Tags: ,

Fælles fodslag skal give renere brændeovnsrøg

0

Et hidtil uset samarbejde mellem miljøorganisationer, forskere og brændeovnsproducenter, har ført til 11 forslag, der skal sikre renere brændeovnsrøg

Af -

Brænderøg har i årevis været genstand for en indædt diskussion om hvorvidt brændefyring, og især røgen derfra, er et problem for folkesundheden.

Ofte er diskussionen blevet ført af Astma-Allergi Danmark og Det Økologiske Råd på den ene side, mens Skorstensfejerlaugets Miljøudvalg og DAPO, Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, har stået på den anden side.

Brænderøg har i årevis været genstand for en indædt diskussion om hvorvidt brændefyring, og især røgen derfra, er et problem for folkesundheden. Foto: Træ.dk

 

Utraditionelt samarbejde

Uden om offentlighedens bevågenhed har de fire organisationer imidlertid arbejdet sammen i flere år. De har sammen dannet en arbejdsgruppe, hvor også forskere fra Århus Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut har deltaget.

Resultatet af det utraditionelle arbejde er blevet en række fælles anbefalinger til politikerne om initiativer til nedbringelse af forurening af brændeovne. Således kunne Politiken for nyligt offentliggøre 11 konkrete forslag til miljøminister Kirsten Brosbøl og partiernes miljøordførere.

Kan blive del af Ren Luft-pakke

Politiken skriver at miljøminister Kirsten Brosbøl (S) har taget godt imod udspillet og vil lade det indgå i arbejdet med at implementere den del af regeringens Ren Luft-pakke som handler om brændefyring.
– Vi tog initiativ til en fælles dialog fordi det efterhånden stod klart at vi mest sloges i medierne om tolkningen af den forholdsvis sparsomme viden der er på området. Det er ikke altafgørende hvor stort problemet er. Vi ved at der er stemning for en politisk regulering på området i de kommende år, og som branche vil vi gerne tage et medansvar for at partikelforureningen fra brændefyring reduceres. Det kan ske på forskellige måder, og vi er bestemt ikke enige om alt i gruppen. Men vi er nået til enighed om 11 konkrete forslag. Det er et stort skridt, siger formand Carsten Bach fra DAPO til Politiken.

Enighed om 11 forslag

De 11 forslag som alle parter kunne blive enige om:
 • Energimærkning af brændeovne
 • Standardiseret kvalitetsmærkning for brænde og briketter
 • Forbud mod at fyre med kul og koks i fastbrændselsanslæg
 • Kommunale retningslinjer for anvendelse af brændeovne
 • Fælleskommunale brændefyringsnævn til afgørelse af naboklager
 • Samlet plan for gradvis udskiftning af ældre brændeovne
 • Kursus til brændeovnsbrugere ved nyinstallation eller indflytning i bolig med eksisterende brændeovne
 • Systematisk indberetning af viden om godkendte brændeovne
 • Partnerskab om fælles informationsportal vedrørende brændeovne
 • Etablering af en forskningspulje om Bedre Brændefyring.

Yderligere forslag

De ovenstående forslag er parterne som sagt enige om. Derudover er der også indsendt forslag som der ikke er enighed om.

Det drejer sig om

 • forslaget fra Det Økologiske Råd om en afgift på brændeovne baseret på størrelsen af forbruget.
 • forslaget om skrotningspræmie for gamle og forurenende brændeovne fra DAPO

Det første forslag kritiseres af DAPO og skorstensfejerne, de ikke mener at en afgift på brug af en vedvarende energikilde er vejen frem. Dels fordi en sådan afgift ikke fører til den ønskede ændring af adfærd og at det derfor er en teknisk og administrativ tung omvej til at få udskiftet gamle brændeovne.

Det andet forslag kritiseres af Det Økologiske Råd støtter, fordi man mener at det er uretfærdigt at brændeovnsejere skal have tilskud fra skatteydere som ikke selv har brændeovn.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×