Udendørs trækonstruktioner – eksempler

Anvendelse af træ

Med den rigtige konstruktion og vedligeholdelse, kan træ holde i meget lang tid. Der er mange udenlandske eksempler på trækonstruktioner der har holdt i hundredevis år.

Danmark har ikke en træhuskultur som for eksempel det øvrige Norden eller Øst- og Centraleuropa. Dette skyldes især at skov og træ har været mere sparsomt i Danmark i de sidste 500 år. Desuden giver det fugtige danske klima et lidt vanskeligere udgangspunkt for udendørs trækonstruktioner.

Men der er dog flere flotte historiske træbygninger i Danmark.

Danske klokkehuse fra middelalderen

Fra Middelalderens store kirkebyggeri eksisterer 6 klokkehuse i Søllested, Kiplev, Birket, Tandslet, Varnæs og Svenstrup, som er de eneste bevarede træhuse i Danmark fra denne periode. Klokkehuset i Kiplev fra første halvdel af 1300-tallet er det ældste, medens klokkehuset i Birket på Lolland er det bedst bevarede.
Klokkehuses bestandighed skyldes den konstruktive træbeskyttelse: Tagudhæng, fravalg af stødsamlinger med et skråstillet vandret fremspring midt på ydervæggene og stolpekonstruktionen på sylsten (dvs. ingen jordkontakt) – samt en løbende vedligeholdelse.

 

Velbevaret klokkehus i Birket på Lolland (Kilde: “Det danske træhus”, Træbranchens Oplysningsråd).

Bulhuset

Bulhuset stammer fra middelalderen. Et af de bedst bevarede bulhuse er den store lade til Tyrstrup Præstegård ved Christiansfeld. Bulladen er fra omkring 1660, og opført i ubehandlet eg på sylsten. Den er fredet.

 

Bulladen til Tyrstrup Præstegård ved Christiansfeld (Kilde: “Det danske træhus”, Træbranchens Oplysningsråd).

Kanonbådsskurene på Holmen

Den danske flåde gik tabt i 1807. I årene efter blev bygget mange nye kanonbåde. Til disse både blev fra 1827 til 1837 opført 48 kanonbådskure i træ på Holmen, langs Tømmergraven. Hvert skur kunne rumme to kanonbåde trukket på land. 16 af skurene er bevarede og anvendes efter nylig restaurering til bl.a. kontorlokaler.

 

Kanonbådsskure langs Tømmergraven på Holmen (Fra “Det danske træhus”, Træbranchens Oplysningsråd).

100-årige granskure demonstrerer rødgrans varighed

I 1895 blev bygget 8 granskure til måling af dansk rødgrans holdbarhed i forhold til svensk. 4 af skurene står endnu.

Det bemærkelsesværdige ved disse over 100 år gamle skure er at de viser rødgranbrædders varighed. Det har længe været en almen opfattelse at rødgran var uegnet på udsatte placeringer som f.eks. en yderbeklædning. Det modbeviser skurene.

De består af en stolpekonstruktion på sylsten og vægge af lodrette granrafter.

Forsøget sluttede officielt efter 22 år i 1917. Konklusionen sagde:

“I de foreliggende Forsøg har det danske Træ ikke vist sig at være dårligere end det svenske” … “Tag af Træspån uden Beskyttelse er af ringe Varighed. Gennemsavede, afbarkede Lægter er et særdeles godt Vægmateriale. Det er af Vigtighed at holde Lægtevæggen fri for opvokset Græs o.lign. Det er vigtigt, i Vægge af gennemsavede Lægter, at Lægteenderne (f.eks. hvor de er stødt) holdes beskyttet mod nedtrængende Vand. Skure af den her omtalte Beskaffenhed er ved passende Vedligeholdelse af betydelig Varighed, når Stolperne er stensatte” (Kjørboe & Bidstrup 1985).

Konklusionen er fortsat gyldig. Den kan forenkles til: “Når rødgran behandles og bruges rigtigt, har det en rigeligt lang varighed og brugstid til de allerfleste formål “. Det er endnu ikke afgjort om dansk eller svensk rødgran er bedst.

 

Vemmetofteskuret set fra Sø 1995. Den nordlige side og sydsidens vestlige halvdel var indtil foregående vinter dækket af træ- og buskvækst (Kilde: “100-årige granskure” Skoven nr. 10, 1995).

6-etages hotel af træ

“Wagon Lits” byggede i 1890 et 6-etagers hotel af træ på Büyükada (Prince’s Islands) i Tyrkiet. I 1903 blev det doneret til skole og hjem for forældreløse børn. Under den Første Verdenskrig var det midlertidigt inddraget til først en militærskole og senere til flygtninge.

Efter krigen blev huset igen benyttet til skole og hjem for forældreløse børn, og det rummede i 1920erne ca. 1300 beboere. I 1970erne blev huset opgivet, og det står – så vidt vides – og forfalder i savn af økonomiske muligheder for en istandsættelse.

 

6-etagers træhus opført som hotel i 1890 af “Wagon Lits” i Tyrkiet (Kilde: The professional Treater No 5 1995).

Stavkirkerne

De norske stavkirker repræsenterer måske det fornemste udtryk for konstruktiv træbeskyttelse. En stolpekonstruktion på sylsten med lodret, udvendig træbeklædning, der er beskyttet af etagerede, stejle spåntage med gode udhæng og skarpkantede kippe.

Stavkirkerne er opført fra det 11. til det 14. århundrede i fyrretræ, udvendigt overflade-behandlede med trætjære og løbende vedligeholdte.

De første stavkirker med jordgravede stolper er ikke bevarede.

 

Heddal stavkirke bygget omkring år 1250. (Kilde: Teknologisk Institut, Træteknik, ukendt årstal).

Tietgenkollegiet – træ i moderne arkitektur

Tietgenkollegiet er opført 2005/2006 i Ørestaden ved København. Det er en bygning med 360 værelser og 22.000 kvadratmeter leverum. Bygningen er et fornemt eksempel på hvordan træ også med fordel kan anvendes i moderne arkitektur i samspil med andre materialer.

Mange rosende ord er sagt om kollegiet: ”Arkitektur i verdensklasse, et kollegium som kan være et nationalt og internationalt forbillede.”

Bygningen er præget af beton, glas, messing og ikke mindst træ. De lakerede krydsfinerplader, der til tider er udsmykket med grafik, følger lysindtaget og skaber bløde toner i interiøret.

Tietgenkollegiet

Tietgenkollegiet. Et flot eksempel på træ i moderne arkitektur. Foto: Træbranchens Oplysningsråd.

 

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×