Danmarks træforbrug

1

Af -

Danmarks totale træforbrug bliver beregnet løbende af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, og udgivet i den årlige statistik ”Skove og plantager”. Tallet kan beregnes på flere måder (figur 1). Det lå i 2015 på 15-20 millioner m3 råtræækvivalenter.

Det betyder at til hver enkelt danskers forbrug af træ til alt fra huse, inventar, papir og energi, bliver der hvert år fældet cirka 3 m3 træ.

Danmarks forbrug af træ til energi er steget konstant siden 2000, mens forbruget af træ til papir/pap og plader har ligget på nogenlunde de samme niveauer siden 1985 (og måske tidligere endnu). Forbruget af savskåret træ har svinget meget.

Figur 1. Forbruget af træ i Danmark til energi, papir/pap, plader og savskåret træ. De grønne og blå grafer tilsammen viser resultatet af én beregningsmetode, den røde linje af en anden. Kilde: ”Skove og plantager 2016”, Københavns Universitet

Hvor kommer træet fra til danskernes forbrug?

Cirka 70 % af Danmarks træforbrug dækkes af importeret træ til energi, papir/pap forarbejdning og opskæring på træindustrier. Til pladeproduktionen i Danmark benyttes kun dansk træ, nemlig affaldstræ fra træindustrierne, genbrugspladser og tyndingstræ fra skovene.

Træ handles i meget høj grad frem og tilbage over grænserne, både som råtræ, halvfabrikata og færdige produkter. Derfor er statistikkerne og beregningerne over hvilke lande der leverer hvor meget træ til Danmark, usikre.

Træ- og Møbelindustrien og Dansk Træforening vurderer i fællesskab at træet til danskernes forbrug af savskåret træ og plader kommer fra disse lande hvor tallene svinger lidt fra år til år:

Danmark 25 %
Sverige 25 %
Tyskland og Finland 20 %
Norge, Polen, Baltikum, Rusland, Østrig og andre 25 %
Troperne Under 5 %

Officielle statistikker over Danmarks import og eksport af savskåret træ, træplader og papir/pap

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, beregner ud fra internationale handelsstatistikker,  Danmarks import af træ til forskellige produkter:

  • Cirka 90 % af forbruget af savskåret træ importeres.
  • Cirka 70 % af forbruget af træbaserede plader importeres.
  • Cirka 70 % af forbruget af papir og pap importeres.

Til sammenligning er Danmarks eksport af træ:

  • Cirka 50 % af produktionen af savskåret træ eksporteres.
  • Cirka 30 % af produktionen af træbaserede plader eksporteres.
  • Cirka 30 % af produktionen af papir og pap eksporteres.

I totale mængder er det især savskåret træ og papir/pap der importeres (figur 2).

Figur 2. Danmarks import og eksport af træ. Kilde: Skove og plantager 2016”, Københavns Universitet som selv angiver FAO-STATs internationale handelsstatistikker som sin kilde.

Forbruget af træ til energi

Den store stigning i Danmarks forbrug af træ til energi siden 2000 har ligget på især træpiller og skovflis (figur 3):

 

 Figur 3. Forbruget af energi fra træ i Danmark. Forbruget omfatter både træ dyrket i Danmark og importeret træ. Kilde: Skove og plantager 2016”, Københavns Universitet som selv angiver Energistyrelsens ”Energistatistik 2016” som kilde.

Træ (skovflis, brænde, træpiller og træaffald) dækkede 13 % af Danmarks energiforbrug i 2016. Tallet har været støt stigende siden 2000 (figur 4).

Træ er dermed Danmarks største kilde til vedvarende energi, foran anden biomasse

(fx halm, rapsolie, bionedbrydeligt affald) og andre kilder (fx vindmøller, solceller).

 Figur 4. De forskellige vedvarende energikilders andel af Danmarks samlede energiforbrug. Kilde: Skove og plantager 2016”, Københavns Universitet som selv angiver Energistyrelsens ”Energistatistik 2016” som kilde.

En kommentar

  1. Bo Haxthausen siger:

    Hvilken betydning kan udlægningen af de kommende National naturparker få for mængden af dansk groet/produceret savskæreri træ?

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Træbyggeri

Stort potentiale for træbyggeri i Danmark

Træbyggeri uden synligt træ

Danmarks største træbyggeri – uden synligt træ

Læs mere

Træ.dk på Facebook

Vi deler historier, foto og videoer af skov, træ og træprodukter.

Følg os på Facebook

Nyhedsbrev

Få gratis nyheder om træ og træprodukter direkte i din indbakke.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×