Tags:

Litteratur: Træ som byggemateriale

0

Søger du viden og vejledning i brugen af træ som byggemateriale, så dækker nedenstående bøger de fleste af træets anvendelsesområder.

Af - , ajourført

Tip os gerne i kommentarfeltet nederst på siden, hvis der er bogtitler, som mangler.

Snittede småfugle

 • Forfatter: Frank Egholm
 • Beskrivelse: Snit en værtindegave, en gave til fugletossen eller til din bedste ven…glæden er lige stor, for det  er forholdsvist let at lave en naturtro dekorativ fugl, der vil hygge i hjemmet, skabe interesse og måske give anledning til en lille snak om fuglelivet omkring os.
 • Sprog: Dansk
 • Forlag: Aslak
 • Web: Saxo

Børnenes snittebog – snit i frisk træ

 • Forfatter: Frank Egholm
 • Beskrivelse: Bogen  henvender sig til børn, der elsker at snitte i træ. I »børnenes snittebog« fortæller Frank Egholm om at snitte en masse nemme projekter i friske grene. Bogen indeholder ideer til både legetøj, praktiske ting og spil.
 • Sprog: Dansk
 • Forlag: Aslak
 • Web: Bog & idé

Den store snittebog

 • Forfatter: Frank Egholm
 • Beskrivelse: Bogen  henvender sig til alle, som skal snitte for første gang, Men også en skattekiste for den avancerede. Her vises, hvordan børn og voksne kan få noget sjovt og spændende ud af snitning.
 • Sprog: Dansk
 • Forlag: Aslak
 • Web: Bog & idé

Træhåndbogen

 • Forfatter: Villy E. Risør
 • Beskrivelse: Bogen beskriver 530 af verdens handelstræsorter behandlet til orientering for alle træforbrugere, arkitekter, ingeniører og træelskere.
 • Sprog: Dansk
 • Forlag: Gyldendal
 • Web: Saxo

Bindingsværkshuset bindingsvaerkhuset-forside

 • Forfatter: Ulf Vejlby
 • Beskrivelse: Bogen beskriver, hvordan bindingsværkshuset er konstrueret, så man kan restaurere det med nænsom hånd og bl.a. tage højde for dets natur, når det efterisoleres. Indeholder alt man bør ved vedligehold og restaurering.
 • Sprog: Dansk
 • Forlag: Forlaget Skovlænge

Beregning af trækonstruktioner beregning-af-traekonstruktioner-forside

 • Forfatter: Jørgen Munch-Andersen og Hans Jørgen Larsen
 • Beskrivelse: Lærebog om beregning af trækonstruktioner. Brugeren forudsættes at have en grundlæggende viden om beregning af bærende konstruktioner.
 • Sprog: Dansk
 • Forlag: Træinformation
 • Web: Køb den hos Træinformation

Learn to Timber Frame timber-frame-forside

 • Forfatter: Will Beemer
 • Beskrivelse: Bogen er en introduktion og guide til begyndere, der ønsker at bygge en mindre træhytte.
 • Sprog: Engelsk
 • Forlag: Storey Publishing
 • Web: Byggecentrum

The Woodbook the-wood-book-forside

 • Forfatter: Romeyn Beck Hough
 • Beskrivelse: Bogen beskriver og illustrere end bred skare af træarter.
 • Sprog: Engelsk
 • Forlag: Taschen GMBH
 • Web: Køb den bl.a. hos Træinformation

Beregning af CLT-konstruktioner

 • Forfatter: Jacob Ettrup Petersen
 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: Opbygningen med tværgående lag i CLT-elementer giver mange konstruktive fordele. Ved dimensionering af både dæk og vægge skal der tages hensyn til forhold som rullende forskydning, samlinger og brandmodstand. Bogen angiver metoder til at håndtere disse forhold og indeholder desuden et afsnit om vibrationer, der kan anvendes for alle typer dækkonstruktioner i træ og kompositter med træ. Lærebogen er målrettet både mod projekterende, ingeniører under uddannelse og kan også anvendes af konstruktører eller andre, der finder interesse for statiske beregninger af CLT-konstruktioner. Bogen supplerer lærebøgerne Beregning af trækonstruktioner og Beregning af forbindelser.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Køb den hos Træinformation

TRÆhåndbøger fra Træinformation

Bøgerne kan købes i én samlet pakke eller enkeltvis.

