Søm, skruer, afdækning mv.

0

Af

Afdækninger

Alle opadvendte flader, som kan blive udsat for nedbør eller nedsivende vand, skal have en sådan hældning, at vandet løber af uden at opsuges i træet

Alle frie kanter bør afrundes, således at vandet kan løbe af. Trædele, som kan blive udsat for regn eller vandsprøjt, skal forsynes med en skrå drypkant ved underkanten, så vandet ikke kan løbe ind langs undersiden og opsuges i træet.

Alternativt kan zink, kobber og aluminium anvendes til afdækning af opadvendte flader. Afdækningen monteres, så kondensen ventileres bort.

Figuren er venligst udlånt af Teknologisk Institut, Træteknik. Figuren må ikke anvendes til andre formål uden forudgående skriftlig tilladelse derfra.

 

Eksempel på skrå drypkant

Eksempel på skrå drypkant. Figuren er venligst udlånt af Teknologisk Institut,Træteknik. Figuren må ikke anvendes til andre formål uden forudgående skriftlig tilladelse derfra.

 

Endetræ suger fugt særligt hurtigt og bør derfor tillige forsegles, så vandindtrængningen i endetræet reduceres til samme niveau som sidetræet. Ved at gennemføre en effektiv endefladeforsegling vil risikoen for rådskader reduceres væsentligt, og skader på overfladebehandlingen ved endetræet kan undgås.

Søm skruer og beslag

Samlingsmaterialet – søm, skruer og beslag – skal have mindst samme holdbarhed som træmaterialet. Skruer har den fordel fremfor søm, at de kan udskiftes i den løbende vedligeholdelse.

Ved fastgørelse af udvendig bræddebeklædning skal man være opmærksom på, at træet skal kunne svinde og kvælde uhindret ved fugtændringer. Hvis fastgørelsen går gennem både yder- og inderbrædder, fx “1 på 2”, vil disse flække. Ved befæstelse, fx. når søm hamres i, skal knusning af træet undgås, idet dette medfører øget fugtophobning lokalt.

 

Korrekt of forkert montering af brædder

Eksempel på korrekt og forkert fastgørelse af brædder i yderbeklædning (figur: Træ.dk)

 

Eksempel på korrekt og forkert udformning af yderbeklædning

Eksempel på korrekt og forkert konstruktion af yderbeklædning (figur: Træ.dk)

 

Samlinger mellem konstruktionselementer og -emner må ikke kunne samle snavs. Støvfælder medfører ophobning af fugt og misfarvning, hvor regnvandet ikke kan vaske snavs og støv af.

Korrosionsbeskyttelse af søm, skruer mv.

For at øge holdbarheden af forbindelsesmidler, dvs. søm, skruer, beslag osv., beskyttes disse fx med en zinkbelægning (“galvanisering”).
I tabellen er vist varigheden af en zinkbelægning til beskyttelse af underliggende jern mod korrosion (Kilde: Yding 1989)

 

 

Tabel:

Korrosionsklasse Miljøets aggressivitet Miljøeksempler Levetid i år pr. 10µm zink
0 ingen indendørs i tørre lokaler (relativ fug-tighed <60%) >100
1 ubetydelig indendørs i uopvarmede, velventilerede rum 10-30
2 middel indendørs ved skiftende fugtpåvirkning i landatmosfære langt fra industri og tæt bebyggelse 5-10
3 stor ved tæt bebyggelsei industriområderover vand og ved kysten 2-5
4 meget stor i konstant fugtigt miljø, i vand og jord ved kemiske fabrikker <1-2

Som angivet i DS 413:1998 afsnit 3.5.2, skal søm, skruer, bolte og andre ståldele i konstruktions træ overholde nedestående minimums krav til forbindelsesmidler i de respektive anvendelsesklasser (Kilde: Norm for trækonstruktioner).

Tabel:

Eksempler på mindste materialekrav eller korrosionsbeskyttelse for forbindelsesmidler
    Anvendelsesklasse
1 3
søm, dorne, skruer ingen Fe/Zn12c¹ Fe/Zn25c²
bolte ingen Fe/Zn12c¹ Fe/Zn25c²
klammer Fe/Zn12c¹ Fe/Zn12c¹ rustfrit stål
tandplader og stålplader op til 3 mm Fe/Zn12c¹ Fe/Zn12c¹ rustfrit stål
stålplader fra 3-5 mm ingen Fe/Zn12c¹ Fe/Zn25c²
stålplader over 5 mm ingen ingen Fe/Zn25c²

¹    Hvis der anvendes varmforzinkning, erstattes Fe/Zn12c af Zn275 og Fe/Zn25c af
Zn350 i henhold til DS/EN 10147.
²    For særligt korroderende omgivelser skal Fe/Zn40 og kraftigere varmforzinkning eller
rustfrit stål overvejes.
³    Hensynet til konstruktionernes udseende kan stille strengere krav til korrosionsbe-
skyttelse, især i anvendelsesklasse 2.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

Modtag vores nyhedsbrev

Vil du have seneste viden om træ?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Jeg accepterer at trae.dk må opbevare mit navn og email, overføre det til mailplatformen Mailchimp, samt sende mig information og nyheder via e-mail.