Brændefyring er værre end trafikken

0

Af -

Tags:

Brændefyring er værre end trafikken

En helt ny undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser peger på, at private brændeovne og kedler står for cirka halvdelen af det samlede udslip af små partikler. Udslippet fra de private fyringsanlæg er cirka 500 gange større end hvis det samme træ blev brændt af på et kraftvarmeværk.

Hvis du bor i et fredeligt villakvarter med mange brændeovne, kan forureningen være lige så slem eller værre end i det indre København. Det kom frem allerede i foråret 2004, hvor Danmarks Miljøundersøgelser havde sammenlignet forureningen med partikler og tjærestoffer på H. C. Andersens Boulevard i København med et villakvarter i Gundsømagle ved Roskilde.

Skærpede krav til brændeovne

Undersøgelsen førte til, at den daværende miljøminister, Hans Christian Schmidt, bebudede, at nu ville kravene til brændeovne blive skærpet. Hvad de nye krav konkret kommer til at betyde er endnu uafklaret, men meget tyder på, at nye brændeovne skal leve op til den norske standard på området, mens kedlerne kun skal leve op til den mere lempelige europæiske standard. Miljøstyrelsen planlægger at sende en bekendtgørelse i høring omkring årsskiftet, så de nye krav kan træde i kraft en gang i år.

Nordiske tal

Danmarks Miljøundersøgelser har ikke tidligere haft mulighed for at vurdere den samlede forurening fra brændefyring i Danmark. Datagrundlaget har ganske enkelt være for spinkelt, men nu har man valgt at gå sammen med de andre nordiske lande for at få et større talmateriale.

Fyringsform Udslip af partikler
Brændeovne og kedler 643 gram/PJ
Oliefyr 5,0 gram/PJ
Naturgasfyr 0,1 gram/PJ
Kulfyrede kraftværker 2,5 gram/PJ
Træfyrede kraftvarmeværker 1,2 gram/PJ
Affaldsfyrede kraftvarmeværker 1,1 gram/PJ
Oliefyr 5,0 gram/PJ
Tabel nr. 1 Gennemsnitlige udslip af små partikler (PM 2,5) for forskellige forbrændingsanlæg.

Halvdelen af partiklerne fra husstande

På den baggrund vurderer Danmarks Miljøundersøgelser, at udslippet af partikler fra private husstande i Danmark ligger på cirka 10.000 tons om året. Det svarer til knap halvdelen af det samlede udslip af partikler, og dermed er brændefyring langt værre end trafikken, der står for cirka 20 procent af udslippet.

Målesikkerhed

Beregningen af partikeludslippet fra brændefyring er hovedsagelig baseret på norske målinger, men der indgår også målinger, som Danmarks Miljøundersøgelser har foretaget i samarbejde med det rådgivende firma FORCE Technology. De danske målinger udviser store variationer, men gennemsnittet stemmer godt overens med de tal, der ligger til grund for opgørelsen af det samlede bidrag til partikel-forureningen fra private husstande.

Ældre anlæg er værst

Husholdningernes forbrænding af træ forurener meget mere end andre opvarmningsmuligheder. Udslippet af partikler per energienhed er godt 500 gange større end for kraftvarmeværker, der anvender træ som brændsel.

Ovne uegnet til brænde

Det er altså ikke træet, der i sig selv er den store synder. Problemet består i, at mange ældre ovne og kedler ganske enkelt er uegnet til at fyre med træ og andre former for biobrændsler.

Skift ovn eller skift til piller

Udslippet af partikler vil ofte kunne halveres, hvis man skifter den gamle brændeovn ud med en nyere model, og hvis man dropper den gamle brændekedel til fordel for et moderne træpillefyr, vil udslippet kunne reduceres med over 90 procent.

Anlæg Udslip af partikler
Ældre brændeovne 990 gram/PJ
Nye brændeovne 576 gram/PJ
Ældre brændekedler 810 gram/PJ
Brændekedler med akkumuleringstank 86 gram/PJ
Pillefyr 32 gram/PJ
Tabel nr. 2Udslip af små partikler (PM 2,5) for brændeovne, brændekedler og pillefyr. Ved at udskifte ældre brændekedler med moderne pillefyr kan udslippet af partikerl reduceres med 96 procent.

Ud over en bedre miljø får man også en bedre fyringsøkonomi, så der er al mulig grund til at få skiftet det gamle anlæg ud med en mere miljøvenlig model.

Fyr korrekt

Men gode ovne og kedler gør det ikke alene. Hvis man ikke fyrer korrekt vil man fortsat kunne genere naboerne med partikler og sur røg. Det gælder om at bruge tørt træ og sørge for tilstrækkelig med luft, så man får en høj temperatur i brændkammeret.

Kampagne for korrekt fyring

Miljøstyrelsen og foreningen af danske producenter af pejse og brændeovne (DAPO) har netop startet en kampagne om fornuftig fyring. Du kan læse mere om kampagnen på www. fyrfornuftigt.dk

Undersøgelserne er udført for Nordisk Ministerråd og Miljøstyrelsen. Resultaterne vil indgå i en samlet redegørelse om partikelforureningen som Miljøstyrelsen udsender til foråret.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×