TRÆ 55 – Træfacader traefacader-forside

 • Forfatter: Bjarne Lund Johansen
 • Redaktion: Erik Brandt, Bjørn Jensen og Thomas Thomassen
 • Beskrivelse: Bogen er den første samlede anvisning fra Træinformation om projektering og udførelse af udvendige træbeklædninger. Den vejleder om beklædningers opbygning, materialekrav og beskyttelse mod vejrliget.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Køb den hos Træinformation

TRÆ 56 – Træskelethuse traeskelethuse-forside

 • Forfatter: Jørgen Munch-Andersen
 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: Håndbogen anviser en række nye, optimerede konstruktionsløsninger til moderne træhuse såvel energimæssigt, fugtteknisk, akustisk og brandteknisk.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Køb den hos Træinformation

TRÆ 57 – Træbeskyttelsetraebeskyttelse-forside

 • Forfatter: Bjarne Lund Johansen og Bjørn Jensen
 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: Bogen vejleder i metoder til konstruktiv beskyttelse af træværket og vejleder om, hvor der er behov for yderligere beskyttelse mod vejrliget i form af imprægnering, maling og træbeskyttelse.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Køb den hos Træinformation

TRÆ 60 – Træplader traeplader-forside

 • Forfatter: Bjarne Lund Johansen, Jørgen Munch-Andersen og John Adelhøj
 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: Håndbogen indeholder alle nødvendige oplysninger om træbaserede pladers egenskaber, mærkning og anvendelse. Den giver et kvalificeret grundlag for valg af den rette pladetype – både konstruktivt, fugtteknisk og brandmæssigt.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Køb den hos Træinformation

TRÆ 61 – Skadedyr i træ skadedyr-i-trae-forside

 • Forfatter: Henri Mourier
 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: Bogen vejleder i bestemmelse af de mest almindelige angreb fra skadedyr, og gør det muligt at skelne mellem harmløse insekter og egentlige skadesvoldere i træ.Bogen kan købes enkeltvis eller i sæt med TRÆ 62- Skadet træværk.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Køb den hos Træinformation

TRÆ 62 – Skadet træværk skadet-traevaerk-forside

 • Forfatter: Anne Pia Kock og Bjarne Lund Johansen
 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: Håndbogen behandler de mest almindelige skader på trækonstruktioner og viser, hvordan de forebygges og afhjælpes.Bogen kan købes enkeltvis eller i sæt med TRÆ 61- Skadedyr i træ.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Køb den hos Træinformation

TRÆ 65 – Taglægter taglaegter-forside

 • Forfatter: Jørgen Munch-Andersen og Bjarne Lund Johansen
 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: Bogen indeholder de gældende krav til taglægter, afstandslister, fastgørelse og forstærkninger. Den vejleder om den korrekte udførelse af lægtelag på nye bygninger og på ældre huse med store spærafstande.Bogen kan købes enkeltvis eller i sæt med TRÆ 67- Undertage
 • Sprog: Dansk
 • Web: Køb den hos Træinformation

TRÆ 67 – Undertage undertage-forside

 • Forfatter: Bjarne Lund Johansen
 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: Håndbogen er en vejledning i projektering, valg og udførelse af alle typer af undertage. Den indeholder anvisninger på, hvordan undertage af banevarer, træfiberplader og faste undertage på brædder, krydsfiner eller OSB-plader med tagpap, bør udføres.Bogen kan købes enkeltvis eller i sæt med TRÆ 65- Taglægter
 • Sprog: Dansk
 • Web: Køb den hos Træinformation

TRÆ 68 – Facadeelementer facadeelementer-forside

 • Forfatter: Jørgen Munch-Andersen og Bjarne Lund Johansen
 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: Håndbogen anviser detaljerede løsninger til udførelse af højisolerede træbaserede facader på etagehuse af beton – baseret på to byggesystemer og brandsikre altanløsninger.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Træinformation

TRÆ 69 – Træarter traearter-forside

 • Forfatter: Bjarne Lund Johansen
 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: Håndbogen behandler de vigtigste træarter, som anvendes i byggeriet og træindustrien. Samtidig indeholder den en række træarter, som er mere eller mindre oversete, men som har fordelagtige brugsegenskaber.Bogen kan købes enkeltvis eller i sæt med TRÆ 70 – Træmaterialer.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Træinformation

TRÆ 70 – Træmaterialer traematerialer-forside

 • Forfatter: Bjarne Lund Johansen, Jørgen Munch-Andersen og Thomas Thomassen
 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: Bogen giver det nødvendige kendskab til træ- og træmaterialers struktur, opbygning og egenskaber, som er forudsætningen for at kunne vælge, bearbejde og anvende træ til byggeri og snedkerformål.Bogen kan købes enkeltvis eller i sæt med TRÆ 69 – Træarter
 • Sprog: Dansk
 • Web: Træinformation

TRÆ 72 – Træ i vådrumtrae72-300x300

 • Forfatter: Erik Brandt, SBi og Jørgen Munch-Andersen, Træinformation
 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: Bogen gennemgår de grundlæggende principper for anvendelse af træ i vådrum. Den indeholder detaljerede konstruktionsanvisninger for opbygning af lette træbaserede væg- og gulvkonstruktioner beklædt med enten fliser eller PVC-belægninger. Desuden behandles gulvafløb, rørgennemføringer, gulvvarme og det beskrives hvordan træbeklædninger og trægulve kan anvendes i vådrum. Endelig beskrives krav til saunaer.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Træinformation

