Miljømærker, miljøcertifikater og miljøvaredeklarationer

Miljømærker, miljøcertifikater og miljøvaredeklarationer

Forbrugere – både de private og de professionelle – fokuserer i stigende grad på miljøet og efterspørger dokumentation for at de produkter, de forbruger ikke belaster miljøet.

Miljømærker, miljøcertifikater og miljøvaredeklarationer bidrager hver især med oplysninger der kan vejlede forbrugerne om produkters miljøforhold så de kan vælge de produkter der er mindst miljøbelastende.

Miljømærker

Miljømærker for materialet træ

Der findes en række miljømærker for materialet træ, der stiller krav til skovens drift og håndteringen af træet igennem hele forarbejdningsprocessen. På trae.dk kan du læse meget mere om certificering af skovdriften og sporbarhed.

Nedenfor beskrives en række miljømærker for produkter – herunder også produkter af træ.

Blomsten og Svanen

Blomsten og Svanen er Danmarks officielle miljømærker.

 

svanen

Det nordiske svanemærke

 

Blomsten

EU’s miljømærke Blomsten

 

Svanen er det nordiske miljømærke. Det blev etableret af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997. Svanen anvendes i alle nordiske lande, dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Blomsten er det europæiske miljømærke. Det blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten. Blomsten anvendes i hele Europa.

Blomsten og Svanen administreres af Miljømærkning Danmark, der er en selvstændig del af Dansk Standard.

For at kunne miljømærke et produkt skal der være udviklet kriterier eller miljøkrav for produktgruppen.

Blomsten og Svanen tager udgangspunkt i produkternes livscyklus, så når der udvikles kriterier for en produktgruppe vurderer man, hvordan produkterne påvirker miljøet, fra de bliver “født” som råmateriale til de ”dør” som affald. (se artikel på trae.dk om livscyklusvurdering)

En lang række produkter – også træprodukter – kan mærkes med Blomsten eller Svanen. Det gælder f.eks. papir, møbler og gulve.

I dag er der cirka 2.300 produkter, der er mærket med enten Blomsten eller Svanen, og der kommer løbende nye til. På Miljømærkesekretariatets hjemmeside kan du finde en aktuel liste over miljømærkede produkter.

Eksempler på andre mærker

På træbaserede produkter kan man udover Svanen og Blomsten finde mange andre mærker. Her er en liste over de mest almindelige mærker med en kort beskrivelse af mærket:

 

Dansk møbelkontrol

Dansk møbelkontrol tester møbler for sikkerhed, styrke, holdbarhed og overfladebehandling.

Et godt resultat af en prøvning ved Dansk møbelkontrol kan være medvirkende til at sikre møblet en lang levetid, hvilket i miljømæssig sammenhæng er meget vigtigt. Læs mere på deres hjemmeside: http://www.dansk-mobelkontrol.dk/

 

varefakta

 

Dansk Varefakta Nævn

Dansk Varefakta Nævn administrerer forbrugermærket Varefakta, som stiller specifikke krav til et produkts sikkerhed, styrke og holdbarhed.

Et produkt mærket med Dansk varefakta har nogle egenskaber, som kan være medvirkende til at sikre f.eks. et møbel en lang levetid, hvilket i miljømæssig sammenhæng er meget vigtigt. Læs mere på http://www.varefakta.dk/

 

indeklima

 

 

Dansk Indeklima Mærkning

Dansk Indeklimamærkning er et frivilligt system til indeklimamærkning af byggevarer og andre produkter, der bruges indendørs.

Indeklimamærket omfatter kun krav til produktet i brugsfasen, og giver dokumentation for at produktet “er til at være i stue med”. Herved adskiller Indeklimamærket sig fra eksempelvis Blomsten og Svanemærket, der i højere grad stiller krav i forbindelse med produktion og bortskaffelse, og i mindre grad krav til produktets påvirkning af indeklimaet.

Se Dansk Indeklima Mærkning.

