Certificering af skovdrift – systemerne

Læs om de mest udbredte systemer til certificering af skovdrift i Danmark.

Hvad er certificering?

Certificering af skovdrift er en dokumentation af at skovdriften lever op til bestemte krav.

Forskellige krav i systemerne

Der findes en række certificeringssystemer – fx. FSC, PEFC, EMAS og ISO – og visse krav er fastlagt i hvert enkelt af dem. Kravene kan derfor være forskellige fra system til system.

Kontrol

Certifikatet skal udstedes af en uafhængig tredjepart. ”Uafhængig tredjepart” vil sige, at det hverken er skovejeren eller den organisation, der har udviklet certificeringsordningen, der kontrollerer at skovdriften lever op til kravene.

Kontrollen udføres af en organisation eller et firma som ikke er direkte involveret i skoven eller systemet.

FSC – Forest Stewardship Council

En række (især miljø-) organisationer stiftede i 1993 Forest Stewardship Council (FSC), som har udarbejdet et system til certificering af skovdrift.

Certificering loge FSC

En FSC-certificeret skov skal leve op til FSC’s overordnede principper og kriterier for god skovdrift. Mere detaljerede kriterier fastlægges ved forlig mellem forskellige parter i de enkelte lande og regioner. Den uafhængig tredjepart skal kontrollere at en certificeret skov lever op til de gældende kriterier.

FSC laver både certificering af enkelt skov og gruppecertificeringer for små skovejere som udgør langt størsteparten af skovejere. Alene i de 15 EU-lande er der omkring 12 millioner private skovejendomme og mange af dem er små.

Træet kan spores

Træprodukter lavet af træ fra FSC-certificerede skove bliver mærket med FSC’s logo. Det forudsætter dog, at man kan spore træet hele vejen tilbage gennem handelsled og træindustri til den FSC-certificerede skov gennem en såkaldt Chain-of-Custody-certificering (sporbarhed på dansk) af de involverede virksomheder. Der er nærmere regler for, hvordan denne sporing skal kontrolleres.

Læs mere om FSC på www.fsc.dk

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification

De europæiske skovejerorganisationer (der repræsenterer de mindre private ejendomme i modsætning til fx de industriejede skove) lancerede i 1999 et andet certificeringssystem – Pan European Forest Certification (PEFC).

PEFC logo

En PEFC-certificeret skov skal leve op til de europæiske regeringers definition af og anbefalinger for bæredygtig skovdrift som er beskrevet i Helsinki-kriterierne (1993) og siden konkretiseret i Lissabon-resolutionerne (1998).

Udenfor Europa

Hurtigt begyndte PEFC også at brede sig udenfor Europa. PEFC anerkendte en række certificeringssystemer fra Asien, Sydamerika og Nordamerika som troværdig dokumentation for bæredygtig skovdrift – og disse oversøiske systemer anerkendte PEFC som et troværdigt globalt varemærke for bæredygtig skovdrift.

I 2003 ændrede PEFC derfor sit navn til Programme for the Endorsement of Forest Certification for at afspejle at systemet ikke længere kun er europæisk.

Nationale kriterier

De detaljerede kriterier for de nationale PEFC-ordninger fastlægges ved forhandling mellem forskellige parter i de enkelte lande og regioner. En uafhængig tredjepart skal kontrollere at en certificeret skov lever op til de gældende kriterier. De enkelte landes kriterier ses på www.pefc.org.

For de små skovejere

PEFC lægger særlig vægt på at sikre små skovejendomme (som de danske) har en realistisk mulighed for at blive certificeret – fx gennem certificering af grupper af ejendomme fremfor enkeltejendomme.

Sporbarhed

Træprodukter lavet af træ fra PEFC-certificerede skove kan mærkes med PEFCs logo. Det forudsætter dog at man kan spore træet hele vejen tilbage gennem handelsled og træindustri til den PEFC-certificerede skov gennem en såkaldt Chain-of-Custody-certificering (sporbarhed på dansk) af de involverede virksomheder. Der er nærmere regler for hvordan denne sporing skal kontrolleres.

