Kan man beregne et træs alder ved brug af stammens omkreds?

9

Ja, det kan man godt, men kun med stor usikkerhed. Der er mange faktorer der påvirker et træs vækst.

Af -

Tags:

I en TV-udsendelse (produceret i England) hørte jeg engang, at man omtrentligt kunne beregne et egetræs alder ved at dividere træets omkreds, med en faktor på 1.88, som skulle være det antal centimeter, træets vokser i omkredsen hvert år.

 • Er det korrekt at man kan beregne alderen på den måde og skal man evt. anvende en anden faktor ved f.eks. ask?
 • Og gælder samme faktor i Danmark, som vel har et lidt koldere klima end England?

I nærheden hvor vi bor står tre ege på omkring seks meter i omkreds og ca 25 m i højden. Med beregningsmetoden skulle de så være ca. 300 år gamle.  Kan det have sin rigtighed?  En enkelt ask har nogenlunde samme diameter men er desuden 30-35 m høj.  Hvor gammel kan den være?

Venlig hilsen
Finn

 

Svar

Hej Finn

Tak for henvendelsen og det interessante spørgsmål.

Jeg er som udgangspunkt noget skeptisk vedr. beregningsmetoden, men hvis man er tilfreds med en usikkerhed på +/- 50-100 år, så er metoden sikkert ganske fin.

Jeg er skeptisk fordi der er så utrolig mange faktorer der påvirker et træs vækst, som man ikke bare kan samle i en simpel faktor. Har træet f.eks. konkurrence fra andre træer, står det på rig eller næringsfattig jord, hvad er vækstsæsonens længde på lokaliteten, hvad er træets genitik, osv. osv. Derudover vokser et træ forskelligt ved forskellige aldre. Det kan derfor kun blive en yderst omtrentlig alder der kommer ud af det, når man bruger så simpel en fast faktor til at beregne alderen.

Jeg har prøvet at regne ud hvordan en tilsvarende faktor kunne se ud for eg og ask i Danmark. Udgangspunktet er tre væksttabeller for eg på bonitet 1,2, og 3 (dvs. god, mellem og mager jord) og her kommer faktoren til at variere fra 1,1 til 1,6 (for eg på 150 år) og fra 1,4-2,4 (for ask på 80 år).  Væksttabellerne kommer fra bogen “Skovbrugstabeller 1990” udgivet af Statens forstlige Forsøgsvæsen Se de to grafer nedenfor.

Faktor til beregning af alder

For et egetræ med omkreds på 200 cm vil træet således have en alder på mellem 125 og 180 år. Dvs. en usikkerhed på 55 år.

Men når det så er sagt, så kan metoden naturligvis være grundlag for et godt gæt, når man ikke har andre muligheder for at kende alderen. Hvis vi for sjov skyld sætter faktoren til 1,6, som for eg på god jord, så er alderen på dit træ med 600 cm i omkreds =  373 år. Havde faktoren været 1,1, som på den magre jord,  så var alderen derimod 535 år.

For ask er usikkerheden større. Her er den beregnede faktor fra 1,4 – 2,4. Så hvis omkredsen er 600 cm, så er alderen fra 250-420 år gammel.

Faktoren er som sagt behæftet med stor usikkerhed. For eksempel findes der ikke data for træer over 150 og 80 år for hhv. eg og ask. Det er uvist hvordan faktoren udvikler sig når træerne bliver ældre. Faktoren er desuden beregnet for træer i en skovbevoksning hvor nabotræerne konkurrerer om lyset. Står træerne frit hele livet vil væksten gå hurtigere, dvs. større faktor.

Bemærk også at træet skal have en vis størrelse, før faktoren kan bruges til at estimere alderen. Diameteren skal være mindst 15 cm (omkreds over 40 cm) før faktoren på nogen måde kan tages i brug.

Figur viser årlig udvikling i omkreds for eg og ask på bonitet 1,2 og 3 (god, mellem og mager jord). Faktor til beregning af træets alder aflæses hvor grafen er tilnærmelsesvis vandret.

Når alt kommer til alt, så er den eneste metode der rigtigt virker, at

 • kende plantningsåret,
 • bore en prøve ud af træet og tælle årringe
 • eller simpelthen at fælde træet og tælle årringe – men det er alligevel nok for destruktiv en metode!

Jeg håber du kan bruge svaret.

Mvh

Træ.dk – Danmarks Træportal
Simon Auken Beck

9 kommentarer

 1. Michael jørgensen siger:

  Hejsa, hvordan kan man udregne, hvor gammelt et træ er, hvis man f.eks får dem som 8/10 10/12 er der nogen steder man kan se det.

