Robotteknologi og automatik i træindustrien

0

Træindustriens teknologiske udvikling

Automation i træindustrien er ikke en nyhed. Allerede for over 100 år siden var der indført så mange træbearbejdningsmaskiner, at de københavnske snedkersvende i forbindelse med arbejdskampene i 1889 indledte en konflikt for at begrænse brugen af maskiner – men forgæves (Kilde: Mikkelsen 1997)

Siden de første maskiner blev indført i træindustrien, er der sket meget. Maskinerne er blevet mere og mere avancerede og kan foretage flere og flere operationer selv. Også transporten fra den ene maskine til den anden sker ofte uden at medarbejdere behøver at løfte eller håndtere træstykkerne.

Computerstyring

Mange maskiner er nu computerstyrede (CNC-maskiner) og kan indeholde mange forskellige værktøjer, således at maskinen kan udføre en lang række af fortløbende operationer på emnet (måle, save, bore, fræse mm. – en sådan maskine kaldes et bearbejdningscenter). Tidligere skulle hver operation ske på en maskine for sig, hvilket var væsentligt mere tidskrævende, ikke mindst fordi maskinen skulle indstilles hver gang. Også robotter har gjort deres indtog i træindustrien. Robotterne har først og fremmest erstattet det tunge, ofte ensidigt gentagne arbejde.

Mindre produktionstid

Automatiseringen i træindustrien har medført en mindre produktionstid pr. emne og dermed en forbedring af den danske træindustris konkurrenceevne overfor udenlandske lavtlønsområder. Men automationen har også haft en gavnlig effekt på miljø- og arbejdsmiljø-påvirkningerne i træindustrien.

 

 Robotterne er for alvor på vej ind i træ- og møbelindustrien (Kilde: Træ Nyt nr. 10-1997).

Robotterne er for alvor på vej ind i træ- og møbelindustrien (Kilde: Træ Nyt nr. 10-1997).

 

Mindre spild giver færre miljøpåvirkninger

 

Anvendelse af maskiner og robotter kan ved den rigtige forberedelse og styring, mindske spildet fra processen. Spild er ikke blot affald, som skal behandles med mulige miljøpåvirkninger. Spild betyder også tab af råvarer og dermed tab af ressourcer.

Man kan til en vis grad sige, at meget af den miljøpåvirkning, råvaren har givet frem til anvendelsen i træindustrien, har været spildt (se artiklen om livscyklus). At mindske spildet er derfor utroligt vigtigt ud fra en miljømæssig synsvinkel.

 

Robotter forbedrer arbejdsmiljøet

 

Træindustriens produktionsmetoder kan give arbejdsmiljøbelastninger i form af støv, støj, tunge løft og ensidigt gentaget arbejde (Kilde: Hansen 1998) (se også artikel om arbejdsmiljø). Automatisering, robotteknologi og indkapslede processer er medvirkende til at arbejdsmiljøet i træindustrien er blevet væsentligt forbedret. Medarbejderne udsættes ikke i samme grad for de negative påvirkninger, da mange af de belastende processer er overtaget af indkapslede maskiner.

 

"CNC"-maskine i et "bulderhus" (v. udefra, h. indefra). En indkapsling mindsker støj og støv - og giver samtidig en energigevindst (Kilde: Træ nyt nr. 12-1997).

“CNC”-maskine i et “bulderhus” (v. udefra, h. indefra). En indkapsling mindsker støj og støv – og giver samtidig en energigevindst (Kilde: Træ nyt nr. 12-1997).

 

Robotter og computerstyrede maskiner vil uden tvivl blive mere og mere almindelige i træindustrien, men sandsynligheden er meget lille for, at maskinerne fuldt ud overtager produktionen. Dette skyldes, at der ikke er to stykker træ, som er ens. Træ er et naturprodukt og et levende materiale (se artiklen om træs opbygning). Der vil derfor altid i høj grad være brug for de menneskelige sanser og en æstetisk vurdering, når træ forarbejdes til et bestemt produkt.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×