Klimaforandringer påvirker juletræerne

0

 

Med julen lige for døren og verdens øjne rettet mod klimaforandringer og klimatopmøde, er det også relevant at se på klimaets indflydelse på juletræerne.

For hvordan vil klimaforandringerne påvirke produktionen af juletræer?

Klimaforandringer påvirker træers vækst

Forskere har for længst slået fast at klimaforandringer ændrer træers vækst. Derfor vil klimaforandringerne også ændre betingelserne for juletræsproduktionen i Danmark.

 

topskud-reparationsklip-n

Temperaturen påvirker væksten af årets skud, hvilket kan få stjernen på toppen af træet til at sidde meget højt oppe. (Foto: Skovdyrkerne)

Juletræernes økosystem kan ændres radikalt

Det er fx kendt, at insekter, dræbersnegler mv. invaderer Danmark, når de inviteres af klimaforandringerne, men der står måske større forandringer på vej, som radikalt ændrer den måde juletræernes økosystemer fungerer på.

Vigtige spørgsmål til forskerne

Ifølge Lars Bo Pedersen, der er seniorforsker ved Skov & Landskab på LIFE – Det Biovidenskabelige Institut på Københavns Universitet, peger ældre forsøg med manipulation med øget nedbør og frembringelse af tørke på, at vi står over for flere vigtige spørgsmål:

”Er vi i det hele taget indenfor produktionen rustet til at tilpasse os klimaændringerne, både på kort og lang sigt? Øges erosionen og skal vi gødske hyppigere eller bruge andre gødningstyper for at opnå en god farve og en flot vækstform og vil en sådan gødskning have en negativ påvirkning af grundvandet? Det er nogle af de spørgsmål vi arbejder med,” siger Lars Bo Pedersen.

Lars Bo Pedersen fortsætter: ”Ukrudtstrykket vil nok blive større, men kan ukrudtsbekæmpelsen bruges til farvegødskning? Vil behovet for vækstregulering ændre sig? Måske skal gødningsnormerne ændres, så der kan tilføres mere kvælstof til træerne? Vil dette imidlertid have uheldige miljøeffekter på grundvandskvaliteten?”

Juletræer binder kulstof

Juletræerne har den positive effekt på klimaet, at det binder 2,6 tons kulstof pr. ha per år.

”Det er tale om en binding, der i klimaregnskabet vil bidrage positivt ved skovrejsning med juletræer på tidligere landbrugsjord, mens nettobindingen af kulstof på juletræsarealer i kontinuerlig drift er lille. Efter brug vil juletræer til gengæld bidrage positivt til inkorporering af kulstof, gødningsstoffer og organisk materiale i jorden når
træerne genanvendes efter kompostering,” siger Lars Bo Pedersen.

Info om klimaforandringerne i Danmark

Det danske klimascenarie spår varmere somre og mildere vintre samt en vækstperiode, der forøges betragteligt. De hidtidige klimamodeller har fortalt, at årsnedbøren vil vokse markant samtidig med at sommernedbøren vil reduceres. Ofte vil nedbøren komme som større regnskyl, men nye forskningsresultater viser på skift stadig voldsommere forudsigelser.

Læs mere

Læs mere om juletræer i Træ.dk’s Juletema

Læs flere nyheder om juletræsforskningen i Danmark på Skov og Landskabs hjemmeside

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×