“I en grøn omstilling har vi simpelthen ikke råd til at bruge træ på dén måde, vi gør i dag”

2

Seks skarpe om træ til...

Af -

…Thomas Nord-Larsen, forstkandidat og seniorforsker på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, hvor han forsker i skovenes ressourcer og undersøger, hvordan vi bruger disse ressourcer i en bæredygtig og CO2-neutral fremtid.

1. Hvordan har synet på træ ændret sig over de senere år – set med dine øjne?

Træ og skov er gået fra at blive opfattet som et produkt til at være hjemsted for biodiversitet. I virkeligheden imødekommer træ og skov rigtig mange forskellige behov som eksempelvis råvare i byggeri og andre produkter, et vigtigt element i vores forsyning med vedvarende energi, producent af rent drikkevand, hovedmålet for danskernes friluftsliv og hjemsted for sårbar biodiversitet. Disse hensyn skal efter min mening i højere grad vejes op mod hinanden frem for kun at imødekomme enkelte dagsordener.

2. Hvilke misforståelser om træ støder du oftest på?

Jeg støder ofte på en opfattelse af, at det er klimaskadeligt, når træ anvendes til produkter og energi. Vores studier viser det modsatte – at det har en klima-positiv effekt, når vi anvender træ til at fortrænge fossile energikilder og klima-dyre materialer. Klimaeffekten er størst, når vi formår at bruge træet til produkter og først brænder træet af, når det har været brugt (og genbrugt) mest muligt.

En anden misforståelse er, at mange skeptikere anfører, at CO2 i klimaregnskabet regnes som klima-neutralt. Det er ikke tilfældet. Hugst i skovene bogføres direkte som udledninger i det såkaldte LULUCF-regnskab.

3. Hvad er den største udfordring ved at øge brugen af træ?

Der er ikke som sådan udfordringer ved brug af træ, som kommer fra bæredygtigt forvaltede skove. Udfordringen er, at der næppe vil være bæredygtigt produceret træ nok til at forsyne hele verden, hvis alle skal kunne have samme forbrug, som vi har i dag. Vi er derfor nødt til at bruge træet mere klogt, end vi gør i dag, hvis der skal være nok til alle.

4. Hvad er det mest spændende, der sker på træfronten lige nu – set med dine øjne?

Det vigtigste og mest spændende, der sker lige nu, er, hvordan vi får omstillet byggeriet mod brug af mere træ. Der er rigtigt meget at hente, når udledninger fra byggeriet udgør omkring 20 procent af de danske udledninger og når vi kan spare omkring halvdelen af disse udledninger ved at bygge i træ.

5. Hvilke udfordringer står private skovejere overfor i debatten om skov og klima?

Den største udfordring for de private skovejere er at formidle, at dansk skovdrift og hugst af træ i realiteten er en god klimahistorie. Omfattende fokus på sikring af biodiversitet i skov medfører en fare for, at private ejere ikke kan få lov til at dyrke skovene og høste træprodukterne herfra. En sådan udvikling vil medføre, at vi ikke tillader os selv at udnytte en klima-venlig råvare og vil samtidigt kunne medføre betydeligt øgede udledninger fra import af træ og produktion af mere klima-dyre alternativer til træ.

6. Hvordan ser du på træbranchens udvikling i fremtiden?

Træets positive klimavirkning bliver langt større, når det erstatter klima-dyre produkter frem for at blive brændt af. I dag afbrændes ~57 procent af den samlede hugst, umiddelbart efter træet er fældet. Træbranchen skal i langt højere grad end i dag blive i stand til at udnytte hele træbiomassen til alle de produkter, som samfundet efterspørger, og som i dag produceres fra fossile ressourcer. I en grøn omstilling har vi simpelthen ikke råd til at bruge træ på dén måde, vi gør i dag.

Fakta

Modtag gratis nyt om træ:

2 kommentarer

  1. Niels Glasdam Jensen siger:

    Hvad med de offentlige skove og skove som er ejet af div. fonde hvor man mishandler gammel skov i biodiversitetens hellige navn. Har samfundet råd til det. Er det ikke på tide at der bliver skredet til handling i naturstyrelsen………

  2. Henriette Andersen siger:

    Hvordan kan man beregne sig frem til bedre CO2 regnskab, når naturstyrelsen med statsskovenes nye plejeplaner vil fælde ca. 50 % af træerne, hvorefter skovene lades urørte.

    Der er betydelig bedre CO2 forbrug i at have en sund skov i produktion. Det bør der fokuseres på. Ligeledes at udenlandske arter er fortræffeligt bygningstømmer. Her bør man i statsskovene få genindført naturnær skovdrift.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

Træ.dk på Facebook

Vi deler historier, foto og videoer af skov, træ og træprodukter.

Nyhedsbrev

Få gratis nyheder om træ og træprodukter direkte i din indbakke.

Tilmeld nyhedsbrev

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×