Massivtræ: Produktionsapparat og håndtering på byggepladsen

Ressourcer

Hvor meget råmateriale skal der være til rådighed på fabrikken?

Min 10-20 m3 træ ( 75 % længde max. 4,10 m – 25 % max. 5.10 eller længere evt. med skarringer).

Hvilke former for maskiner er nødvendige på fabrikken?

Afhængig af elementtyper:

Sømmaskiner,
Limpresse,
Trykluftpresse til dyvler.

Hvor store krav stiller produktionen af massive træelementer til lagerplads?

Kravene til færdiglager vil være ca. 100 m2.
Kravene til råtrælager vil være ca. 100 m2.

Hvilke former for personale er nødvendig til at køre en produktion?

(funktionærer og håndværkere/u faglærte)

Min. 1 funktionær,
Min. 1 håndværker eller trækyndig,
Min. 2 ufaglærte træindustriarbejdere.

Hvor meget personale skal bruges til at køre en produktion?

Se ovenfor. Dertil skal der være en velfungerende logistisk funktion som skal klare “just in time” leverancer.

Hvor stor indflydelse har elementvarianter på mængden af nødvendige ressourcer?

( 75 % længde max. 4,10 m. – 25 % max. 5.10 m. eller længere evt. med skarringer).

Hvilke begrænsninger på konstruktioner og former af massivtræelementer er der set udfra et ressourcemæssigt perspektiv?

Ingen på nuværende tidspunkt.

Produktionsprocessen

Hvilke operationer består en produktion af massivtræelementer af?

Materialeindtag,
Høvling / sortering,
Produktion / sammenføjning,
Afskæring / tilpasning,
Overfladetilpasning,
Pakning,
Levering.

Hvor lang en tidshorisont bruges til hele produktionsprocessen fra bestilling til levering på byggepladsen?

Mellem 3-4 uger, afhængig af produktionskapacitet og leveringstider.

Hvilke operationer i produktionen kræver mest af produktionsapparatet?

 1. Udformning produktionsgrundlag,
 2. Produktion/sammenføjning,
 3. Afskæring/tilpasning,
 4. Logistik.

Kvalitetssikring i produktionen

Hvilke former for kvalitetssikring udføres på de anvendte materialer i forbindelse med modtagelse og lagring?

Trækvalitet sorteres visuelt,
Målinger af delkomponenter,
Løbende fugtkontrol.

Andre kvalitetssikringskrav som er nødvendige at gøre opmærksom på?

Pakning samt levering.

Håndtering på byggepladsen

Massive træelementer beskyttes mod skadelig fugtpåvirkning ved hjælp af plastfolie fra fabrik.

Massive træelementer beskyttes mod skadelig fugtpåvirkning ved hjælp af plastfolie fra fabrik.

 

Transport til og levering på byggepladsen

Hvordan leveres elementerne på byggepladsen?

Elementer leveres indpakket i folie på engangspaller.

Når elementerne er leveret skal de yderligere afdækkes med pressendinger.

Hvor længe tilstræbes det at elementerne opbevares på byggepladsen?

Elementerne bør ikke opbevares mere end 3-4 dage inden montage på byggepladsen. Det må tilstræbes at opnå “just in time” leveringer fra producenten.

Kan elementerne leveres til byggepladsen og monteres fra blokvogn i takt med at de ankommer til byggepladsen?

Det nuværende udviklede princip med små elementer kræver ikke blokvogn og kraner til montage.

Hvis elementerne sammenbygges på fabrik til hele vægge vil en montage fra blokvogn være optimal.

Elementmontage

Hvordan er montagetakten for fleretagers byggeri lodret eller vandret?

Både lodret og vandret hvis bygningens udformning tillader det eller etagevis vandret.

Hvor meget mandskab kræver elementmontagen?

Montagesjakkene skal bestå af to montører/tømrere

Hvorledes fungerer den logistiske planlægning, som er lavet på tegnebordet i praksis?

