Træprodukter som kulstoflager

Træ og træprodukter kan bidrage til at imødegå de globale klimaforandringer på flere måder:

  • Som råmateriale kan træ substituere energimæssigt mere belastende produkter.
  • Som biobrændsel kan træ substituere fossile brændstoffer.
  • Træ oplagrer kulstof både i skovene og i varige træprodukter, hvorved CO2 indholdet i atmosfæren nedbringes.

Forudsætningen for træ som klimaløsning er bæredygtig skovdrift. I to nye artikler under kampagnen ”Træ gavner klimaet” forklares principperne for kulstoflagring i træprodukter, og for hvordan træs klimaegenskaber tæller med i Kyoto-protokollen.

Lagring af CO2 i træprodukter

I den ene artikel forklares hvordan træprodukter oplagrer kulstof, og vi viser hvor meget det lagrede kulstof svarer til i forhold til den danske, den europæiske og den globale udslip af drivhusgasser.

Læs mere i artiklen ”Lagring af CO2 i træprodukter

Træprodukters placering i FN’s klimaaftaler og forhandlinger

I den anden artikel forklares hvordan nogle af træprodukters klimaegenskaber krediteres i det store CO2 regnskab under Kyotoprotokollen. Det er nemlig ikke alle træs klimaegenskaber der tæller med.

Læs mere i artiklen ”Træprodukters placering i FNs klimaaftaler og forhandlinger

Kampagnen ” Træ gavner klimaet” er finansieret af produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien, Naturstyrelsen, samt enkelte private fonde.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×