Vi omgiver os med træ

0

Af - , ajourført

Vi omgiver os med træ

Træ gennem tiderne

Træ har gennem tiderne haft en meget central plads i menneskets liv og menneskets opfattelse af livet. “Livets træ” genfindes ikke kun i kristendommen, men også i de fleste større mytologier, således også i vor nordiske mytologi i form af Ask Ygdrasil. Her er det træet, der samler hele universets liv med centrum i asketræet Ygdrasil i Midgård. Omvendt har myten om livets træ fået os som mennesker til at forbinde træ med noget livsbekræftende. Det er derfor naturligt, at træet ofte indgår i symbolik (logoer) for godt miljø, da det signalerer positiv fremdrift for liv.

Brugsegenskaber

I årtusinder har træ været anvendt til byggeri, anlæg, brugs- og prydgenstande, redskaber, både og skibe, og træ er stadig et vigtigt materiale til disse formål.

Træ har nemlig store fordele:

Træ findes i rigelige mængder.

  • Træ er fornyeligt, så der kommer mere og mere af det (når skovene dyrkes bæredygtigt).
  • Træ er meget stærkt i forhold til vægten.
  • Træ er nemt at bearbejde, fx i håndværk
  • Træ kræver kun et beskedent energiforbrug at udvinde og bearbejde i industrien
  • Træ er smukt.

Men fordi træ er et levende naturmateriale, giver det også udfordringer når det bruges:

  • Træ kan ændre form når det påvirkes af fugt.
  • Træ kan nedbrydes biologisk (fx af bakterier og svampe) når det påvirkes af fugt.
  • Træ kan nedbrydes af sollys.
  • Træ kan brænde.

Mængder og tilvækst

I Europa findes træ i rigelige mængder, og tilvæksten på ca. 550 mio. m³/år er omkring 25-30% større end forbruget. Træ er tillige den eneste fornyelige ressource af betydning, som kan anvendes til byggeri, anlæg og alverdens brugsgenstande. Se artiklerne om dansk og udenlandsk skovbrug.

Forbrug af procesenergi

Energiforbruget til udvinding og bearbejdning af træ er lavt sammenlignet med andre materialer som fx stål, plast og beton.

Tabel 1 – Energiforbrug i livscyklus for de to alternativer

Alternativ    Bortskaffelsesmetode    Energiforbrug i livscyklus, GJ  Interval, GJ
Limtræsbjælke Forbrænding med varmegenvinding -0,24 -0,491 til -0,24
Stålbjælke Recirkulering 1,87 1,87 til 5,10

1) Den “bedste” værdi refererer til en norsk undersøgelse. Forskellen på de danske og norske tal skyldes formodentlig dels, at de norske tal er yngre og dermed måske afspejler en højere energieffektivitet ved produktionen, dels forskelle i opgørelsen af energiforbrug i de to undersøgelser.

Når træindustrier bearbejder træ, fremkommer så meget træaffald (fx spåner og bark) at det kan brændes og give den energi som industrien selv bruger til bearbejdningen og tørring. Undertiden har industrierne så meget træaffald i overskud at det kan sælges som energi til fx fjernvarmeværker.

Det er den store mængde solenergi som træerne har oplagret under væksten i skoven, som bliver frigivet og udnyttet når træ forbrændes. Læs mere om procesenergi til træbearbejdning.

 

Nettoudledning af CO2 (2)

Sammenligning af CO2 udledningen fra forskellige materialer. Træ lagrer kulstof fra atmosfæren og udledningen er derfor negativ (Kilde: Tackle climate change: use wood)

 

Konstruktionsmaterialet træ

Træs store styrke i forhold til vægten gør det egnet til konstruktionsmateriale. Dertil kommer, at det er let at tildanne og at samle.

De første jægerkulturers enkle “skjul” til værn mod nedbør og kulde og til skygge er i tidens løb udviklet til de mest fantastiske huse helt eller delvist af træ. Behov og form afspejles i de forskellige kultur- og klimaområder. Norge har sine stavkirker, Orienten sine templer og Polynesien sine pælehuse.