Montageplaner er tegnet ud vægvis i opstalter med nummerering på elementerne. Tilsvarende nummerering forefindes på elementerne, der er pakket vægvis.

Hvor hurtig er montagetakten for de forskellige elementtyper?

Vægmontage pr. sjak 50-60 m2 pr. dag

Dækmontage pr. sjak 40-50 m2 pr. dag

Tagmontage pr. sjak 45-60 m2 pr. dag

Angivelserne er et bredt gennemsnit af erfaringstal fra forskellige typer byggerier udført på forskellige årstider af forskellige entreprenører.

Hvilke former for maskiner skal benyttes til montagen?

Boremaskiner

Hvilke typer massivtræ elementer kan monteres uden brug af kraner?

Næsten alle – ved store spændvidder på dæk og tag skal kraner anvendes jf. regler/vægt i.h.h. til arbejdstilsynet.

Hvorledes sikres elementerne mod skadelig fugtpåvirkninger i montageperioden?

Ved vægmontage skal topremmen monteres efter montage af den enkelte væg, og kan afdækkes mod regn med folie i efterårs- og vinterperioder. Elementerne behøver ikke afdækkes for sne og frost.

Ved dæk- og tagmontage skal alle flader holdes afdækket med folie, til permanent afdækning af konstruktionen er udført. Dette gælder også ved kompositkonstruktionerne.

Er montagetakten afhængig af om anvendelsesområdet er væg, dæk eller tag?

Se angivelser for montagetakter.

Hvilken indflydelse har elementerne på det efterfølgende kompletteringsarbejde?

Ved komplettering med klimaskærm, isolering, pladevarer etc., på de monterede massivtræelementer, kan alle befæstigelser af emnerne foretages med enkle værktøjer og almindelige søm/skruer.

Hvilke punkter i montagen af massivtræelementer kræver størst opmærksomhed hos de udførende?

 • Kontrol af træfugt i elementerne ved modtagelse og før montage,
 • Kontrol af højdedifferencer på fundamenter,
 • Montage fodremme incl. udmåling,
 • Udmåling dækmål elementer,
 • Afdækning efter montage.

Hvordan forløber montagen af massivtræ elementer sammenlignet med andre byggekomponenter som: Betonelementer, letbetonelementer, murværk samt traditionelle træelementer?

På grund af den vægvise og enkle montering kræves der ikke hjælpemidler som kran etc. til montagen, og derved kan flere montagesjak arbejde samtidig på bygningen uden begrænsninger. Med massivtræelementer vil montagetiden / konstruktionsfasen være lidt længere end tilsvarende i helvægskonstruktioner i beton, letbeton og stolpekonstruktioner i træ. Men montageprincippet med massivtræ elementer tillader at andre entrepriser som el- og VVS etc. kan udføres i forlængelse af færdiggørelsen af de enkelte vægge uden gener. Derved genvindes en del af den tabte tid ved montagen/konstruktionsfasen. Kravene til “just in time” leverancer fra underentreprenører som el- og VVS vil være mindre, hvilket medfører en roligere byggeafvikling.

Kvalitetssikring på byggepladsen

Hvilke former for kvalitetssikring udføres i forbindelse med transport til byggepladsen?

 • Måling af træfugt/modtagekontrol,
 • Optælling af elementer.

Hvilke krav stilles til opbevaring af elementerne på byggepladsen?

Elementerne skal lagres på et delvist plant underlag uden at kunne komme i berøring med underlaget, og holdes afdækket med pressendinger til montagen kan udføres. Det tilrådes at elementerne opbevares maksimalt 3-4 dage før montage udføres.

Hvorledes udføres kvalitetssikringen i montagefasen?

 1. Måling af træfugt ved montagestart
 2. Måling af træfugt ved efter råhuslukning
 3. Måling af træfugt ved komplettering af konstruktioner.

Copyright

© Moe & Brødsgaard A/S
Eftertryk kun tilladt efter aftale med udgiveren www.moe.dk

Denne artikel er en del af Træ.dk’s temakampagne om Massivtræ i byggeriet

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×