bevare og værne Danmarks skove, at forøge skovarealet og at fremme bæredygtig drift af skovene.

Bæredygtig drift indebærer at det ud fra en helhedsbetragtning tilstræbes:

 1. at fremme opbygningen af robuste skove
 2. at sikre skovens produktion
 3. at bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed
 4. at sikre at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan tilgodeses.

I offentligt ejede skove skal der lægges særlig vægt på punkt 3 og 4.

Fredskov

Ca. 90% af Danmarks skovareal er fredskov. Det betyder at der altid skal plantes eller sås ny skov på arealet når den gamle skov bliver fældet.

Dog 10 % af en fredskovs areal gerne være lysåben natur. Det betyder at arealet kan græsses og dermed holdes frit for træer.

Skovenes fremtid i Danmark

Folketinget satte i 1989 det mål at Danmarks skovareal skal fordobles i løbet af en trægeneration. Dette mål har fortsat bred politisk opbakning, og skovarealet stiger hvert år. Se artiklen Danmark skal have mere skov.

De detaljerede politiske mål og virkemidler for Danmarks skove fremgår af Danmarks Nationale Skovprogram.
fra 2002.

Programmet har seks overordnede mål:

1. Natur og miljø

Omstilling til en mere naturnær skovdrift og bevaring af skovenes naturværdier, bl.a. ved at 10 % af det samlede skovareal inden 2040 har natur og biologisk mangfoldighed som det primære driftsformål.

2. Økonomi

Sikring af skovbruget som erhverv gennem etablering af bæredygtige økonomiske rammebetingelser.

3. Sociale hensyn

Fastholde og udvikle skov som et velfærdsgode, hvor befolkningen sikres muligheder for friluftsliv og naturoplevelser i skoven.

4. Mere skov og natur

Skovarealet skal forøges, så skovlandskaber dækker 20- 25 procent af Danmarks areal i løbet af en trægeneration (80- 100 år). Målsætningen udvikles med henblik på styrkelse af naturindholdet og lokal deltagelse i indsatsen.

5. Viden

Velfungerende kompetenceopbygning og udveksling af viden i skovsektoren. Adgang til opdateret og relevant viden som et grundlag for skovpolitikken gennem forskning, uddannelse, formidling og information.

6. Internationale mål

Fremme af bæredygtig skovdrift såvel globalt, regionalt (Europa, EU) som i Norden og Østersøområdet.

4 kommentarer

 1. Jens Clemmensen siger:

  Hej jeg har et lille ejendom hvo ca 1,5 ha er en paragraf 3 . Mit spørgsmål er.
  Må man plante træer i det jord. Desuden har jeg ca 2,3 ha alm dyrknings jord. Skal man
  ha tilladelse til skovrejsning på det jord.
  Mvh Jens Clemmensen

 2. Heinz Lorenzen siger:

  Mojn
  Er træ langs marker og anden småbevoksninger af træ medregnet i danske skove ?

  M:V:H: Heinz Lorenzen

 3. Jonathan Koksbang siger:

  Hej, Jeg har brug for hjælp til en filmoptagelse, hvor et træ skal fældes. Søger derfor en privat skov(ejer) på Sjælland. Mon I kan hjælpe? Mvh Jonathan

 4. Inger Enemark siger:

  Hvor kan jeg finde kontaktoplysninger på ejer af privatskov? Jeg ønsker at spørge om tilladelse til at gårute i privatskov kommer med i ny publikation.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×