I Danmark har vi Niels Guttormsens “Vingehuset” fra 1990 i Ballerup, der sammen med andre klenodier kan ses i bogen “Det danske træhus – En levende tradition” fra Træbranchens Oplysningsråd (Kilde: Det danske træhus – En levende tradition).

Der er masser af træhuse i Danmark, mest enfamiliehuse. Danske fleretagers træhuse til beboelse er aktuelt under opførelse, fx Casa Nova huse. På figur 2 ses et 6-etagers træhus i Tyrkiet. Det er opført i 1890 og står endnu

 

Casa Nova Odense

Etagebyggeri i Træ. Bebyggelsen er opført efter det såkaldte Casa Nova-koncept, som indebærer anvendelse af træ til alle husets konstruktioner, overvejende træbeklædte facader og høj prioritering af såvel indeklima som bæredygtighed (Foto: Arkitektur i træ)

 

Også store som små anlæg er opført i træ. Tænk blot på de store træbroer, der ses i Western-film med scener fra jernbanernes første periode. Træbroer er fortsat populære. Senest er nye store vejbroer af træ indviet i Østrig, Norge, Sverige og USA. Også i Danmark er der én på vej. Se artiklen om broer af træ.

 

Hængebro over Skjern å

Hængebro over Skjern å lavet af træ (Foto: Arkitræ)

 

Redskaber

Gravestokken og spydet er måske de ældste redskaber af træ. Den dag i dag bruger vi træ til have- og gymnastikredskaber, køkkenudstyr og håndværktøj (Kilde: Johnson, 1976).

Musikinstrumenter

I alle kulturer nu og før har musik spillet en vigtig rolle, og de fleste akustiske instrumenter er stadig fremstillet helt eller delvist af træ. Fx træblæseinstrumenterne, strengeinstrumenterne, trommer, marimbaen og xylofoner. Træet til instrumenter vælges med stor omhu af højt specialiserede instrumentmagere. Dels fordi de værdifulde instrumenter skal holde, men endnu vigtigere fordi trætypen og kvaliteten er helt afgørende for instrumentets klang (Kilde: Johnson, 1976).

Kunst i træ

Der er lavet masser af kunst i træ, lige siden mennesket fik redskaberne til det fra træsnit og billedskærerarbejder til bygningskunst som fx russiske ortodokse kirkers løgkupler, katolske kirkers altre, islamiske moskeers indvendige udsmykninger samt prædikestole og altertavler i Den danske Folkekirke (Kilde: Johnson, 1976).

Intarsia

Intarsia (indlægsarbejde) er en særlig form for kunst i træ: Billeder skabes ved at udskære små finerstykker af forskellige træarter og/eller træstrukturer og lægge dem i huller der på forhånd er udskåret i fx en finerplade. Som i en mosaik danner de små stykker så en figur eller et mønster. Finerpladen og de enkelte stykker limes på en bund, fx en bordplade, en serveringsbakke eller et låg til et smykkeskrin. Til sidst pudses og overfladebehandles.

På Rosenborg Slot i Kongens Have i København kan man se fantastisk smukke eksempler på møbler belagt med intarsia.

Transport

Slæder, vogne, skibe fremstilles af træ. Bilen var oprindeligt delvist af træ og har igen fået væsentlige dele af trækompositter. Anden Verdenskrigs legendariske Mosquito’s jagerbombefly var for en væsentlig del fremstillet af træ, nemlig birk og balsa (Kilde: Johnson, 1976).

Og der forskes i brug af træbaserede materialer til luftfartøjer på grund af træet lave vægt i forhold til styrken.

Livet i træ

Træs styrke, æstetik, bearbejdelighed og nærvær er måske baggrunden for, at mennesket omgiver sig med træ i boligen. Svenskerne kalder det “Träkänslan” (træfølelsen).

Eksempler er stolen, sengen, bænken, kisten, skabet, bordet, panelerne, gulvene og lofterne fra enkel til sofistikeret udførelse med stort kunstnerisk indhold og blivende værdi. Vores dagligdag er præget af disse træting selvom plast, metal og glas også har fået en plads i vores boliger. Det er sjældent at se folk, der helt har undgået træ i deres hjem. Træet er ved hånden – og der er nok af det.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×