I hvilket omfang påvirker skovbrande den globale CO2-balance?

1

Hej Træ.dk

Har I nogen idé om i hvilket omfang, skovbrandene i Californien 2008 og Australien 2009 påvirker CO2-balancen.

På forhånd tak.

Venlig hilsen
Ole

 

Svar

Kære Ole

Det er et spændende spørgsmål som er svært at give et nøjagtigt svar på. Vi har nemlig ikke kunnet finde noget materiale, der beskriver netop det forhold som du spørger om. Men af omveje kan vi prøve at illustrere omfanget af de Californiske og Australske skovbrande i forhold til den globale CO2 balance.

Skovbrandene i Californien 2008 og Australien 2009 var særligt voldsomme. I Californien udbrændte mere end 300.000 hektar og i Australien 350.000 hektar. Til sammenligning ligger Danmarks samlede skovareal på ca. 534.000 hektar. Der er altså tale om meget store ødelæggelser.

Ifølge tal fra FAO forsvinder der i alt ca. 13.000.000 hektar skov om året. Samtidig vokser ny skov tilbage, så samlet set ligger nettotabet af skov på 7.300.000 hektar. Hvis man sammenligner brandene fra Californien og Australien med dette tal, så svarer det til 350.000+300.000/7.300.00*100% = 8,9 procent af verdens årlige tab af skov. Igen en betragtelig andel.

I forhold til verdens samlede udledninger af CO2, så anslåes det at omkring en femtedel (18 %) kommer fra afskovning. Hovedparten af de afskovede arealer omlægges til landbrugsjord.

Bemærk her at de 18 % inkluderer den samlede CO2 udledning fra skov, herunder også fra skovjorden som indeholder store mængder kulstof som også frigives når skovene omlægges til f.eks. landbrugsjord. Skovene der brændte i Californien og Australien vil efter alt at dømme ikke have mistet alt kulstof i jorden også. Desuden ved jeg ikke om skovene i Californien og Australien fra starten indeholdte meget eller lidt kulstof – en hektar skov er ikke bare en hektar skov om man så må sige. Ikke desto mindre vil jeg fortsætte beregningerne med antagelsen om at tallene kan sammenlignes.

På den måde kan man sige at 8,9 % af de 18 % = 1,6 % af verdens samlede CO2 udledninger kommer fra brandene i Californien og Australien. Pga. ovenstående forbehold vil jeg dog mene at tallet 1,6 % reelt må være mindre. Om 1,6 % er meget eller lidt er vel en smagssag, men når man tænker på hvor meget der iøvrigt udledes, så vil jeg mene at det er en ret stor andel.

Husk at denne beregning er en grov tilnærmelse som kun kan bruges til at illustrere omfanget af brandene.

Vi håber at dette giver dig tilstrækkeligt svar på dit spørgsmål.

De bedste hilsner
Træ.dk

En kommentar

  1. Per Anneman siger:

    Jeg mener ikke vi kan gøre noget da
    Vi bliver flere og flere og derfor skal
    bruge flere og flere . Ressourcer
    Hvad tror i det ender med. Jeg tror at toget er kørt.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×