Tema: Certificering og bæredygtighed

Certificering af skove og træproducerende virksomheder er en måde at dokumentere på, at træet er bæredygtigt produceret. Vi har samlet en række artikler om certificering og bæredygtighed.

Certificeret træ

Når en skov bliver certificeret, får den papir på, at driften lever op til særlige standarder for skovdrift, og at der tages bestemte hensyn til naturen og miljøet.

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification

PEFC er en non-profit certificeringsordning til dokumentation af bæredygtig skovdrift.

FSC – Forest Stewardship Council

FSC er en af de mest udbredte certificeringsordninger til at dokumentere bæredygtig skovdrift.

Træ er nøglen til den grønne omstilling

Træ er en fornyelig ressource, der hverken giver affald eller forurening. Træ er hvad et fossilfrit samfund skal bygges af.

Bæredygtig skovdrift – fundamentet for klimaløsninger med træ

Skovbrug og brugen af træprodukter spiller en vigtig rolle i kampen mod globale klimaforandringer. Skove og træprodukter oplagrer CO2, træ kan genbruges, træ er fornyeligt og afbrænding af træ kan erstatte fossile energikilder. Træ tilbyder med andre ord klimaløsninger der efterspørges i Danmark og over hele verden. Der er imidlertid klare forudsætninger for hvordan skove og træprodukter kan bidrage med positive klimaløsninger. Fundamentet er bæredygtig skovdrift.

Miljømærker, miljøcertifikater og miljøvaredeklarationer

I Danmark findes mange miljømærker. Kun få miljømærker er imidlertid anerkendt og kontrolleret af offentlige myndigheder. Mange mærker er ikke egentlige miljømærker men fortæller noget om f.eks. produktionsmetode, sikkerhed, holdbarhed eller indeklimaforhold.

Danmarks Nationale Skovprogram

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen præsenterede torsdag d. 11 oktober Danmarks nationale skovprogram ved skovkonferencen på Christiansborg, som afløser Danmarks tidligere skovprogram fra 2002.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×