OSB

Af , - , ajourført

Opbygning og produktion

OSB er en forkortelse for Oriented Strand Board og hører til gruppen af relativt nye pladetyper.
Pladen blev udviklet i Canada i begyndelsen af 1980’erne til byggeriet.

OSB plader laves ved at sammenlime aflange træspåner i 3 lag under tryk og varme. OSB er på den måde en særlig kategori af spånplader der minder lidt om ’Krydsfiner’ . Pladerne er opbygget symmetrisk om midterplanet. Yderlagenes fiberretning er parallel med længderetningen, mens midterlagets fiberretning er vinkelret på længderetningen.

De laves af træspåner, lim og voks. Træet er oftest nåletræ, der leveres som høvlspåner, træflis og rundtræ. Spåner og flis kommer fra træindustrien, fx savværks-, møbel- og vinduesproduktion. Rundtræet kommer fra udtynding i skovene

Man udnytter dermed affaldstræ fra træindustrien og små træer med begrænsede anvendelsesmuligheder fra skovene. Resultatet er et ensartet pladeprodukt med mange anvendelsesmuligheder.

OSB deler mange egenskaber med krydsfiner, og kan erstatte dette materiale i flere sammenhænge. OSB plader fremstilles dog af en billigere træressource og derfor er de normalt billigere end krydsfiner.

I Europa fremstilles OSB af nåletræ, men i Nordamerika anvendes også asp  og andre poppelarter.

OSB plade

OSB plade (Kilde: Træsamlingen. DTI Træteknik)

 Anvendelse og bearbejdning

OSB anvendes hovedsageligt til bærende konstruktioner dvs. vægge, gulv og tag. Men OSB har imidlertid også fundet anden anvendelse til f.eks. dekoration og færdig indvendig vægbeklædning mm.

OSB bearbejdes efter de samme metoder og med de samme værktøjer som almindeligt træ.

Typer, anvendelsesklasser og mærkning

For at kunne bruge OSB pladen forsvarligt i byggeri, er der lavet standarder for pladernes kvalitet. Standarderne sætter minimumskrav til pladetyper og materialeegenskaber i forhold til den konkrete anvendelse.

De standardiserede kvaliteter er angivet i de europæiske produktstandarder, de såkaldte DS/EN´er. Europæisk OSB produceres i henhold til den europæiske produktstandard DS/EN 300. Til byggeri anvendes kvaliteterne OSB/2, OSB/3 og OSB/4.

Ved valg af kvalitet skal der tages hensyn til den fugtpåvirkning, der kan forventes ved pladens anvendelse. Trænormen DS 413 definerer tre klasser for anvendelse:

  • Anvendelsesklasse 1 er karakteriseret ved tørre omgivelser,
  • Anvendelsesklasse 2 tillader lejlighedsvis højere fugt (f.eks. i uopvarmede fritidshuse, garager o.l.)
  • Anvendelsesklasse 3 tillader stor fugtpåvirkning.

Til konstruktionsbrug (i henhold til DS/EN 13986) accepteres OSB/2 kun i anvendelsesklasse 1, mens OSB/3 og OSB/4 accepteres i både anvendelsesklasse 1 og 2. OSB plader accepteres ikke i anvendelsesklasse 3.

OSB plader til konstruktionsbrug – som f.eks. gulv og tag – skal være CE-mærket.

Få nærmere detaljer om standarderne og CE-mærkning hos Dansk Standard, Teknologisk Institut eller Træinformation.

Fysiske egenskaber

Densitet

OSB-pladernes densitet er højere end densiteten af det anvendte træ. Det er nødvendigt for at lime spånerne til hinanden: Limen har en højere densitet end træet, og spånerne presses tæt sammen når limen skal hærde. Middeldensiteter for OSB af nåletræ ligger typisk på ca. 600 kg/m3.

Fugtbalance

Fugtindholdet i OSB-pladerne indstiller sig i balance med den omgivende lufts relative fugtighed – ligesom i almindeligt træ. På grund af varmpresningen vil OSB-pladernes fugtprocent ved ligevægt være lidt lavere end i almindeligt træ.

Fugtbetingede dimensionsændringer

For at forebygge problemer med fugtbetingede dimensionsændringer af OSB, er det vigtigt at have kendskab til de fugttekniske egenskaber.

Pladernes fugtindhold skal allerede før indbygningen tilpasses til fugtforholdene på anvendelsesstedet. Ellers kan konstruktionen skades, når pladerne udvider sig eller svinder efter de er gjort fast.

Limningskvalitet

Kvaliteten af lim er afgørende for pladernes fugtbestandighed. Limen skal kunne tåle den fugt som pladerne udsættes for.

Formaldehyd

Formaldehyd er en kemisk forbindelse, som forekommer naturligt i bl.a. træ, æbler, tomater og gulerødder.

Formaldehyd indgår også i visse limtyper som indgår i produktion af bl.a. OSB plader.

I 1970’erne konstaterede man store problemer med indeklimaet i boliger, skoler og institutioner på grund af høje formaldehyd niveauer i indeluften. Derfor er der indført begrænsninger så pladematerialer afgiver væsentligt mindre formaldehyd end før.

OSB plader limet med en formaldehydafspaltende lim skal opfylde følgende grænseværdier:

  • Formaldehydindhold ≤ 8 mg/100g
  • Formaldehydemission ≤ 0,124 mg/m3

På trae.dk kan du læse mere om formaldehyd.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

P.O. Box 9
Egebækvej 98
DK-2850 Nærum
Tlf: 45 87 54 00
info@træ.dk
  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.

×