Træleksikonet
Masser af viden om træ

Forskning i træ i Danmark og Norden

Resumé: 
Artiklen giver et overblik over den aktuelle træforskning i Danmark og Norden.

I Danmarks koordineres forskningen i Træcentret som er et formaliseret og forpligtende samarbejde om forskning, undervisning og formidling om træ.

Forskning i Norden udføres på 31 institutioner med status af universitet, teknisk højskole, sektorforskningsinstitut eller brancheforskningsinstitut.

Forfatter:
Informationschef Martin Einfeldt

Adressen på dette dokument:
http://www.trae.dk/Dokumenter/
Dokument.asp?DokumentID=753

Træforskning i Danmark og Norden

Forskning i træ er vigtig. Forskningen giver viden om hvordan man bruger træ bedst muligt til kendte formål, fx i byggeriet – og forskningen finder nye muligheder for at bruge træ i fremtiden.

Dermed giver forskningen grundlaget for at der bliver brugt så meget træ som muligt i forhold andre og mindre miljøvenlige råstoffer.

Træforskning i Danmark

I Danmarks forskes i træ på mange institutioner. Aktiviteterne bliver koordineret i Træcentret  www.traecentret.dk som er et formaliseret og forpligtende samarbejde om forskning, undervisning og formidling om træ. Samarbejdet blev etableret i 2002. Deltagerne er:

Træcentrets centrale opgaver er:

 • At etablere et levende og internationalt anerkendt forsknings- og undervisningsmiljø i Danmark omkring træ som materiale, der gør det muligt at rekruttere og fastholde højtuddannede specialister samt sikre en ny generation af internationalt anerkendte træforskere.
 • At forbedre samarbejdet mellem forskningsmiljøerne "fra frø til færdigvare".
 • At forbedre samarbejdet mellem forskningsinstitutionerne, Teknologisk Institut og virksomhederne.
 • At forbedre samarbejdet mellem forskningen og de faglige miljøer ved institutioner, der alene har undervisning.
 • At formidle anvendelsesorienterede resultater af samarbejdet.

Yderligere oplysninger om Træcentret fås hos Kjell Suadicani, telefon 3528 1730, mail kjs@kvl.dk. 

Til toppenTil toppen

Træforskning i Norden

SNS - SamNordisk Skogforskning www.nordiskskogforskning.org er et samarbejde som finansieres af nordiske midler via Nordisk Ministerråd.

SNS fik i 2002 udarbejdet rapporten ”Oversigt over træforskningen i Norden - analyse og anbefalinger.

Rapporten giver en oversigt over den aktuelle træforskning i Norden på statslige eller selvejende institutioner. Træforskning i den private sektor for 100 % private midler er således ikke medtaget. 

Træforskningen udføres på 31 institutioner med status af universitet, teknisk højskole, sektorforskningsinstitut eller brancheforskningsinstitut. Der er 2 rene træforskningsinstitutioner: Institut for Träteknisk Forskning (Trätek) i Sverige www.tratek.se og Norsk Treteknisk Institut (NTI) i Norge www.treteknisk.no

Forskningsområder

De forsknings- og udviklingsområder der lige nu tiltrækker flest institutioner, er:

 • Logistik i trækæden (13 institutioner). Optimering, værdianalyse, kvalitet i trækæden, informationsbehandling, sporbarhed.
 • Byggeri og træ (12 institutioner). Processer, klimaskærme, fugtforhold, anvendelsen af træ, produkter, byggesystemer, landbrugsbygninger og generelt.
 • Tørring af træ og træfugt (12 institutioner). Højtemperaturtørring, kemiske påvirkninger, mekaniske påvirkninger, tørreprogrammer.
 • Fysiske og mekaniske egenskaber hos træ og træprodukter (11 institutioner).
 • Anatomiske og kemiske egenskaber hos træ og træprodukter (11 institutioner).
 • Arkitektur, design, æstetik og træ (8 institutioner).
 • Marketing af træprodukter (3 institutioner). 
  Det færdige hus.
  Byggeri i massivtræ er et af de områder
  hvor norden gør sig gældende.
Spidskompetencer

SNS-rapporten peger på at en række af de nordiske træforsknings-institutioner er internationalt fremtrædende på blandt andet følgende områder:

 • Arkitektur med træ.
 • Brand og træ.
 • Byggesystemer med trækonstruktioner.
 • Tørring af træ.
 • Kvalitetssortering af træ.
 • Lim og limtræ.
 • Træbroer.

Forskningsområder med forventet vækst

Forskningsinstitutionerne peger på en række områder med forventet vækst – og de er alle forholdsvis nye for træforskningen:

 • Arkitektur og træ.
 • Træbrokonstruktioner.
 • Massivtræbyggesystemer.
 • Marked og marketing.
 • Nye træmaterialer (engineered wood).
 • Trækonstruktioners pålidelighed.
 • Træbyggeri og indeklima.

Emner med forventet nedgang er bl.a. savværksteknologi og produktionsteknik.

****************************************************'

Denne artikel er skrevet i december 2004

Hjælp Træ Er Miljø med at blive bedre.
Skriv til
info@trae.dk, hvis du finder fejl eller mangler.
Skriv også gerne hvis du har ris eller ros til hjemmesiden.

Til toppenTil toppen

Træ Er Miljø
3F - Brancheforeningen Danske Byggecentre - Dansk Skovforening - Dansk Træforening
Danske Træindustrier - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning - Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen - Træ- og Møbelindustrien - Træinformation