Materialekrav for massivtræ

I byggeriet vil massive træelementer typisk skulle suppleres med andre materialer, da elementerne ikke alene kan tilfredsstille krav til eksempelvis regntætning samt varme-, brand- og lydisolering i klimaskærmen. Ved anvendelse af massive træelementer i byggeriet er det således nødvendigt at supplere massive træelementer med forskellige former for klimaskærmskomponenter, isoleringsmaterialer og diverse beklædninger i form af pladematerialer og lignende afhængig af anvendelsesområdet.

For at sikre kvaliteten af det færdige produkt er det nødvendigt at beskrive de krav, der stilles til de anvendte materialers egenskaber og beskaffenhed. Antallet af anvendte materialer til fremstilling af massive træelementer er begrænset. Det er medvirkende til at det er nemt og overskueligt at opretholde den nødvendige kvalitet. I de følgende afsnit beskrives de materialer, som direkte indgår i opbygningen af massive træelementer:

  • Træ
  • Søm
  • Dyvler af hårdttræ
  • Lim
  • Beton

Træ

Hvilke træsorter anvendes der i produktionen?

Nordisk gran,
Dansk gran,
Lærk,
Douglas
Fyrretræ under specielle forhold.

Den procentvise fordeling af disse træsorter?

Træsorter Fordeling
Nordisk gran
Dansk gran
Lærk
Douglas
Fyrretræ (under specielle forhold)
ca. 85 %
ca. 5 %
ca. 5 %
ca. 3 %
ca. 2 %
Tabel nr. 1 Procentvise fordeling af disse træsorter

 

Hvorledes er fordelingen af dansk og udenlandsk træ i elementerne?

Der anvendes primært udenlandsk træ/gran i elementerne, hvor styrkekrav til elementet skal opfyldes og det danske træ/gran anvendes i elementer uden styrkekrav.

Det danske douglas samt lærketræ har primært været anvendt som synlige konstruktioner med krav til overflader samt styrke og elementerne har været produceret i rent dansk træ.

Hvilken sortering foretages af råmaterialet set udfra et æstetisk henseende?

Efter høvling foretages sortering/æstetisk primært når elementerne skal anvendes synlige, hvor bomkanter, knaster etc. sorteres fra.

Hvor elementerne skal anvendes uden synlige flader foretages kun en rå frasortering af emner med store knaster, synlige brud i træet samt  evt. blåsplint.

Hvilken sortering foretages af råmaterialet set udfra et styrkemæssigt henseende?

Sorteringen sker efter de gældende regler for klassificering af styrketræ.

Hvilket fugtindhold har træet ved opskæringen på savværk?

35-40 %

Hvilket fugtindhold har træet ved fremstillingen?

Træfugten ved fremstillingen skal ligge på mellem 14 – 18 % for at kunne optimere i forhold til den ønskede træfugt ved levering.

Hvilke dimensioner opskæres træet i?

Opskæringen af træet foretages til standard handelsvarer.

Hvilken bearbejdning foretager man på træet efter opskæringen, men inden fremstillingen af elementerne?

Træet kan anvendes uhøvlet til elementer der bliver dækket af forskellige byggeplader, men for at opnå maksimal præcision i montagefasen høvles alt træet før produktion Hvis elementerne skal anvendes som synlige bygge-elementer kan forskellige muligheder udnyttes, som faset hjørner, akustisk profilering etc.

Søm

Hvilke sømdimensioner (tykkelse og længde) anvendes i massivtræelementer?

Følgende sømmede er de mest gængse i massive træelementer 3.1 x 50,  3.1 x 60, 4.0 x 60, 4.0 x 90

Hvilke sømtyper (glatte, ringsøm, runde, firkantede eller andre) anvendes i massivtræelementer?

Der anvendes kun ring- og / eller kamsøm i elementerne

Hvilke former for overfladebehandling skal sømmene have?

Sømmene skal ingen overfladebehandling have, men der anvendes forskellige typer – rustfri stål, – galvaniserede – alt efter krav til anvendelsesklasse.

På hvilken måde har typen af forbindelsesmiddel indflydelse på det færdige produkt?

Det dimensionsgivende i sømmede elementer er brud i sømningen, derfor er fæstemidlerne vigtigere end trækvaliteten af lamellerne.

Dyvler af hårdttræ

Hvilke typer af hårdttræsdyvler anvendes i massive træelementer?

Primært bøgetræ

Hvilke dimensioner (diameter og længde) af hårdttræs dyvler anvendes i massive træelementer?

Diameter Ø 12 mm
Længde max 50 mm

Er det et standardprodukt, som anvendes?

Der anvendes indkøbt standardprodukter

Hvilket fugtindhold tørres dyvlerne til?

6 %

Hvordan opbevares dyvlerne i tiden efter tørringen og indtil fremstillingen af elementerne?

Tørlager / opvarmet

Stilles der noget krav til kvaliteten af dyvlerne?

Ja. Kvalitetskrav skal beskrives i henhold til forsøgsresultater fra Universitetet i Karlsruhe.

Stilles der af styrke- eller fremstillingsmæssige grunde krav til en sortering af dyvlerne?

Nej

På hvilken måde har typen af forbindelsesmiddel indflydelse på det færdige produkt?

Det dimensionsgivende i dyvlede elementer er brud i dyvlen, derfor er fæstemidlerne vigtigere end trækvaliteten af lamellerne.

Lim

Hvilke limtyper anvendes i elementerne?

Der har været anvendt PVA-lim i de elementer der er blevet produceret

Hvilke krav stilles til limen (styrke)?

Kravet til limfladernes styrke har været 9 kg pr mm2 med hensyn til træk og forskydning.

På hvilken måde har typen af forbindelsesmiddel indflydelse på det færdige produkt?

Det dimensionsgivende i limede elementer er brud i limfladen, derfor er fæstemidlet vigtigere end trækvaliteten af lamellerne.

Beton

Hvilken type beton anvendes i elementerne?

Der anvendes udelukkende normbeton min B15. Betonen bliver leveret af betonværker hvor kvalitet og styrke er underlagt kontrol. Ved mindre opgaver kan betonen blandes på byggepladsen i henhold til standardrecepter.

Hvilke komponenter indgår i betonblandingen?

Portland cement
Sand
Nøddesten

Hvilket blandingsforhold fremstilles betonen med?

Min B15 generelt B25

Anvendes der nogle former for armering i elementerne?

Armering kan foretages efter beregning af spændvidde og lastforhold. Armerede bjælker kan indarbejdes på langs og på tværs af spændretningen.

 

Armeret bjælke på tværs af spændretning. Klik på figuren for se den i større størrelse.

Armeret bjælke på tværs af spændretning.

 

 Armeret bjælke på langs af spændretning.

Armeret bjælke på langs af spændretning.

 

Copyright

© Moe & Brødsgaard A/S
Eftertryk kun tilladt efter aftale med udgiveren www.moe.dk

Denne artikel er en del af Træ.dk’s temakampagne om Massivtræ i byggeriet.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×