Tags:

Forskning i træ i Danmark og Norden

Forskning i træ er vigtig. Forskningen giver viden om hvordan man bruger træ bedst muligt til kendte formål, fx i byggeriet – og forskningen finder nye muligheder for at bruge træ i fremtiden.

Træforskning i Danmark

I Danmarks forskes i træ på mange institutioner. Aktiviteterne bliver koordineret i Træcentret, som er et formaliseret og forpligtende samarbejde om forskning, undervisning og formidling om træ. Samarbejdet blev etableret i 2002. Deltagerne er:

 

Træcentrets centrale opgaver er:

 • At etablere et levende og internationalt anerkendt forsknings- og undervisningsmiljø i Danmark omkring træ som materiale, der gør det muligt at rekruttere og fastholde højtuddannede specialister samt sikre en ny generation af internationalt anerkendte træforskere.
 • At forbedre samarbejdet mellem forskningsmiljøerne “fra frø til færdigvare”.
 • At forbedre samarbejdet mellem forskningsinstitutionerne, Teknologisk Institut og virksomhederne.
 • At forbedre samarbejdet mellem forskningen og de faglige miljøer ved institutioner, der alene har undervisning.
 • At formidle anvendelsesorienterede resultater af samarbejdet.

Træforskning i Norden

SNS – SamNordisk Skogforskning www.nordiskskogforskning.org er et samarbejde som finansieres af nordiske midler via Nordisk Ministerråd.

SNS fik i 2002 udarbejdet rapporten ”Oversigt over Træforskningen i Norden”.

Rapporten giver en oversigt over den aktuelle træforskning i Norden på statslige eller selvejende institutioner. Træforskning i den private sektor for 100 % private midler er således ikke medtaget.

Træforskningen udføres på 31 institutioner med status af universitet, teknisk højskole, sektorforskningsinstitut eller brancheforskningsinstitut. Der er 2 rene træforskningsinstitutioner: Institut for Träteknisk Forskning (Trätek) i Sverige www.tratek.se og Norsk Treteknisk Institut (NTI) i Norge www.treteknisk.no

Forskningsområder

De forsknings- og udviklingsområder der lige nu tiltrækker flest institutioner, er:

 • Logistik i trækæden (13 institutioner). Optimering, værdianalyse, kvalitet i trækæden, informationsbehandling, sporbarhed.
 • Byggeri og træ (12 institutioner). Processer, klimaskærme, fugtforhold, anvendelsen af træ, produkter, byggesystemer, landbrugsbygninger og generelt.
 • Tørring af træ og træfugt (12 institutioner). Højtemperaturtørring, kemiske påvirkninger, mekaniske påvirkninger, tørreprogrammer.
 • Fysiske og mekaniske egenskaber hos træ og træprodukter (11 institutioner).
 • Anatomiske og kemiske egenskaber hos træ og træprodukter (11 institutioner).
 • Arkitektur, design, æstetik og træ (8 institutioner).
 • Marketing af træprodukter (3 institutioner).
Spidskompetencer

SNS-rapporten peger på at en række af de nordiske træforsknings-institutioner er internationalt fremtrædende på blandt andet følgende områder:

 • Arkitektur med træ.
 • Brand og træ.
 • Byggesystemer med trækonstruktioner.
 • Tørring af træ.
 • Kvalitetssortering af træ.
 • Lim og limtræ.
 • Træbroer.
Byggeri i massivtræ er et af de områder hvor norden gør sig gældende.

Byggeri i massivtræ er et af de områder
hvor norden gør sig gældende.

Forskningsområder med forventet vækst

Forskningsinstitutionerne peger på en række områder med forventet vækst – og de er alle forholdsvis nye for træforskningen:

 • Arkitektur og træ.
 • Træbrokonstruktioner.
 • Massivtræbyggesystemer.
 • Marked og marketing.
 • Nye træmaterialer (engineered wood).
 • Trækonstruktioners pålidelighed.
 • Træbyggeri og indeklima.

Emner med forventet nedgang er bl.a. savværksteknologi og produktionsteknik.

 

Fakta

Læs mere:

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×