Stiftelsen Sorø Akademi

Skovdrift og brændeproduktion på Midtsjælland.

Stiftelsen Sorø Akademi er en privat erhvervsdrivende fond, hvis primære formål er at drive Sorø Akademis Skole.

Skovbrug er Stiftelsen væsentligste erhvervsgren, hvor knap 15 ansatte driver et areal på 5.000 ha, hvoraf 3.400 er bevokset med skov. Derudover passer stiftelsens kyndige personale også skovarealer på konsulentbasis.

De midtsjællandske skove omkring Sorø er kendt for sine gode vækstbetingelser for især bøg og skovene har i århundreder været eftertragtet leverandør af kvalitetstræ hos bl.a. møbelindustrien.

Ud over kvalitetstræ produceres der også betydelige mængder brænde i Stiftelsens skove. Dette sælges til bl.a. private, som kan afhente brændet opskåret ved bilfast vej, eller som selvskover/sanker, hvorved man udnytter sin egen arbejdskraft. Kontakt Stiftelsen Sorø Akademi for at høre mere om mulighederne for at købe brænde.

Stiftelsen har desuden en betydelig produktion af juletræer og pyntegrønt.

Stiftelsen Sorø Akademi ejer den internationalt kendte naturskov “Suserup skov” som er en af Danmarks ældste urørte skov. Skoven er Danmarks få urørte skove og bruges derfor til at forske i skoves naturlige udvikling uden menneskelig påvirkning. Suserup er 19 ha og har være urørt siden 1920.

Færdsel i skoven foregår på egen risiko (risiko for nedfaldne træer og grene). Adgang for større gruppe kræver særlig tilladelse.

Brænde fra Gørslev Skovindsurti

Sorø Akademi kvalitetsleverandør af godt brænde.

Løvskov

Skovene ved Sorø Akademi er præget af klassisk dansk løvskov.

Lindeallé

Her ses den flotte lindeallé med nyudsprungne blade ved Stiftelsen Sorø Akademi som ejer og driver store arealer med skov på Midtsjælland.

Sorø akademi

Stiftelsen Sorø Akademi er en erhvervsdrivende fond, hvis hovedformål er at drive Sorø Akademis Skole.

Kontakt

Stiftelsen Sorø Akademi

Stiftelsen Sorø Akademi

Søgade 17A
4180 Sorø

www.stiftsor.dk

Telefon 57 82 01 35

E-mailadresse:
ssa@stiftsor.dk

Træambassadørordningen

Sådan støtter du træ og Træ.dk.

Træambassadører

Se de virksomheder der har meldt sig som ambassadører for træ i Danmark.

Læs mere

TRÆAMBASSADØRER


En stribe virksomheder har meldt sig som ambassadører for træ i Danmark.

De arbejder selv med træ på den ene eller den anden måde og de fortæller omverdenen om træets muligheder og egenskaber.

Samtidig støtter de Træ.dk’s arbejde med at formidle veldokumenteret viden om verdens mest miljøvenlige råstof.

Din virksomhed kan også blive træambassadør.

Læs mere

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×