Hvor meget CO2 udleder træ?

25

Af -

Hej Træ.dk

Jeg vil gerne vide hvor meget CO2 en kubikmeter træ udleder.

Mvh Carla

Svar

Hej Carla

Tak for dit korte spørgsmålet – som dog ikke kan besvares lige så kort.

Jeg vil starte med at sige at træ i princippet ikke udleder CO2. Men træ er lavet af kulstof, altså C, som laves om til CO2, hvis træet rådner eller bliver brændt.

En tommelfingerregel siger at en kubikmeter rent træ i gennemsnit indeholder 1 tons CO2 . I praksis er der dog forskel på træarterne, da nogen arter er tunge og indeholder meget CO2, mens andre er lette og indeholder mindre CO2.

Hvis man kender træets rumvægt uden vand (tørrumvægt) kan man regne CO2 indholdet ud. Halvdelen af træets masse består nemlig af kulstof (C) og vægtforholdet mellem CO2 og C er 44/12.

Eksempel: Helt tørt asketræ vejer ca. 650 kg/m3. Dvs. det indeholder 650/2 = 325 kg kulstof. CO2 udledningen bliver så 325 * 44 / 12 = 1192 kg CO2, hvis træet bliver brændt eller rådner.

Her er nogle flere eksempler:

CO2 indhold i træ

Du kan selv regne videre. Du kan finde flere træarter i træartsoversigten: https://www.trae.dk/tema/traearter/

Ud over at træ indeholder CO2 og dermed holder det på lager og væk fra atmosfæren, så er det også sådan, at hver kubikmeter træ, der bruges som erstatning for et andet byggemateriale, reducerer CO2-udslippet i atmosfæren med gennemsnitligt 1,1 ton CO2. Hvis dette tal lægges til det 1 ton CO2, der bindes i træet, sparer hver kubikmeter træ atmosfæren for i alt ca. 2 ton CO2.

Så der er mange gode grunde til at bygge med træ.

Håber du kan bruge svaret.

Med venlig hilsen
Træ.dk – Danmarks Træportal

25 kommentarer

 1. Bjørn siger:

  Mon ikke det skulle understreges at de m3 der optræder ovenfor er rumfang rent træ. (altså for en bjælke e.l.). Hvis man skal relatere til rummeter brænde så bliver mængden af CO2 der returneres til atmosfæren noget mindre.

  1. Træ.dk siger:

   Hej Bjørn.

   God pointe som er værd at understrege. Det er naturligvis en kubikmeter rent træ, dvs. 100 % fastmasse, der er tale om. I en rummeter brænde er fastmassen ganske rigtigt noget mindre, fx. 60-80 %, pga. luft imellem brændestykkerne. Det kan man evt. læse mere om i https://www.trae.dk/artikel/opmaalling-af-braende/

   Det enkleste ville faktisk være hvis kun så på massen i kilogram, samt evt. fugtindhold. For et kg træ indeholder samme mængde kulstof, og dermed samme mængde CO2, uanset om det er bøg, gran, brænde eller gulvbrædder etc. – forudsat at det har samme fugtindhold. På den måde kan man se bort fra rumfanget og de lidt forvirrende begreber som rummeter/kubikmeter, som let forveksles. Men det er bare ikke altid så nemt at veje sit brænde, så oftest vil der alligevel være de enkleste at måle rumfanget og omregne ved hjælp af tilnærmede fastmasseprocenter.

   Mvh
   Træ.dk

 2. Holger Skjerning siger:

  Mange, bl.a. regeringens klimakommission har diskuteret, og dansk brænde er CO2-neutralt.
  Generelt er træ fra lande med reguleret skovdrift CO2-neutralt. Det betyder, at det træ, der hvert år brændes i kraftværker eller brændeovne udsender samme mængde CO2, som de øvrige træer optager ved fotosyntese.
  Bortset fra, at fældning, transport og bearbejdning af træet udsender en del CO2, – Så groft sagt, er dansk brænde ca. 95% CO2-neutralt.
  Mange tror ikke på det! – Men en grundigere forklaring kan ses på REO.dk under FAQ.

 3. Julie og kat siger:

  Hvordan kan vi sørge for at folk ikke bare fælder træ hele tiden og er der andre muligheder for at få de produkter, som de skal bruge træet til på en anden måde? Ps. Skoleprojekt håber i vil svare

  Fra Julie og kat

  1. Træ.dk siger:

   Hej Julie og Kat. Tak for kommentaren og spørgsmålet som er svært at givet et kort svar på. Grundlæggende er det godt at fælde træ og bruge træ der er bæredygtigt produceret, dvs. man fælder ikke mere træ end skoven producerer, hvilket er tilfældet i Danmark og Europa hvor hovedparten af det træ vi anvender kommer fra. For når man anvender bæredygitgt produceret træ, så er det bla. et CO2-neutralt og klimavenligt byggemateriale. Alternativet til træ er stål, beton og plastik, som også er gode materialer til mange formål. Problemet med disse materialer er dog at de ikke på samme måde er fornybare, dvs. man risikerer at løbe tør for råstofferne, og fordi de kræver meget energi at udvinde og at deres produktion derfor belaster miljø og klima.

