Emission fra massivtræ

I perioden juli 2001 til maj 2002 gennemførte Teknologisk Institut en undersøgelse af emissionen – altså afgasningen – fra massivetræelementer.

I rapporten fra undersøgelsen kan man læse om de laboratorieresultater man har opnået ved at teste 3 forskellige typer af massive træelementer.

Man har undersøgt arten og omfanget af den afgasning, der finder sted fra elementerne til det omgivende miljø.

I undersøgelsen indgår sømmede elementer og limede elementer. De limede elementer er holdt sammen af forskellige formaldehydholdige limtyper, og undersøgelsen retter sig imod emissionen af formaldehyd samt flygtige carbonforbindelser.

 

Rapportens forside

Rapportens forside

Konklusion

Formaldehyd

Undersøgelsen konkluderer for alle elementtyper, at emissionen af formaldehyd ikke overstiger E1-grænseværdien i henhold til standarden (prEN14080 (DRAFT) 2000). Grænseværdien er 0.124 mg pr. kubikmeter luft.

Formaldehyd har i høje koncentrationer uheldige egenskaber overfor mennesker i form af slimhindeirritationer i øjne, næse og hals. Det kan give allergi hos særligt følsomme personer og stoffet er i “Listen over farlige stoffer” fra Miljøstyrelsen.

Carbonforbindelser

For emissionen af flygtige carbonforbindelser viser undersøgelsen at alle målte koncentrationer er under lugtgrænsen (efter Jensen & Wolkoff 1996) for alle elementtyper med undtagelse af det prf-limede element (phenol-resorcinol-formaldehyd-lim), der overskred grænseværdien for acetataldehyd. Lugtgrænsen er 340 mikrogram/kubikmeter luft mens de målte værdier er: efter 3 dage 672 mikrogram/ kubikmeter luft; efter 10 dage 404 mikrogram/kubikmeter luft.

Du kan læse hele rapporten ved at downloade den på adressen:

http://solidwood.teknologisk.dk/pdf/emissions_lab.pdf

Dokumentation af massivtræselementer

Som et led i specifikation af produkter gennemfører Teknologisk Institut en række undersøgelser, der skal kortlægge og dokumentere egenskaberne for flere typer af massive træelementer anvendt i byggeri.

Den igangværende dokumentation organiseret efter de seks væsentlige krav fra EU’s byggevaredirektiv. Seks krav der skal opfyldes for at byggematerialet skal kunne godkendes til anvendelse i byggeri og CE-mærkes.

Krav til massivtræ:

 1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
 2. Brandsikring
 3. Hygiejne, sundhed og miljø
 4. Sikkerhed ved anvendelsen
 5. Beskyttelse mod støjgener
 6. Energibesparelser og varmeisolering

Forskningsprojekterne afsluttes løbende, og i takt hermed gøres resultaterne tilgængelige på hjemmesiden http://solidwood.teknologisk.dk i form af kortfattede rapporter der kan downloades.

Denne artikel er en del af Træ.dk’s temakampagne om Massivtræ i byggeriet.

En kommentar

 1. Michael Andersen siger:

  Kære Træ.dk
  Ved man igennem ovennævnte undersøgelse, om naturtræ/massiv træ inderholder/frigiver ligende værdi af eks.vis formaldehyd som spånplader og mdf?
  På forhånd mange tak.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×