  Mvh Michael Jørgensen

  1. Simon Auken Beck siger:

   Er det alderen ved stammeomkreds 8-10 cm og 10-12 cm du gerne vil kende?
   Alderen kommer igen helt an på hvilken træart det drejer sig om. Det er også afgørende om træet er fra planteskole eller det er en skovplante, om den vokser på god eller mager jord, hvilket genmateriale osv. osv. Der kan være meget stor forskel.
   Der er som sagt stor forskel mellem træarterne. Bøg vokser f.eks. relativt langsomt i de første leveår, mens eg vokser hurtigt. Ask er også relativ hurtig, ligesom de fleste nåletræer. Poppel, ær og rødel er meget hurtige.
   Med et groft overslag vil hurtigtvoksende træer kunne opnå stammeomkreds på 10 cm på 4-6 år, mens langsomtvoksende kan bruge det dobbelte eller mere. Store variationer kan som sagt forekomme.
   Mvh Træ.dk

 2. Tommy Ahm siger:

  Det er med stor interesse jeg har gennemgået denne hjemmeside, men finder desværre ikke helt svar
  I de kurver og tabeller der her vises.
  Mit spørgsmål er: Vi har i vores have et Lindetræ der måler 155 cm i omkreds, er det muligt at sætte
  Tal for denne trætype i henholdsvis. god – middelgod-dårlig jord, så jeg vil kunne cirka bestemme
  Vores træs alder.
  Med venlig hilsen
  Tommy Ahm

  1. Træ.dk siger:

   Hej Tommy
   Vi har desværre ikke data der understøtter en beregningsmetode til aldersbestemmelse af lind, som beskrevet i artiklen ovenfor. Lind bruges oftest som park- og allétræ og der er mig bekendt ikke lavet tabeller over linds vækstforhold, som der er for træer der har økonomisk interesse i skovbruget.
   Når det er sagt så har træet en anseelig størrelse med omkreds på 155 cm og diameter på knap 50 cm. Hvor længe det tager at opnå denne størrelse afhænger af flere forhold, som voksested, konkurrence mv. som beskrevet ovenfor, men også om linden igennem årene er beskåret, hvilket er typisk for lind. Hvis den er beskåret jævnligt vil træet selvsagt vokse langsommere. Mit gæt på træets alder vil derfor være meget usikkert, men hvis den har vokset hurtigt, så har den måske vokset 1 cm i diameter om året, dvs. træet er 50 år. Hvis træet derimod er beskåret jævnligt, så kan alderen være meget højere. Tænk fx på de de beskårede lindetræer der findes omkring i danske slotsparker, som er flere hundrede år gamle uden at have opnået en meget stor stammediameter.

 3. Peter Trolle Jakobsen siger:

  Interessant spørgsmål. Jeg ved af erfaring, at egetræer kan vokse til en betragtelig tykkelse som fritstående i god tung jord, hvor der samtidig er læ for vestenvind: 150 cm for et fyrre år gammelt træ

 4. Peter Trolle Jakobsen siger:

  I omkreds, skulle der have stået

 5. Thorvald Johannes Pedersen siger:

  Bore en prøve ud – er det ikke også en destruktiv metode, eller kan træet faktisk godt overleve det? Jeg tænker lidt på at uvorne knægte jo får at vide at de ikke må øve knivkast på levende træer, fordi træet kan risikere at gå ud pga. knivsårene. Ikke dermed sagt at jeg er / har været en sådan uvorn knægt – det er bare noget jeg har hørt… 😉

 6. Tage Kansager, landskabsarkitekt mdl siger:

  Den engelske botaniker Alan Mitchell har udgivet en felthåndbog om Træer i Nordeuropa, på dansk ved botaniker Søren Ødum i 1977 på G.E.C. Gad’s forlag. Heri kan man læse at for langt de fleste træarter vil stammeomkredsen, målt i 1,5 m over jorden ved stammen, øges med 2,5 cm pr. år for fritvoksende træer.
  Et fritvoksende træ med en stammeomkreds på 250 cm vil sædvanligvis være 100 år gammelt; i en skov vil det være ca. 200 år gammelt, og i en allé eller lignende hvor kronen er delvist trykket og der måske også er foretaget lidt beskæring, ca. 150 år.
  Unge træer der vokser frit under gunstige vækstbetingelser kan lægge op til ca. 5 cm til stammeomkredsen om året de første 60-80 år. Gamle træer der er udvoksede har en mindre stammetilvækst.
  Søren Ødum har ikke antydet at der skulle være forskel på væksthastigheden i England (hvorfra tallene stammer) og så i Danmark. Han skriver blot at de forskellige variable og individuelle påvirkninger af væksten ophæver hinanden over en årrække og selv de mest forskellige arter er i overensstemmelse med den simplest mulige regel på 2,5 cm / år i tilvækst.
  Se også artiklen i fagbladet Grønt Miljø 6/2018 side 20-21, hvor bl.a. Simon Auken Beck er citeret for sit svar på det rejste spørgsmål her.

 7. Erik Kjærgaard siger:

  Kan man på tilsvarende vis beregne alderen for en (sort)poppel, stammeomkreds er 400 cm? og i så fald hvordan?

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Ask

Ask er naturligt forkommende i Danmark og er et almindeligt skovtræ. Det er en tung og hård træart. Træet bruges bl.a. til møbler, gulve og legetøj. Ask er desuden godt brænde.

Eg

Egen vokser i det meste af verden og er et almindelig forekommende træ i de danske skove.

Forskere kan styre træers højdevækst

Et forskerhold på Oregon State University har sprunget årevis med trimning af krone og rødder over og er nu i stand til at styre et træs højdevækst ved hjælp af genmodifikation.

Hvor højt kan et træ blive?

Danmarks højeste træ er målt til 52,5 meter, mens verdens højeste træ er 115,5 meter. Træer kan dog blive endnu højere.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×