Hvor meget CO2 udleder træ?

11

Af -

Hej Træ.dk

Jeg vil gerne vide hvor meget CO2 en kubikmeter træ udleder.

Mvh Carla

Svar

Hej Carla

Tak for dit korte spørgsmålet – som dog ikke kan besvares lige så kort.

Jeg vil starte med at sige at træ i princippet ikke udleder CO2. Men træ er lavet af kulstof, altså C, som laves om til CO2, hvis træet rådner eller bliver brændt.

En tommelfingerregel siger at en kubikmeter rent træ i gennemsnit indeholder 1 tons CO2 . I praksis er der dog forskel på træarterne, da nogen arter er tunge og indeholder meget CO2, mens andre er lette og indeholder mindre CO2.

Hvis man kender træets rumvægt uden vand (tørrumvægt) kan man regne CO2 indholdet ud. Halvdelen af træets masse består nemlig af kulstof (C) og vægtforholdet mellem CO2 og C er 44/12.

Eksempel: Helt tørt asketræ vejer ca. 650 kg/m3. Dvs. det indeholder 650/2 = 325 kg kulstof. CO2 udledningen bliver så 325 * 44 / 12 = 1192 kg CO2, hvis træet bliver brændt eller rådner.

Her er nogle flere eksempler:

CO2 indhold i træ

Du kan selv regne videre. Du kan finde flere træarter i træartsoversigten: http://www.trae.dk/tema/traearter/

Ud over at træ indeholder CO2 og dermed holder det på lager og væk fra atmosfæren, så er det også sådan, at hver kubikmeter træ, der bruges som erstatning for et andet byggemateriale, reducerer CO2-udslippet i atmosfæren med gennemsnitligt 1,1 ton CO2. Hvis dette tal lægges til det 1 ton CO2, der bindes i træet, sparer hver kubikmeter træ atmosfæren for i alt ca. 2 ton CO2.

Så der er mange gode grunde til at bygge med træ.

Håber du kan bruge svaret.

Med venlig hilsen
Træ.dk – Danmarks Træportal

11 kommentarer

 1. Bjørn siger:

  Mon ikke det skulle understreges at de m3 der optræder ovenfor er rumfang rent træ. (altså for en bjælke e.l.). Hvis man skal relatere til rummeter brænde så bliver mængden af CO2 der returneres til atmosfæren noget mindre.

  1. Træ.dk siger:

   Hej Bjørn.

   God pointe som er værd at understrege. Det er naturligvis en kubikmeter rent træ, dvs. 100 % fastmasse, der er tale om. I en rummeter brænde er fastmassen ganske rigtigt noget mindre, fx. 60-80 %, pga. luft imellem brændestykkerne. Det kan man evt. læse mere om i http://www.trae.dk/artikel/opmaalling-af-braende/

   Det enkleste ville faktisk være hvis kun så på massen i kilogram, samt evt. fugtindhold. For et kg træ indeholder samme mængde kulstof, og dermed samme mængde CO2, uanset om det er bøg, gran, brænde eller gulvbrædder etc. – forudsat at det har samme fugtindhold. På den måde kan man se bort fra rumfanget og de lidt forvirrende begreber som rummeter/kubikmeter, som let forveksles. Men det er bare ikke altid så nemt at veje sit brænde, så oftest vil der alligevel være de enkleste at måle rumfanget og omregne ved hjælp af tilnærmede fastmasseprocenter.

   Mvh
   Træ.dk

 2. Holger Skjerning siger:

  Mange, bl.a. regeringens klimakommission har diskuteret, og dansk brænde er CO2-neutralt.
  Generelt er træ fra lande med reguleret skovdrift CO2-neutralt. Det betyder, at det træ, der hvert år brændes i kraftværker eller brændeovne udsender samme mængde CO2, som de øvrige træer optager ved fotosyntese.
  Bortset fra, at fældning, transport og bearbejdning af træet udsender en del CO2, – Så groft sagt, er dansk brænde ca. 95% CO2-neutralt.
  Mange tror ikke på det! – Men en grundigere forklaring kan ses på REO.dk under FAQ.

