Hegn og andet fritstående træ i haven

Hegn og fritstående træ

Træ i kontakt med jord og tæt ved jord

Forholdene for træ i kontakt med jord eller tæt ved jord er beskrevet i artiklen Gode råd om brug af træ tæt ved jord. Der henvises hertil.

Til træ i kontakt med jord bør der vælges træ med lang naturlig holdbarhed som fx. europæisk eg eller Western Red Cedar. Endvidere kan der anvendes trykimprægneret træ af klasse A iht. NTR Dokument nr 1:1998. Se figur 1 for anbefalet anvendelse af trykimprægneret træ.

 

Imprægneret træ i hus og have

Imprægneret træ i hus og have. (Kilde: TRÆ 29, 1991).

 

Træ fri af jord

Når træ er placeret mindst 200 – 300 mm over jord med eller uden plantevækst anses træet friholdt af jorden. Tilsvarende når træet er placeret 100 mm over fliser eller lignende fast belægning. Herved bliver det muligt at holde træet så tørt, at det kan bevares vha. principperne for konstruktiv træbeskyttelse.

Over jord har tyndt træ ofte længere holdbarhed end tykt. Den tynde dimension tørrer hurtigere ud.

Samlinger

Hvor flere træemner mødes i samlinger med lodrette flader er der risiko for vandophobning i samlingen. Dette øger risikoen for svampeangreb. Det kan modvirkes ved at stryge emnerne med et svampemiddel inden monteringen.

Ved samlinger med vandrette flader, eller næsten vandrette flader, ophobes der normalt ikke fugt i samlingen, når det øverste træemne dækker ud over det underste.

Holdbarhed

Forventede levetider for ubehandlet kernetræ findes i en tabel i artiklen ”Holdbarhed: Valg af træ”. Husk at splinttræ har noget kortere levetid end kernetræ.

Ved overfladebehandling af beklædningsbrædder med fx. træolie bliver levetiden 5 – 10 år længere – afhængigt af omhu og hyppighed i vedligeholdelsen.

Fastgørelse

Til fastgørelse af brædder kan der anvendes søm- og skruedimensioner, som foreskrevet i artiklen Gode råd om træ udvendigt på huse. På grund af de kraftigere vejreksponeringer af udendørs trækonstruktioner bør forbindelsemidlernes, dvs. søms og skruers, dimension ikke være mindre end de i artiklen angivne.

Søm, skruer og bolte

Til samling af kraftigere træemner anvendes franske skruer eller bræddebolte. Bræddebolte har et fladt linseformet hoved, som man ikke river sig på.

Søm, skruer og bolte skal være varmforzinkede, eventuelt fremstillet af rustfrit stål. Skruer har den fordel, at arbejdet med at udskifte træemner bliver lettere.

Konstruktiv træbeskyttelse af træ fri af jord

 

Tabel 1. Oversigt over anbefalet konstruktiv træbeskyttelse.
Konstruktiv træbeskyttelse: Konstruktionsudformning
Konstruktiv træbeskyttelse: Afdækning, søm, skruer mv.

Tiltag   Beskrivelse
Vis vand væk Alt træ, alle samlinger og overfladebehandlingen vælges, så vand bedst muligt ledes væk fra konstruktionen
Afdækning Opadvendt endetræ beskyttes med afdækning, fx. zinkafdækninger eller træ. Afdækning af endetræ iøvrigt, samt vandrette oversider, vil medføre en betydelig forlængelse af levetiden.
Skrå oversider Oversider af brædder eller planker skal være skrå.
Drypnæser Brædder eller plader afskæres skråt, så der dannes en drypnæse. Hældning ca. 1:2,Under drypnæsen skal der være mindst 10 mm luft for at undgå at regnvand hober sig op i spalten.
Lodret fiberretning Det anbefales at anvende lodrette brædder krydsfiner med lodret fiberretning. Herved ledes vandet bedst ud af de uundgåelige revner.
Marvsiden udad Marvsiden (retsiden) vendes udad. På denne side er der størst andel af kerneved, som suger vand langsomst og er mest holdbar. Marvsiden svinder mindst og har de færreste revner.
Topenden nedad Hvis det er praktisk muligt, bør topenden vende nedad, så vand kan løbe ud af knaster mv.
Uhindret svind og kvælning Trædele skal kunne svinde og kvælde uhindret. Søm eller skruer skal placeres, så de kun fastholder det enkelte bræt. I en “1 på 2” beklædning må sømning af de yderste brædder ikke ske gennem de inderste. Se figur 1.
Søm, skruer og bolte Undgå befæstelser ovenfra og ned gennem vandrette overflader. Dette medfører revner og dermed vandindtrængning. Fastgør træet nedefra. Undgå knusninger omkring søms, skruer og boltes hoveder. Et søm må ikke slås længere ind end at hovedet er plant med overfladen
Samlinger Undgå udformninger der medfører ophobning af snavs. Dette medfører fugtfælder.

Overfladebehandling

Overfladebehandlingen har til formål at beskytte træet mod vejrligets og solstrålernes påvirkning. Endvidere kan den anvendes til at give træet en ønsket overflade.

Kun træ med overfladisk vandpåvirkning

Overfladebehandlingen kan kun yde beskyttelse af træ, der udsættes for overfladisk vandpåvirkning, fx. regn. Overfladebehandling er ikke egnet til beskyttelse af træ i direkte kontakt med jord.

Overfladebehandling af trykimprægneret træ

For trykimprægneret træ i jordkontakt kan man mindske revnedannelse pga. fugtvariationer, ved at give træet en dækkende overfladebehandling. Herved kan man opnå, at revnerne ikke når ind til uimprægneret træ, fx. kernetræ. Derved forøges træets levetid. På den anden side kan man risikere, at en dækkende overfladebehandling kan skjule et svampeangreb.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×