 

 

genbrug

Genbrugssymbolet

Genbrugssymbolet er et dansk mærke, som fortæller at varen eller en del af varen er lavet af genbrugsmateriale, eller at emballagen kan genbruges.

Symbolet stammer tilbage fra starten af 70’erne, hvor det især blev brugt på flasker. I dag optræder det på mange forskellige varer – især på papir.

 

Der Grüne Punkt

Der Grüne Punkt er et tysk mærke, der fortæller at emballagen kan genbruges. Mærket optræder på mange varer i Europa, men i mindre grad i Danmark.

Mærket siger ikke noget om varens eller emballagen miljøegenskaber. Læs mere på Der Grüne Punkts hjemmeside.

 

der blau engel

 

Der Blaue Engel

“Der Blaue Engel” er et statsligt tysk miljømærke. Den “blå engel” sættes på produkter, der i sammenligning med andre produkter inden for en produktgruppe er de mest miljøvenlige.

Kriterierne for tildeling af “Den blå engel” er baseret på en livscyklusvurdering. Mærket er derfor sammenligneligt med Svanemærket og Blomsten.

Se også “Der Blaue Engel“´s hjemmeside.

 

Bra Miljöval

 

Bra Miljöval

Den svenske naturfredningsforening har i samarbejde med detailhandlerforeningen udviklet miljømærket “Bra Miljöval”. Bra Miljöval er også baseret på livscyklusvurderinger.

Læs mere om mærket på “Bra Miljöval“.

Miljøstyringscertifikater

Miljøstyringscertikater er certifikater der fortæller, at en virksomhed arbejder systematisk med at forbedre sine væsentligste miljøpåvirkninger.

I Danmark findes der to miljøledelsesstandarder som virksomheder kan blive certificeret efter.

 

ISO 14001

ISO 14001, Environmental management

 

 

EMAS

EMAS, Environmental management and Audit scheme

 

ISO 14001 er den internationale miljøledelsesstandard (miljøstyringsstandard) og EMAS er EU´s miljøledelsesstandard.

Et certificeret miljøledelsessystem (miljøstyringssystem) i henhold til ISO 14001 og EMAS sikrer, at en virksomhed systematisk arbejder mod en forsat forbedring af sine miljøforhold dels ved at udarbejde en miljøpolitik og dels ved at opbygge et system, som bl.a. sikrer løbende miljømålsætninger, miljømål og handlingsplaner.

Et certificeret miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001 og EMAS giver derimod ingen garanti for at virksomhedens produkter er særligt miljøvenlige (lige som et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9000-serien ikke betyder at virksomhedens produkter har en høj kvalitet – bare at kvaliteten er velbeskrevet).

Forskellen mellem ISO 14001 og EMAS er i princippet at EMAS stiller yderligere krav om at virksomheden skal udarbejde en miljøredegørelse (et detaljeret grønt regnskab) og aktivt offentliggøre denne. Læs mere om de to systemer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Skovbrug kan også miljøcertificeres efter ISO 14001, læs mere herom i temaet om certificering.

Miljøvaredeklarationer

En Miljøvaredeklaration (MVD) oplyser om de væsentligste miljøegenskaber ved et produkt i hele dets livsforløb fra “vugge-til-grav”. Miljøvaredeklarationer kan i princippet udarbejdes for alle produkter – både råvarer, halvfabrikata, færdige varer og serviceydelser.

En miljøvaredeklaration indeholder ikke en vurdering af, om produktet er meget eller lidt miljøbelastende. Miljøvaredeklarationer er således ikke en garanti for at produktet er miljøvenligt – alle kan være med uanset niveauet for produktets miljøpåvirkning.

På den måde er miljøvaredeklarationer forskellige fra miljømærkeordninger, som ikke angiver miljødata, men garanterer at produktet for udvalgte parametre ligger under et vist niveau.

Læs mere om Miljøvaredeklarationer hos Miljøvaredeklaration Danmark, der er en del af Dansk Standard.

 

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×