 4. Simon siger:

  Hvad sker der når man fælder et træ?

  1. Peter siger:

   Træet vælter….:-)

 5. Allan Thomsen siger:

  Er vi enige om at uanset hvad der gror skal det væk på et tidspunkt? altså et træ som fælles og bruges til byggeri, er jo bare en udsat co2 udledning, og på et tidspunkt er det jo væk. er der ikke udledt co2 i den periode? findes der nedbrydning som ikke giver co2? om træet rådner op i en skovbund eller brændes i brændeovn kommer vel ud på et?

  1. Træ.dk siger:

   Jo, intet varer evigt, det har du helt ret i.
   Om træet bruges til byggeri og efterfølgende brændes eller rådner, det giver præcis den samme CO2 udledning, som hvis træet rådnede i skoven. Og det er lige præcis det der gør træ til et CO2 neutralt byggemateriale og evt. energikilde. Alternativet er at bruge materialer som stål, beton, olie og plastik etc., som ikke er fornybare og hvis produktion er forbundet med stor CO2 belastning.

 6. john jørgensen siger:

  Glemmer I ikke at co2 også lagres i rødder og jord? Den oplagrede co2 kan blive i jorden i årtier eller meget mere. Kræver svampeliv i jorden. Er det korrekt? Findes der ogørelser over dette?

  1. Træ.dk siger:

   Hej John
   Det er helt rigtigt at CO2 også lagres i træernes rødder og i jordbunden. Jordbundens kulstoflager udgør en stor del af skovenes samlede kulstofpulje. Skovene og bæredygtig skovdrift udgør et vigtigt redskab i indsatsen mod klimaforandringer netop fordi skovene er i stand til at binde og frigøre CO2.
   Forskerne på Københavns Universitet har siden 2002 målt på de danske skoves kulstofpuljer som led i Danmarks rapportering af det nationale CO2-regnskab. Det sker gennem Danmarks Skovstatistik. Du kan finde den seneste opgørelse over kulstoffet i de danske skove her: http://static-curis.ku.dk/portal/files/166321316/Skove_og_plantager_2015_net.pdf

 7. Victor siger:

  Hej Træ.dk
  Vi har tværfagligt forløb i skolen – Jeg håber i kan give os svar på vores spørgsmål:
  1. Hvor meget CO2 udleder et træ, når det bliver fældet?
  2. Hvad er skovrejsning?

  Jeg håber i kan hjælpe.
  Hilsen Victor, Nakskov.

 8. Søren siger:

  Hej Træ.dk
  Vi har tværfagligt forløb i skolen og vi håber i kan give os svar på dette spørgsmål:
  -Hvorfor skal man bruge vægtforholdet 44/12

  Det er måske et meget dumt spørgsmål
  Men vi håber i kan hjælpe.
  Hilsen Søren,

 9. Jacob Knudsen siger:

  Danskerne afbrænder, så vidt jeg kan se træ som aldrig før. I “gamle dage” brugte vi oliefyr som forurenede langt mindre med partikler end brænde/træfyring. Og samtidig er vi flere mennesker på kloden end nogensinde. brændefyring er ikke bæredygtigt – da det kræver ca. 10.000 kvm skov pr famile.
  Alt andet lige kan man ikke komme uden om, at STOP for afbrænding af træ er en meget effektiv måde, at begrænse både partikel- og CO2 forurening på. Et brændeovn forurener som 20 lastbiler uden partikelfilter og udleder altså jf. ovenfor ca. 1 kg CO2 pr. kg afbrændt træ. Og bliver der plantet ny skov – ja så virker det da ikke før om flere år, da træerne jo (mig bekendt) ikke vokser ret meget i starten og derfor ikke optager ret meget CO2 de første mange år. Mine bøgetræer vokser i hvert fald ikke ret hurtigt.
  Så gem træet til klimakrisen er under kontrol !
  Der findes jo forureningsfrie alternativer i form af vindmøllestrøm f.eks. – brug dem dog. Stop brændesvineriet.
  Gælder i øvrigt også for bål og grill -tosser – grillkul og bål udleder vildt meget forurening i forhold til effekten – virkningsgraden er latterlig lav og kul mv. bliver produceret f.eks. i f.eks. Afrika ved brug af mængder af brænde f.eks. Bæredygtigt – næppe. Men “klimatosserne” er sjovt nok ofte dem, der brænder mest træ af i deres øko-landsbyer. Come-on – læs om det – sæt Jer ind i sagerne i stedet for at sige at “om brænde forurener afhænger af hvem man spørger”. Det samme kan sige om klimaændringerne – men brænderøg indeholder beviseligt sod, tjære og dioxin og virker som hormonforstyrremde stoffer og giver kræft, KOL, astma, blodpropper og andet godt – ja faktisk virker det stort set ligesom rygning – surprise – det er stort set det samme der brændes af – bare 24/7 – ikke 20 gange i døgnet. Så er det sundhedsskadeligt – ja gæt selv. I Sverige er brændeovne forbudt i nærheden af børnehaver og i tæt bebyggede områder – hysteri – ja hvad tror I selv.