TRÆ 73 – Tagkonstruktioner med store spær

 • Forfatter: Jørgen Munch-Andersen
 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: De senere år har der været en del tilfælde, hvor tage på supermarkeder og staldbygninger er kollapset eller har fået store deformationer på grund af manglende tværafstivning. Det er baggrunden for, at vi nu udgiver TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær. I bogen kan du læse, hvordan du projekterer det afstivende system korrekt, og du kan se eksempler på beregninger og samlingsdetaljer. Bogen henvender sig primært til projekterende og udførende.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Træinformation

TRÆ 74 – Træterrasser samt tagterraser

 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: Bogen gennemgår valg af trætype, dimensioner og udformning af detaljer for træterrasser; både på terræn, hævede, kvistaltaner og på tage. Desuden beskrives muligheder for udførelse af terrassens underlag – herunder specielt hvordan vandindtrængning undgås. Håndbogens formål er at formidle både praktiske erfaringer og baggrundsviden, så brugeren kan træffe de rigtige valg og dermed sikre, at træterrassen får stor brugsværdi, lang levetid og opfylder alle relevante krav. Bogen henvender sig til alle, der projekterer og udfører træterrasser.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Træinformation

Træ 75: Træspær – Valg, opstilling og afstivning

 • Forfatter: Jørgen Munch-AndersenTræinformation Træspær
 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: TRÆ 75 beskriver i detaljer, hvorledes afstivningen af tagkonstruktioner kan udføres enten med gitterbjælker og skråafstivning af trækbånd eller med pladebeklædning lagt direkte på spærene eller på taglægterne. Håndbogen giver grundlaget for valg og bestilling af spær. Mulighederne for udvekslinger og sammenskæringer i en tagkonstruktion beskrives. Desuden behandler bogen anvendelse af træbjælker til bjælkespær og bjælkelag.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Træinformation

Træ 76: Træspær – Efterisolering

 • Forfatter: Christine Rem, Benny Lillelund og Jørgen Munch­ Andersen, Træinformation
 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: Bogen viser løsninger for efterisolering af ydervægge og tage samt sokler, gulve og kældre. Detaljerne er byggeteknisk korrekte, samtidig med at de kan afhjælpe kendte byggetekniske problemer med fx fugt. Fokus er på huse opført i perioden 1950-1980, idet energikravene derefter blev væsentligt højere. Metoderne kan dog også anvendes på både nyere og ældre bygninger og på sommerhuse, der ændres til helårsbrug.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Træinformation

Træ 77 – Tagpap på træunderlag

 • Forfatter: Benny Lillelund og Marianne Jørgensen, Træinformation og Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik ApS
 • Redaktion: Træinformation
 • Beskrivelse: Et sundt tag er vejen til en sund bygning, der holder i mange år. I TRÆ 77 beskrives krav og tekniske anvisninger for ventilation, faldopbygning samt korrekt projektering og udførelse af tage på brædde- eller pladeunderlag med tagdækning i form af tagpap. Af bogen fremgår krav til brædder, plader, tagpap og tilbehør, og der gennemgås variationer i tagpapløsninger og tagformer med detaljer, der viser, hvordan afvanding, ovenlys, inddækninger mv. udføres.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Træinformation

Træ 78 – Træbyggeri i brandklasse 1 og 2

 • Forfatter: Benny Lillelund, Træinformation
 • Redaktion: Marianne Jørgensen, Træinformation
 • Beskrivelse: Håndbogen giver et overblik over brandkravene til træbyggeri i brandklasse 1 og 2, hvilket vil sige med bærende træ-konstruktioner i op til fem etager, samt eksempler på, hvordan kravene kan opfyldes. Bogen er baseret på de brandtekniske krav i Bygningsreglement 2018 (BR18) og afløser TRÆ 66 Brandkrav og TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele. Den henvender sig primært til professionelle i byggeriet og undervisere.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Træinformation

Træ 79 – Trægulve

 • Forfatter: Bjarne Lund Johansen, Nexttool
 • Redaktion: Marianne Jørgensen, Træinformation
 • Beskrivelse: Den ultimative håndbog for alle, der projekterer, leverer og udfører trægulve og vil være sikre på en byggeteknisk korrekt udførelse, samt at gulvene overholder de gældende lovgivningsmæssige krav. I tekst og tegninger beskriver bogen materialer, gulvopbygninger og byggeteknisk korrekt udførelse af bl.a. trægulve på strøer og bjælkelag, fuldlimede gulve, svømmende gulve, gulvvarme, renovering og vedligeholdelse af trægulve.
 • Sprog: Dansk
 • Web: Træinformation

Fakta

Modtag gratis nyt om træ:

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

Nyhedsbrev

Få gratis nyheder om træ og træprodukter direkte i din indbakke.

Træ.dk på Facebook

Vi deler historier, foto og videoer af skov, træ og træprodukter.

Læs mere

Er træ vor tids byggemateriale?

Træ har egenskaber, der gør det attraktivt.

Læs mere

Kan man lave asfalt af træ?

Hollandske forskere har forsøgt at lave en en bioasfalt af træ.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×