"Træ gavner klimaet"

Fundne emner

Der er fundet 19 resultater

Ny rapport skal fungere som opslagsværk for træbyggeriet

En ny rapport undersøger 45 træbyggeriers klimapåvirkning og potentialet i at bygge med biobaserede materialer. Håbet er, at den kan bruges som et opslagsværk for dem, der gerne vil bygge med træ i fremtiden.

Miami Beach skifter palmerne ud

En ny plan for byen sigter mod at lade palmerne miste deres dominans og i stedet plante flere andre træarter, som i højere grad kan tilbyde beboere og turister skygge fra stigende temperaturer.

Hvor meget CO2 udleder træ?

En kubikmeter træ indeholder i gennemsnit 1 tons CO2. I praksis er der dog forskel på træarterne.

TEMA: Hvad betyder træ for klimaet?

Træ er et lager af CO2 i skovene og i træprodukter, og træ er et rigtig godt byggemateriale. Derfor: Brug træ i kampen mod klimaforandringerne.

I hvilket omfang påvirker skovbrande den globale CO2-balance?

Hvordan påvirkede skovbrandene i Californien 2008 og Australien 2009 den globale CO2-balance?

Klimaets påvirkning af træer og skove

Træer har generelt høj tilpasningsevne, men evnen varierer fra art til art og afhænger af hvilken forandring, der er tale om. Generelt er nåletræerne de mest udsatte i Danmark.

Kulstofkilderne reduceres med træ

CO2-belastningen for træ som byggemateriale er den mindste blandt alternative materialer. Det gælder i alle træproduktets livsfaser.

Kulstofdrænene øges med træ

Træ er lavet af kulstof som er hevet ud af atmosfæren. Derfor fungerer træ som et CO2-dræn.

Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ!

Bogen "Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ" samler og beskriver træet klimaegenskaber.

Bæredygtig skovdrift – fundamentet for klimaløsninger med træ

Skovbrug og brugen af træprodukter spiller en vigtig rolle i kampen mod globale klimaforandringer. Skove og træprodukter oplagrer CO2, træ kan genbruges, træ er fornyeligt og afbrænding af træ kan erstatte fossile energikilder. Træ tilbyder med andre ord klimaløsninger der efterspørges i Danmark og over hele verden. Der er imidlertid klare forudsætninger for hvordan skove og træprodukter kan bidrage med positive klimaløsninger. Fundamentet er bæredygtig skovdrift.

Kulstoflagre i skoven

Skoven er verdens største landbaserede kulstoflager. Skovens kulstof lagres både i jord, rødder, træ og blade. Hvilken pulje, der er størst afhænger af skovens voksested. Ændringer i arealanvendelsen og afskovning er den største trussel mod skovene og deres kulstoflagre.

Træprodukter som kulstoflager

Træ er lavet af kulstof. Derfor fungerer træprodukter som et kulstoflager. I to nye artikler forklares hvor meget kulstof der er lagret i træprodukter i Danmark og globalt og om hvordan træ og træprodukters egenskaber optræder i FN’s klimaaftaler.

Lagring af CO2 i træprodukter

Læs her om træs evne til at lagre CO2 og hvordan træ på den måde kan biddrage til at imødegå globale klimaforandringer

Træprodukters placering i FNs klimaaftaler og forhandlinger

Træprodukter kan bidrage til at imødegå de globale klimaforandringer på flere måder. Læs her hvordan og på hvilken måde træs gode klima-egenskaber optræder i FNs klimaaftaler

Fotosyntese – skovens hjælp til klimaet

Skoven spiller en nøglerolle i klimaet. Det gør den fordi den optager CO2 fra atmosfæren. Læs her hvordan.

Kulstofkredsløbet – hvad betyder det for klimaet?

Kulstof findes overalt i vores naturlige miljø. Uden kulstof ville vi simpelthen ikke eksistere. Læs mere om kulstofkredsløbet og hvad det betyder for klimaet.

Se flere

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×