 10. Erik Jensen siger:

  Jacob, dine teorier mangler fakta og forbindelse til virkeligheden…

  Når der fældes træer i DK, plantes der et tilsvarende antal træer. At det er store træer der fældes og små træer der plantes, betyder intet i det store regnskab. Forløbet er nemlig en fortløbende cyklus, der sikre, at der vil være en konstant balance i regnskabet. Jeg kan tilføje, at vi rent faktisk planter flere træer, end der fældes i Danmark, så hvis du forestiller dig at forbruget af brænde er stigende, så bliver der altså løbende “over-kompenseret”.

  Når der afbrændes kul, olie, diesel, benzin osv. kan vi desværre ikke kompenserer ved at genplante disse råstoffer. De enorme mængder af Co2 der frigives, bliver derfor ikke bundet i nye råstoffer, men ophobes i atmosfæren. Et kæmpe miljøproblem, set i forhold til de muligheder, og den praksis vi har med træ.

  Til det sundhedsskadelige element, er det slået fast, at afbrænding af fossile brændstoffer er sundhedsfarlige. At udråbe træ som hovedsynder, er ren lommefilosofi. Men træ bidrager naturligvis til dette regnskab, og også derfor er det vigtigt at udforske alternativer.

  I en, forhåbentlig ikke alt for fjern fremtid, kan vi allesammen få miljø-neutral energi uden sundhedsskadelig emission, det er jeg sikker på. Indtil da, er træ et begavet alternativ til olie, netop fordi vi kontinuerligt kan kompenserer for Co2 udslippet ved genplantning.

 11. Jacob Knudsen siger:

  Ja det er fint – men der er gigantisk svindelpotentiale i træhandel og hvad er lige sandsynligheden for at en jordinvester genplanter sit jordområde for måske at få en gevinst om 35 år – og ikke bare scorer gevinsten på at sælge træet til afbrænding og lade jord være jord. De træer der plantes i DK som erstatning for de træer der fældes er sikkert regulerede men optager jo ikke noget videre CO de næste mange år og kan let gå til i tørke og brande. Det batter intet i ft. 2030 målene. Tvært imod. Desuden skader skovdriften jo som bekendt biodiversiteten.
  Se f.eks. ugebrevet mandag morgens artikler om træfyring af 19. august – de grønne varmeværker – som udgør 40% af den såkaldte vedvarende energi – skader klimaet. 90 % af træet bliver importeret.

 12. Bjarne Sønderskov Nielsen siger:

  Nu har jeg opfattelsen at humus består af en stor andel af lignin, som er træets lim og afstivning, og dette humuslag må på en eller anden måde være uomsat “træstof” som lagrer co2 for en periode- en buffer så at sige. jeg har forstået at både lignin og selve cellevæggen er sukkerforbindelser, og derfor består af mest c- kulstof. Det fortæller mig at hvis træ formulder eller på anden vis bevares, vil en væsentlig del af co2 bevares i en længere periode- ikke i geologisk tid men i menneskelig tidsforståelse. Da “co2- boblen” er en direkte følge af industialiseringen, vil en begrænsning af træ til hurtig omsætning være en kæmpe gevinst-
  en anden ting jeg er lidt i tvivl om co2 opbevaring/ samling i henholdsvis gran og bøg, da der jo er stor forskel i ton/ hektar, og vækstperiodens længde- gran 30 år og bøg 80-100 år, og er det anvendeligt at dyrke samme træsort på samme lokalitet gang på gang- faren i i min opfattelse er f.eks opformering af skadedyr som eks. borebiller, som åbenbart er et voksende problem.

