Træ.dk’s historie

Træ.dk er træbranchens fælles informationsprojekt. Træ.dk blev stiftet i 1995.

Træ.dk er skabt og drevet af mennesker, der elsker træ og drømmer om en fremtid bygget på træ. Hvor der bruges mere træ end i dag, både til byggeri, produkter og energi – og hvor der er rigeligt med skove, der forvaltes bæredygtigt og producerer alt det træ, som vi forhåbentlig kommer til at bruge.

At plante skov, dyrke den efter bæredygtige principper og bruge træet til produkter og til energi er nemlig nøglen til den grønne omstilling.

Træ.dk vil formidle den viden og knytte de netværk, der skal til, for at bringe den fremtidsvision tættere på virkeligheden.

Træ.dk er navnet for det projekt, der blev født i 1995 som Træ Er Miljø. Hele den danske værdikæde for træ, herunder statslige styrelser og videninstitutioner har deltaget i oplysningsarbejdet.

Træets kredsløb

Træ Er Miljø blev dannet for bl.a. at forklare træets miljøegenskaber som råstof.

Træ Er Miljø blev født af en misforståelse

I Danmark og hele den vestlige verden bredte sig i 1980erne den misforståelse, at hvis vi bruger træ, går det ud over skovene. Det var især debatten om regnskovsrydning og reklame for genbrugspapir, der spredte denne misforståelse.

Hvor mange træer fælder du om året

I 1995 mødtes en stribe organisationer fra den danske træbranche – fra skovbruget, træindustrierne og træhandelen – for at planlægge en kort kampagne for at rette misforståelsen. Planen var:

  1. at måle hvor udbredt misforståelsen var hos danskerne – og deres mening om træ generelt.
  2. at samle dokumentation for træets miljøvenlighed som råstof, ikke mindst over for klimaet.
  3. at sprede veldokumenterede budskaber om træets miljøfordele i en kampagne et år eller to senere.

Kampagnen skulle hedde “Træ Er Miljø”. Og der var tegnet et foreløbigt logo:

TEM_logo_1995-2002_tb

Første overraskelse: Danskerne er meget større tilhængere af træ end frygtet

Meningsmålingen væltede næsten hele planen.

Det viste sig, at langt de fleste danskere allerede anså træ for det mest miljøvenlige blandt mange andre materialer, fx metal, plast og beton. Forbrugernes største skepsis over for træ handlede om noget helt andet, nemlig om at vedligeholde træprodukter. Børn og unge havde generelt den største skepsis over for træ.

Så gav det knap så meget mening at lave en kort og kraftig kampagne om træets miljøfordele. Forbrugerne behøvede ikke at blive overbevist, de troede på træets miljøfordele allerede.

I stedet satsede Træ Er Miljø på at indsamle viden og dokumentation om meget mere end blot træ og miljø. Også om fx vedligeholdelse af træ, nye produkter af træ og design med træ. Den vidensamling blev begyndelsen på træleksikonnet her på Træ.dk.

Samtidig var Træ Er Miljø med til at stifte undervisningsprojektet Skoven i Skolen der lærer børn om skov, skovbrug og træ – ude i skoven og på trævirksomheder.

Anden overraskelse: Internettet blev opfundet

I 1998 skulle Træ Er Miljø så formidle den nye vidensamling til Danmark.

Og hvad ingen havde forudset tre år tidligere, var, at hverken bøger, annoncer, medieomtale eller tv-spots ville være mest effektivt til at formidle al denne viden. For internettet var opfundet i mellemtiden.

Den første version af www.trae.dk åbnede i 1999. Målet var at skabe en dansk træportal.

Samtidig fik Træ Er Miljø tegnet nyt logo:

TEM_logo_2002-2009_tb

www.trae.dk blev kraftigt udvidet, forbedret og forskønnet i 2002. I de følgende 13 år blev lagt omkring 1.000 nyheder om træ på siden, og der blev udsendt nyhedsbreve om træ 15-20 gange om året.

Temakampagner

Ud over at drive portalen trae.dk, gennemførte Træ Er Miljø en stribe temakampagner om fx massivtræ i byggeriet, om træ og hygiejne og om træets uddannelser.

Temakampagnen “Træ gavner klimaet” op til klimatopmødet i København 2009 gav anledning til at omtegne logoet:

TEM_logo_2009-2015_tb

Det nye Træ.dk

Endelig i 2015 blev portalen komplet fornyet til Træ.dk.

Samtidig skiftede Træ Er Miljø navn til Træ.dk. Dels for at understrege at projektet først og fremmest går ud på at drive portalen af samme navn. Dels fordi portalen handler om meget mere end blot miljø. Den handler om alt det, forbrugerne gerne vil vide om træ og træprodukter.

Træ.dk fik ved samme lejlighed opdateret sit logo:

trae.dk_logo_2015

Officiel formulering af formål og vision

Træ.dk har til formål at formidle veldokumenteret viden om træ og træprodukter i enhver anvendelse, og at stille denne viden gratis til rådighed for at fremme en ansvarlig udnyttelse af træressourcen og understøtte samfundets grønne omstilling.

Som en vigtig sideeffekt ønsker Træ.dk at fremme netværksdannelsen og samarbejdet i træsektoren.

Her kan du læse Træ.dk’s vedtægter

 

Bag Træ.dk står nu …

Kontakt

Træ.dk - Danmarks Træportal

Egebækvej 98,
DK-2850 Nærum

Telefon +45 45 87 54 00

E-mailadresse:
Info@trae.dk

Læs også:

Kontakt

Find kontaktoplysninger til Træ.dk - Danmarks Træportal.

Bestyrelsen

Træ.dk ledes at en bestyrelse med repræsentanter fra hver af de deltagende organisationer og myndigheder.
Læs mere

TRÆAMBASSADØRER


En stribe virksomheder har meldt sig som ambassadører for træ i Danmark.

De arbejder selv med træ på den ene eller den anden måde og de fortæller omverdenen om træets muligheder og egenskaber.

Samtidig støtter de Træ.dk’s arbejde med at formidle veldokumenteret viden om naturens geniale råstof.

Din virksomhed kan også blive træambassadør.

 

 

Læs mere

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×