Læs mere på www.pefc.dk eller www.pefc.org.

Hvor meget skov er certificeret

Det certificerede areal udvikler sig hele tiden og de nyeste tal skal findes på systemernes hjemmesider.

Nationale certificeringsordningerDu kan se tallene for de enkelte lande på FSC www.fsc.org og på PEFC www.pefc.dk eller www.pefc.org Fao opgør verdens skove i tal.

En lang række lande har lavet deres egne certificeringssystemer, hvoraf en stor del af dem efterfølgende har søgt godkendelse under PEFC paraplyen.
For at kunne bruge det officielle PEFC logo skal medlemmet først igennem en godkendelsesproces, hvor bl.a. et uafhængigt konsulentfirma vurderer om den enkelte ordning lever op til PEFCs krav.

Hele PEFC systemet er bygget op sådan at man skal udvikle en national ordning der i princippet skal kunne fungere uden PEFC. Når man har udviklet systemet og det lever op til PEFCs krav, kan man få det godkendt under PEFC paraplyen.

Nogle af de nationale systemer anvender stadig deres egne mærker. Her er 7 eksempler:

Canadian Standards Association (CSA)

 

Canadian Standards Association

 

CSA er en organisation i stil med Dansk Standard. CSA har eksisteret siden 1919 og i 2002 udarbejdede de en standard for bæredygtig skovdrift med afsæt i ISO og med kriterier udformet af den canadiske regering. Certificeringsordningen er udviklet for de canadiske skove og bygger på kontrol ved uafhængig tredjepart og giver mulighed for Chain of Custody mærke. CSA er medlem af PEFC.
Læs mere på http://www.csagroup.org/global/en/home

Sustainable Forestry Initiative (SFI)

 

SFI programmet blev etableret i 1995 af handels- og industrisammenslutningen American Forest & Paper Association (AF&PA). SFI tilbyder en mærkningsordning og indeholder et sporbarhedssystem. SFI er medlem af PEFC.
Læs mere på www.aboutsfi.org

Malaysian Timber Certification Council (MTCC)

 

 

MTCC blev etableret i 1999 og er en national certificeringsordning skabt til at certificere de malaysiske naturskove. MTCCs standard tager oprindeligt afsæt i ITTOs ”Kriterier og Indikatorer for den bæredygtige drift af tropiske naturskove”.

MTCC er med i den danske offentlige indkøbsvejledning for tropisk træ som et eksempel på en certificeringsordning der garanterer at skovdriften er lovlig og på vej mod at blive bæredygtig. MTCC er medlem af PEFC.
Læs mere på www.mtcc.com.my

Sistema Brazileiro de Certificação Florestal (CERFLOR)

CERFLOR blev etableret i 1991. Siden har systemet opnået støtte fra den Brasilianske regering. Systemet blev operationelt i 2003 og er oprindeligt udviklet med henblik på certificering af plantager. En standard for certificering af naturskove blev testet i felten i 2004. Systemet indeholder procedurer for brug af logo samt Chain of Custody. Den organisation som administrerer CERFLOR, er medlem af PEFC
Læs mere på www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp (portugisisk). På trae.dk kan du læse om mere Skoven og Skovbrug i Brasilien

Certificación Forestal en Chile (Certfor)

 

 

Certfor er Chiles nationale certificeringsordning stiftet af bl.a. den chilenske regering og træindustrien. I 2000 etablerede Certfor en standard for bæredygtig skovdrift gældende i plantageskovbruget. En standard for certificering af naturskove er under udarbejdelse. Systemet rummer en mærkningsordning samt procedurer for Chain of Custody certificering.
Certfor blev i 2002 medlem af PEFC.