 13. Adel siger:

  Hej træ.dk
  jeg et spørgsmål om hvorfor i ganger med 44 og dividerer med 12 altså:
  Hvis man kender træets rumvægt uden vand (tørrumvægt) kan man regne CO2 indholdet ud. Halvdelen af træets masse består nemlig af kulstof (C) og vægtforholdet mellem CO2 og C er 44/12.
  MVH Adel

 14. ole Jacobsen siger:

  Hvor meget CO 2 afgiver de danske skovbunde pr år ?
  Hvor meget CO 2 afgiver løvet fra danske træer.pr år ?
  Hvor meget Co 2 afgiver efterafgrøder når de nedmuldes ?
  Hvor meget CO 2 afgiver den danske muld ?

 15. John siger:

  At påstå at det er bedre at vores energi kommer fra venimøller, er klar en påstand uden hold i virkeligheden.
  Ingen regeringer kan svare på hvor meget CO2 der udledes under produktion af vindmøller. For slet ikke at tale om en udledning der sker under drift og vedligeholdelse. Ingen ved hvad udledningen er når møllen er udtjent og skal genanvendes/ mlijøbehandles.

 16. Thomas Terp Hansen HANSEN siger:

  Hej jeg begynder og høre rygter om at træ udleder lige så meget Co2 når det brandes i brandeovne som hvis det bare rådner op ude i skoven? har personerne ret eller ej

 17. ida hanrath siger:

  Hej træ.dk
  Hvilken gasform udledes der af træfældning?

  Hilsen Iben og Ida

 18. Christian M siger:

  Hej Ida,
  Der udledes CO2 – som den gas der hedder CO2. Afhængigt af om det oser eller soder, så i mere eller mindre ren form. Ved forbrænding bruges O2 fra luften.

 19. Andreas siger:

  Hej Træ.dk
  Nu skal jeg lige prøve at høre om det her giver mening.

  Jeg er godt klar over at fossile brændstoffer udleder CO2 ved afbrænding, da denne CO2 udledning ikke passer i vores atmosfære (er fra en anden tid). Hvis de planter/dyr var forgået naturligt og ikke blevet indkapslet i en lomme i jorden, så ville det jo ikke have givet andet end CO2 i den daværende atmosfære, svarende til det som det afgiver i nutidens atmosfære. Vi skal huske at det ikke er første gang vi har haft en global opvarmning og det bliver nok heller ikke den sidste. Efter den sidste globale opvarmning kom der en istid, hvor vores atmosfære blev renset og heraf kommer problemet jo med alle de fossile brændstoffer, for de forurener i en tid hvor de ikke passer ind. Det leder mig hen til det med træet. Jeg er enig i at træ er et bæredygtigt materiale at bruge til byggeri og for den sags skylds også afbrænding, da det er et materiale der er fra den nuværende atmosfære. Jeg kan dog godt stille mig undre i forhold til, hvis man så fiksere CO2 i træ og indlejre det i bygninger, som kommer til at så længe efter vores generationer er væk, for så skubber vi CO2 udledningen til de efterfølgende generationer, hvor træets CO2 så vil forurene deres atmosfære. Jeg er også godt klar over at vi bør se dette ind i en længere tidshorisont end få hundrede år, men det er mest for at sætte tingene på spidsen.

  Så kan vi reelt forsvarer at indlejre CO2 på denne måde og eller skal vi blot se det som en midlertidig indlejring, som i dette tilfælde ikke vil skabe nogen form for ændringer i CO2 regnskabet og drivhusgas udledningen?

  På forhånd tak

 20. Max Elliot Oppenhejm siger:

  Hvor meget Co2 Udledes det ved dynamitsprængning af træer?

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

Video: En bekvem sandhed

Se film om træ og skoves betydning for klimaet.

Lagring af CO2 i træprodukter

Læs her om træs evne til at lagre CO2 og hvordan træ på den måde kan biddrage til at imødegå globale klimaforandringer

Kulstofkredsløbet – hvad betyder det for klimaet?

Kulstof findes overalt i vores naturlige miljø. Uden kulstof ville vi simpelthen ikke eksistere. Læs mere om kulstofkredsløbet og hvad det betyder for klimaet.

Bæredygtig skovdrift – fundamentet for klimaløsninger med træ

Skovbrug og brugen af træprodukter spiller en vigtig rolle i kampen mod globale klimaforandringer. Skove og træprodukter oplagrer CO2, træ kan genbruges, træ er fornyeligt og afbrænding af træ kan erstatte fossile energikilder. Træ tilbyder med andre ord klimaløsninger der efterspørges i Danmark og over hele verden. Der er imidlertid klare forudsætninger for hvordan skove og træprodukter kan bidrage med positive klimaløsninger. Fundamentet er bæredygtig skovdrift.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×