Træleksikonet
Masser af viden om træ

Tømrer - en af træets uddannelser

Resumé: 
I artiklen kan du læse om uddannelsens indhold og adgangskrav og om jobbet som tømrer. Artiklen indgår i serien om træbranchens mange uddannelser.

Forfatter:
Jakob Rygg Klaumann

Adressen på dette dokument:
http://www.trae.dk/Dokumenter/
Dokument.asp?DokumentID=705

Tømrer

Tømrerfaget er et af de ældste håndværk i Danmark, og det er et fag der rummer både historie, stolthed og traditioner.
Som tømrer skal du kunne lide at arbejde ude i den friske luft. Du skal kunne tåle højder, og kunne lide at bruge dine hænder. Arbejdet som tømrer kræver et godt håndelag, en god materialeforståelse samt evnen til at samarbejde med andre.

Uddannelsens indhold

En uddannelse som tømrer handler om tilbygninger, ombygninger og nybygninger på huse. Du lærer om konstruktion og udførelse af kviste, trapper, døre, vinduer og gulv. I løbet af uddannelsen lærer du allerede på grundforløbet brancherelevante områdefag som tegningslære, gulvbelægning, tømmerkonstruktioner og værktøjs- og maskinlære. Her har du også grundfaget matematik.

På hovedforløbet fortsætter de almene grundfag som samfundsfag, produktudvikling, produktion og service, materialeforståelse, virksomhedslære og innovation samt fremmedsprog. Dertil kommer områdefagene tegningslære 2, konstruktionslære og værktøjslære. Tømreren har de bundne specialefag: Værktøjslære, tømmerkonstruktioner, Konstruktionslære og Anlægsarbejde.

Jobbet

Materialer, metoder og teknologi har løbende ændret sig, men tømreren laver stadig huse med tagkonstruktioner, yder- og indervægge, lofter samt trapper i træ. Gulvlægning er også en del af arbejdet ligesom opførelse af carporte, udhuse, havehegn, tagpladelægning og tagafslutning hører til tømrerens arbejde.

Tømreren kan i princippet lave alt træarbejde på bolig- og erhvervsbyggeri. Tømreren udfører ofte de grovere trækonstruktioner i forbindelse med husbyggeri, tilbygninger og ombygninger. Det meste tømrerarbejde udføres på en byggeplads, hvor du fremstiller, samler og opstiller bærende bygningsdele af træ. Tømreren opstiller også inventar, skillevægge, monterer brædde- og pladebeklædninger og opsætter gipslofter.

Her kan du se en video om tømrerens arbejde.

De fleste tømrere arbejder i blandede tømrer- og snedkervirksomheder, ofte med under 10 svende. En del er dog også beskæftiget i entreprenørfirmaer med mange ansatte. Som tømrer kan du let komme ud for kun at blive ansat for en enkelt byggeopgave. Det er derfor ikke ualmindeligt, at tømrere ofte skifter arbejdsgiver.
Lægter
En del af tømrerens arbejde er udførelse af tagkonstruktioner.

Adgangskrav

Uddannelsen til tømrer er en vekseluddannelse, hvor du skiftevis er i virksomhedspraktik og på skole. Uddannelsen varer 3 år og 5-10 måneder, afhængig af dine forudsætninger inden du går i gang. Heraf foregår ca. 45 uger i skole.

Du kan begynde uddannelsen til tømrer på to måder. Enten ved at en virksomhed tager dig i lære. Du og virksomheden underskriver herefter en uddannelsesaftale og efter en kort praktikperiode i virksomheden begynder du din uddannelse på skolen. Alternativt begynder du uddannelsen på skolen. Samtidig søger du en praktikplads i en virksomhed. Du begynder i virksomheden, når du har afsluttet grundforløbet.

Med svendebrevet i hånden har du næsten uanede muligheder. Du kan vælge at gå direkte ud i job - herhjemme eller i udlandet. Du kan også vælge at blive selvstændig med eget firma. Eller du kan tage en akademiuddannelse på teknisk skole. Med en sådan uddannelse får du et godt fundament for at gå ind i mellemlederfunktionerne i større virksomheder.

Med afsæt i tømreruddannelsen kan du eksempelvis læse videre til Bygningskonstruktør (3½ år) eller Byggetekniker (2 år). Det kan også være job som ingeniør eller arkitekt der trækker. Mange dygtige ingeniører og arkitekter har startet deres karriere med en håndværksmæssig baggrund, som den du vil få på tømreruddannelsen.

Hvor finder du mere information?

Læs mere om tømreruddannelsen. Her kan du også læse om hvilke tekniske skoler der udbyder uddannelsen i nærheden af hvor du bor.

Du kan også kontakte:

Træfagenes byggeuddannelser
Kejsergade 2
1155 København K
Telefon: 7010 1113
http://www.traeuddannelser.dk/

Til toppenTil toppen

Træ Er Miljø
3F - Brancheforeningen Danske Byggecentre - Dansk Skovforening - Dansk Træforening
Danske Træindustrier - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning - Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen - Træ- og Møbelindustrien - Træinformation