Få vinduer af træ til at holde i over 100 år – mere!

0

Det er en myte, at vinduer af træ holder dårligt. Langt de fleste trævinduer, der skiftes ud i dag, kan bevares for en brøkdel af det beløb, en udskiftning koster.

Det er et faktum, at vi i Danmark har mange tusinde vinduer af træ, der har holdt glimrende i over hundrede år, ja 200-250 år er ikke ualmindeligt, og som uden tvivl kan holde fint i mindst hundrede år mere.

Det er derfor en myte, at trævinduer holder dårligt, er dårlige, uhensigtsmæssige, “utidssvarende” osv. og at moderne vinduer af træ, plast eller aluminium er teknisk bedre.

Det er Raadvad-Centerets erfaring, at langt de fleste af de trævinduer, der skiftes ud i dag, kunne bevares for en brøkdel af det beløb, en udskiftning koster – og samtidig holde længere end disse.

Viden om vedligeholdelse går i glemmebogen

Hovedparten af de vinduer, der skiftes ud trænger nemlig kun til en almindelig vedligeholdelse, dvs. afskrabning af maling og løs kit, linolieimprægnering samt efterkitning og nymaling.
Fejlen er, at vi de sidste 50 år har “glemt” den gamle viden om at fremstille og vedligeholde et vindue af træ med de rigtige materialer, konstruktioner og håndværksmetoder. Vi kan f.eks. se, blot ved at tælle antallet af malingslag og dividere dette tal op i vinduets alder, at vinduer før i tiden blev nymalet ca. hvert 20-30. år. Det er vel at mærke vinduer, der holder fint den dag i dag.

Vinduer af træ kan let holde i mere end 100 år.

Et pænt vedligeholdt og jævnligt malet vindue af træ kan let holde i mere end 100 år. (Foto: Mikael Pedersen)

5 punkts-program for bevarer vinduer af træ

Raadvad-Centeret har derfor udviklet et 5-punkts-program, der kan vejlede og helt konkret anvise, hvordan man bevarer vinduer af træ i 100 år – mere. Systemet bygger på de rutiner og traditioner, der blev anvendt på vinduer før i tiden, og som, bl.a. i kraft af de mange vinduer, der stadig er i fin form efter hundrede års levetid, har bevist sin berettigelse – både teknisk og økonomisk.
Raadvad-Centerets system bygger som nævnt på 5 punkter:

1. En standardiseret inspektions-metode og tilstandsvurderings-system, der bygger på målbare fakta frem for fordomsfulde eller kommercialiserede vurderinger.

2. En graduering af indgrebene i 3 kategorier:

1) Almindelig vedligeholdelse
2) Nænsom istandsættelse
3) Total istandsættelse

Der er ingen grund til, som det tit sker i dag, at give vinduerne “den store og kostbare tur”, hvis de kun trænger til en almindelig simpel vedligeholdelse.

3. Disse 3 istandsættelsesgrader er hver især beskrevet med hensyn til skadesbillede, årsagsvurdering, beskrivelse af samtlige nødvendige indgreb, materialevalg, håndværksmæssig udførelse, udfaldskrav til det istandsatte vindue m.m.

4. Valg af minimale, men kvalitative, indgreb samt anvendelsen af traditionelle og gennemprøvede (dvs. i mere end 100 år!) materialer og metoder.

5. Et drift- og vedligeholdelses-program og -cyklus for den fortsatte kvalificerede pasning af vinduerne, med vejledning om faste inspektions-intervaller samt angivelse af nøgle-inspektionspunkter, checklister, tilstandsbeskrivelser, instruktioner og handlingsplaner m.v. for:

1-års inspektion (ikke stilladskrævende)
5-års inspektion (ikke stilladskrævende)
10-års inspektion (stilladskrævende)

Raadvad-Centeret vil i den kommende tid følge op på dette 5-punkts-program med:

  1. Kurser, undervisning og demonstrationsprojekter i Raadvad-Centeret.
  2. Konsulent-rådgivning på stedet.
  3. Udgivelse af en publikation om bevaring af vinduer i over 100 år – mere.
  4. Opstilling af tilsvarende vedligeholdelsesprogrammer for andre bygningsdele samt hele bygninger.
  5. Udarbejdelse af en “HUSBOG” for husejere, med checklister og instruktioner for det årlige, 5-årlige og 10-årlige huseftersyn m.m. for det enkelte hus. HUSBOGEN skal følge huset og fortælle ejeren, hvad der er gjort, hvornår og af hvem.

Målet er bl.a. at få “genindført” vedligeholdelsen af vinduer – og bygninger i det hele taget – i Danmark, ikke som en tilfældig “hyldestorm” i byggemarkedet lørdag formiddag, men byggende på viden og overblik, systematiske og indarbejdede rutiner, langsigtede og solide erfaringer samt minimale, men kvalitative indgreb.

 

Isoleringsevne og tæthed

Målinger har vist, at vinduer af træ med påkoblede dobbeltruder eller indvendige tætte forsatsruder af træ, opnår en højere varmemodstand/isoleringsevne (såkaldt U-værdi = W/m2•K, tidl. benævnt k-værdi), end de 2-lags thermoruder, der sidder i moderne thermovinduer af træ, plast eller aluminium.

En termorude har U-værdien 0,27, en koblet ramme/forsatsramme har U-værdien 0,25. Man opnår derfor en bedre varmeøkonomi i huset/lejligheden ved at benytte koblede rammer eller forsatsruder i forbindelse med eksisterende enkeltrammer af træ med enkeltglas i kitfals – end ved udskiftning til nye thermovinduer.

Det siger sig selv, at det også er muligt, ja endda ret enkelt og billigt, at gøre eksisterende trævinduer præcist lige så tætte som plast/alu eller lignende moderne vinduer.

Der er derfor overhovedet ingen grund til, hverken teknisk, økonomisk, varmeisoleringsmæssigt, “pudse-mæssigt” (ja, den bruges skam også) eller lignende, at udskifte gamle vinduer med nye af træ, plast eller aluminium. Er du i tvivl om dette, så bed Raadvad-Centeret om en uvildig vurdering af dine vinduer.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×