Skovstatistik 2022: Sådan går det i de danske skove

0

Den nyeste skovstatistik 2022 fra IGN leverer endnu engang en grundig beskrivelse af udviklingen i de danske skove.

Af -

Tags: ,

642.979 hektar. Så meget skov har danskerne at boltre sig i. Det svarer til, at 14,9 procent af Danmarks areal er dækket af skov.

Det er blot ét ud af rigtig mange interessante facts, grafer og tal, som indgår i Skovstatistikken 2022 fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, der årligt giver en status og beskriver udviklingen i de danske skove.

Der er endnu et pænt stykke vej op til de 20-25 procent skovdække, som er det langsigtede mål ifølge Danmarks nationale skovprogram, men tallene svarer dog til en gennemsnitlig stigning i skovarealet på 3.500 ha/år i de seneste fem år.

Den største del af skovarealet er dækket af bevoksninger med løvskov (44 procent) og nåleskov (40 procent), og en mindre del er dækket med blandede løv- og nåleskovsbevoksninger (11 procent). Resten af skovarealet består af blandt andet juletræer, pyntegrønt og såkaldte hjælpearealer (brandbælter, læggepladser mv.).

1 milliard træer

Vi har cirka 1 milliard træer i Danmark.

Af dem er de mest almindelige bøg (13 procent), eg (12 procent) og rødgran (12 procent). Arealet med rødgran har dog været faldende de seneste år.

I analysen peger forskerne på, at nedgangen kan skyldes skovbrugets omstilling til arter, der bedre end rødgran kan tåle det fremtidige klima, som sandsynligvis vil byde på varmere vejr, kraftigere storme og mere nedbør.

Kulstof på lager

Træer og skove er vigtige værktøjer i kampen mod klimaforandringer.

Dels mindsker skovene risikoen for alvorlige klimaforandringer ved at optage CO2 fra atmosfæren og lagre kulstoffet i træernes rødder, stamme, grene og løv, og dels reducerer træprodukter fra skoven udledningen af fossilt CO2, når træet erstatter mere CO2-tunge alternativer inden for fx byggematerialer og energi.

Skovenes optag og lagring af kulstof er derfor vigtige indikatorer for bæredygtig skovdrift i en klimamæssig sammenhæng. Det samlede kulstoflager i skovenes levende vedmasse (stammer, grene og rødder samt nåletræernes levende nåle) er 44,2 mio. tons kulstof, svarende til 69 tons kulstof per ha.

Siden 1990 har skovene øget deres lager af kulstof i træernes levende biomasse med 16,2 mio. tons. Det svarer til at fjerne 59,5 mio. tons CO2 fra atmosfæren eller 1,9 mio. tons CO2 per år.

Gå på opdagelse i skovenes sundhed, træhugst, biodiversitet…

De danske skove har mange funktioner, og forskerne bag skovstatistikken måler udviklingen på en lang række parametre. Der er derfor mange timers underholdende læsning i statistikken, hvor du blandt andet kan nørde i skovenens sundhedstilstand, biodiversitet og forskellige funktioner.

Går du for eksempel og spekulerer over, hvordan mængden af dødt ved udvikler sig, eller hvilke naturtyper der findes i skovene? Eller gad du godt at vide, hvor stort skovbrugets bidrag til Danmarks bruttonationalprodukt egentlig er? Jamen, så er det lige her, du kan få din nysgerrighed stillet og samtidig blive meget klogere på, hvad der foregår i de danske skove!

Fordyb dig i i Skovstatistik 2022

 

 

 

Skovstatistik 2022

Skovstatistik er bygget op om de seks pan-europæiske kriterier for bæredygtig skovforvaltning:

  1. Skovressourcer og kulstof – Bevaring og passende forøgelse af skovressourcerne og deres bidrag til globale kulstofcykler
  2. Skovsundhed – Bevaring af økosystemers sundhed og stabilitet
  3. Skovenes produktive funktioner – Bevaring og fremme af skovenes produktive funktioner (træ og andet)
  4. Biodiversitet – Bevarelse, beskyttelse og passende forøgelse af biologisk diversitet i skovøkosystemer
  5. Skovbrugets beskyttende funktioner – Bevaring og passende forbedring af skovenes beskyttende funktioner (særligt jord og vand)
  6. Socioøkonomiske funktioner og betingelser – Understøttelse af andre socioøkonomiske funktioner og betingelser

 

De data, der ligger til grund for statistikken er hovedsagelig indsamlet som den del af Danmarks Skovstatistik, der er en stikprøvebaseret opgørelse af de danske skove.

Skovstatistik 2022 er udarbejdet for Miljøstyrelsen af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Kilde: Skovstatistikken 2022

Modtag gratis nyt om træ:

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Træ.dk på Facebook

Vi deler historier, foto og videoer af skov, træ og træprodukter.

Nyhedsbrev

Få gratis nyheder om træ og træprodukter direkte i din indbakke.

Tilmeld nyhedsbrev

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×