Kulstofkilderne reduceres med træ

0

Af -

Når man bruger træ som byggemateriale, koster det langt mindre CO2, end hvis man havde brugt alternative materialer som eksempelvis stål, beton og plastic.

Det gælder i alle materialets livsfaser, som deles op i produktionsfasen, brugsfasen og slutfasen.

Produktionsfasen

Der findes intet andet almindelig brugt byggemateriale, der kræver så lidt energi, og dermed CO2, at producere, som træ. Træ produceres nemlig takket være træernes fotosyntese, som gør træerne i stand til at optage CO2 fra luften og forbinde det med vand fra jorden, så de producerer træ. Energien får træerne gratis fra solen.

Træet i sig selv koster derfor ikke noget at lave rent energimæssigt. Dog skal der bruges energi til at fælde og forarbejde træet til anvendelige produkter, men den energimængde er meget lille sammenlignet med, hvad det koster at producere stål, beton og plastic.

I og med at træ består af kulstof, der er optaget fra luften, så kan træprodukters nettoudledning af CO2 være negativ. Dvs. når man bruger træ, så fjerner man CO2 fra atmosfæren. For andre materialer er det omvendt – de udleder CO2 til atmosfæren. Læs mere i artiklen Kulstofdrænene øges med træ

Figuren nedenfor viser forskellige byggematerialers CO2-belastning.

 

Netto CO2-udslip

(Illustration fra bogen “Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ!”)

Brugsfasen

Træs naturligt gode varmeeffektivitet, gør træ som byggemateriale mere omkostningseffektivt, når der skal bygges energieffektive bygninger, end hvis man brugte cementblokke, mursten og alternative produkter.

Det skyldes træs cellestruktur, med mange små luftlommer, der giver træ en enestående isoleringsevne.

Træs isoleringsevne er 15 gange bedre en betons, 400 gange bedre end ståls og 1.770 gange bedre end aluminiums. Et 2,5 cm tykt bræt af træ yder bedre varmemodstand end en 11,4 cm tyk murstensmur.

På den måde behøver en ydervæg af træ kun at være halvt så tyk som en murstens- eller betonmur for alligevel at have en varmeisoleringsværdi, som er dobbelt så høj. Samtidig undgår man, med konstruktioner af træ, de kuldebroer, som er almindelige med andre byggemetoder.

Nedenfor i figur 2 ses CO2-udslippet fra forskellige boligkonstruktioner. Træhuset har klart det laveste udslip.

 

Fra bogen "Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ"

Illustration fra bogen “Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ”

 

Slutfasen

Træ og træbaserede produkter har unikke egenskaber, når deres levetid som produkter er ovre. Udover genanvendelse af biprodukter som savsmuld, flis og spåner i spånplader, fremstilles mange andre pladeprodukter af genanvendt træ.

Ydermere benyttes træ i stigende grad som erstatning for fossile brændstoffer og udgør en vedvarende energikilde, som ganske enkelt sender den CO2 tilbage til atmosfæren, som træerne oprindeligt fjernede.

Flere gode argumenter

Der findes endnu flere gode argumenter for hvorfor træ er et klimavenligt materiale under Træ Er Miljøs klimakampagne ”Træ gavner klimaet

Kampagnen “Træ gavner klimaet” er finansieret af Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien, Naturstyrelsen

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×