 3. Julie og kat siger:

  Hvordan kan vi sørge for at folk ikke bare fælder træ hele tiden og er der andre muligheder for at få de produkter, som de skal bruge træet til på en anden måde? Ps. Skoleprojekt håber i vil svare

  Fra Julie og kat

  1. Træ.dk siger:

   Hej Julie og Kat. Tak for kommentaren og spørgsmålet som er svært at givet et kort svar på. Grundlæggende er det godt at fælde træ og bruge træ der er bæredygtigt produceret, dvs. man fælder ikke mere træ end skoven producerer, hvilket er tilfældet i Danmark og Europa hvor hovedparten af det træ vi anvender kommer fra. For når man anvender bæredygitgt produceret træ, så er det bla. et CO2-neutralt og klimavenligt byggemateriale. Alternativet til træ er stål, beton og plastik, som også er gode materialer til mange formål. Problemet med disse materialer er dog at de ikke på samme måde er fornybare, dvs. man risikerer at løbe tør for råstofferne, og fordi de kræver meget energi at udvinde og at deres produktion derfor belaster miljø og klima.

 4. Simon siger:

  Hvad sker der når man fælder et træ?

  1. Peter siger:

   Træet vælter….:-)

 5. Allan Thomsen siger:

  Er vi enige om at uanset hvad der gror skal det væk på et tidspunkt? altså et træ som fælles og bruges til byggeri, er jo bare en udsat co2 udledning, og på et tidspunkt er det jo væk. er der ikke udledt co2 i den periode? findes der nedbrydning som ikke giver co2? om træet rådner op i en skovbund eller brændes i brændeovn kommer vel ud på et?

  1. Træ.dk siger:

   Jo, intet varer evigt, det har du helt ret i.
   Om træet bruges til byggeri og efterfølgende brændes eller rådner, det giver præcis den samme CO2 udledning, som hvis træet rådnede i skoven. Og det er lige præcis det der gør træ til et CO2 neutralt byggemateriale og evt. energikilde. Alternativet er at bruge materialer som stål, beton, olie og plastik etc., som ikke er fornybare og hvis produktion er forbundet med stor CO2 belastning.

 6. john jørgensen siger:

  Glemmer I ikke at co2 også lagres i rødder og jord? Den oplagrede co2 kan blive i jorden i årtier eller meget mere. Kræver svampeliv i jorden. Er det korrekt? Findes der ogørelser over dette?

  1. Træ.dk siger:

   Hej John
   Det er helt rigtigt at CO2 også lagres i træernes rødder og i jordbunden. Jordbundens kulstoflager udgør en stor del af skovenes samlede kulstofpulje. Skovene og bæredygtig skovdrift udgør et vigtigt redskab i indsatsen mod klimaforandringer netop fordi skovene er i stand til at binde og frigøre CO2.
   Forskerne på Københavns Universitet har siden 2002 målt på de danske skoves kulstofpuljer som led i Danmarks rapportering af det nationale CO2-regnskab. Det sker gennem Danmarks Skovstatistik. Du kan finde den seneste opgørelse over kulstoffet i de danske skove her: http://static-curis.ku.dk/portal/files/166321316/Skove_og_plantager_2015_net.pdf

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

Video: En bekvem sandhed

Se film om træ og skoves betydning for klimaet.

Lagring af CO2 i træprodukter

Læs her om træs evne til at lagre CO2 og hvordan træ på den måde kan biddrage til at imødegå globale klimaforandringer

Kulstofkredsløbet – hvad betyder det for klimaet?

Kulstof findes overalt i vores naturlige miljø. Uden kulstof ville vi simpelthen ikke eksistere. Læs mere om kulstofkredsløbet og hvad det betyder for klimaet.

Bæredygtig skovdrift – fundamentet for klimaløsninger med træ

Skovbrug og brugen af træprodukter spiller en vigtig rolle i kampen mod globale klimaforandringer. Skove og træprodukter oplagrer CO2, træ kan genbruges, træ er fornyeligt og afbrænding af træ giver CO2-neutral energi.Træ tilbyder med andre ord klimaløsninger der efterspørges i Danmark og over hele verden. Der er imidlertid klare forudsætninger for hvordan skove og træprodukter kan bidrage med positive klimaløsninger. Fundamentet er bæredygtig skovdrift.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×