"Certificering"

Fundne emner

Der er fundet 14 resultater

Certificeret træ

Når en skov bliver certificeret, får den papir på, at driften lever op til særlige standarder for skovdrift, og at der tages bestemte hensyn til naturen og miljøet.

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification

PEFC er en non-profit certificeringsordning til dokumentation af bæredygtig skovdrift.

FSC – Forest Stewardship Council

FSC er en af de mest udbredte certificeringsordninger til bæredygtig skovdrift.

Kun bæredygtigt træ til staten

Statens indkøb skal fremover bidrage til bæredygtig udnyttelse af klodens skovressourcer, og derfor bliver det nu et bindende krav til statens indkøbere, at træ til blandt andet byggeri, møbler og papir skal stamme fra bæredygtige skove. Det sker som led i regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb.

Print et træhus

Kan man printe et træhus? Ja, det kan man faktisk. Du skal blot anskaffe en masse krydsfinerplader og en CNC-fræser.

Fælder jeg ufrivilligt regnskoven, hvis jeg køber træbriketter fra Malaysia?

Kan man være ufrivillig med til at fælde regnskov?

Bæredygtig skovdrift – fundamentet for klimaløsninger med træ

Skovbrug og brugen af træprodukter spiller en vigtig rolle i kampen mod globale klimaforandringer. Skove og træprodukter oplagrer CO2, træ kan genbruges, træ er fornyeligt og afbrænding af træ giver CO2-neutral energi.Træ tilbyder med andre ord klimaløsninger der efterspørges i Danmark og over hele verden. Der er imidlertid klare forudsætninger for hvordan skove og træprodukter kan bidrage med positive klimaløsninger. Fundamentet er bæredygtig skovdrift.

Europæernes syn på træ

FAO/UNECE har lavet en stor rapport om europæernes holdning til træ. Rapporten bygger på en lang række nationale spørgeskemaundersøgelser. Rapporten samler resultaterne til et detaljeret overblik over europæernes holdning til træ og træprodukter. Denne artikel bringer rapportens hovedpunkter.

Alle statens skove er nu certificeret

Alle statens skove - ca. 110.000 ha - er blevet certificeret efter de to mest udbredte ordninger, FSC og PEFC. Staten har dermed fået papir på, at skovdriften lever op til særlige standarder med en række hensyn til naturen og miljøet.

Staten sælger sit første certificerede træ

For første gang nogensinde har Skov- og Naturstyrelsen solgt certificeret træ. De private skove har været igang siden 2001. Styrelsen melder om øget interesse for certificeret træ.

De første statsskove er blevet certificeret

Staten kan nu dokumentere at de driver bæredygtig skovdrift på to statsskovdistrikter. Kronborg og Fussingø er blevet certificeret efter PEFC og FSC-standarderne. Resten af statsskovene skal certificeres inden for det næste år.

Tropisk træ – vejledning til indkøb

Miljøministeriet udgav i 2003 en vejledning til hvordan man køber lovligt og bæredygtigt træ fra troperne.

Anbefalingerne lyder bl.a. køb certificeret træ og er det ikke muligt, så forlang dokumentation for dyrkning, for overholdelse af lovgivning, for betaling skatter og forlang CITES-tilladelser hvis der er tale om trude arter.

Der er række forslag til hvordan man kan styrke dokumentationen når man køber tropiskk træ.

Internationale forsamlinger for globale skovspørgsmål

Der findes en række organisationer på verdensplan der beskæftiger sig med skov. FAO holder øje med verdens skoves tilstand. FN har taget en række initiativer til at fremme den bæredygtige udvikling af alle typer skov. Målet er at styrke en langsigtet politisk forpligtelse til bæredygtig skovdrift.

EU har fulgt op med en række konferencer for at fremme bæredygtigheden i de europæiske skove. ITTO er en sammenslutning lande primært fra det tropiske klimabælte.

Du kan se artiklens overskrifter i spalten til højre.

Miljømærker, miljøcertifikater og miljøvaredeklarationer

I Danmark findes mange miljømærker. Kun få miljømærker er imidlertid anerkendt og kontrolleret af offentlige myndigheder. Mange mærker er ikke egentlige miljømærker men fortæller noget om f.eks. produktionsmetode, sikkerhed, holdbarhed eller indeklimaforhold.

Se flere

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×