Australian Forestry Standard (AFS)

 

 

AFS blev udarbejdet mellem 1999 og 2002 på initiativ en række interessegrupper, herunder de australske myndigheder, skovejere og industri mfl. Standarden er udviklet til at omfatte alle skovtyper i Australien. AFS er medlem af PEFC.
Læs mere på www.forestrystandard.org.au

Andre nationale certificeringssystemer

Indonesian Ecolabelling Institute LEI

Lebaga Ekolabel Indonesia (LEI) blev grundlagt i 1998 med det formål at fremme bæredygtig skovdrift i de Indonesiske skove med udgangspunkt i FSCs og ITTOs kriterier. LEI systemet omfatter certificering af både naturskove og plantager.
Der er mærkningsordning og procedurer for Chain of Custody certificering.
I september 2007 var ca. 1 million ha skov i Indonesien certificeret efter LEI.Læs mere på www.lei.or.id/indonesia/.

På trae.dk kan du læse mere om Skove og Skovbrug i Indonesien

Andre certificeringssystemer

EMAS

EU har et generelt system til miljøstyring ved navn EMAS. EMAS står for “Eco-Management and Audit Scheme”. Det kan også bruges til certificering af skov- og landbrug. Der findes dog ikke noget mærke at sætte på produkter der stammer fra en EMAS-certificeret virksomhed, fx en skov.

Miljøledelse efter EMAS indebærer at virksomheden:

  • Gennemfører en indledende miljøgennemgang
  • Løbende forbedrer miljøindsatsen ud over hvad loven kræver
  • Fastsætter en miljøpolitik og målsætninger for miljøarbejdet
  • Offentliggør en årlig miljøredegørelse
  • Aktivt inddrager medarbejderne i miljøarbejdet

I Danmark er ingen virksomheder EMAS-certificeret. Haderslev Statskovdistrikt var certificeret indtil starten af 2004, men har trukket sig ud.

ISO

International Organization for Standardization

Den private, men af mange lande officielt støttede, organisation International Organization for Standardization (ISO) har udarbejdet generelle systemer for certificering af kvalitetsstyring (ISO 9000) og miljøstyring (ISO 14000).

ISO 14000 kan anvendes til skovdrift. Det er producenten selv der bestemmer hvilke miljøkrav hans produktion (i dette tilfælde hans skovdrift) skal leve op til, men han forpligter sig til løbende at forbedre sig miljømæssigt og at dokumentere sine forbedringer.

Et ISO-certifikat giver ikke mulighed for mærkning af træprodukter lavet af træ fra ISO-certificerede skove.

ISO-certificering af skovbrug er længst fremme i Canada hvor de fleste store skovindustrier har ladet sig ISO-certificere. Enkelte selskaber har desuden fået et FSC-certifikat eller et CSA certifikat på deres skovdrift. I Canada er næsten al skov statsejet.

Gensidig anerkendelse

Der er endnu flere systemer til certificering af skovdrift end dem der er nævnt her. De gælder typisk for afgrænsede geografiske områder, fx Afrika eller Canada.

De mange forskellige systemer øger behovet for forenkling på området. Ellers vil de mange forskellige mærker på træprodukterne skabe mere forvirring end afklaring hos forbrugerne. Derfor går bestræbelserne på i første række at skabe gensidig anerkendelse af den tekniske proces omkring sporin af træets vej fra skov gennem industri til detailhandel (Chain of Custody).

Der arbejdes på at skabe gensidig anerkendelse mellem systemerne. Det betyder fx at træ certificeret efter malaysiske system (som hedder MTCC) også kan sælges i Europa med PEFC-mærke.

I Danmark arbejdes der på at opnå enighed om et fælles sæt retningslinier for bæredygtig skovdrift under FSC og PEFC. Et fælles sæt retningslinier vil være det første skridt i retning af at give danske skovejere mulighed for nemt at kunne blive certificeret under begge systemer. Det kræver dog stadig godkendelse af både FSCs og PEFCs certificerings-organer så længe der ikke er en aftale om gensidig anerkendelse på internationalt plan.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×