"Energitræ"

Fundne emner

Der er fundet 18 resultater

Bioteknologisk gennembrud: Omvendt fotosyntese

Som de første i verden er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at nedbryde plantemasse ved hjælp af enzymer og sollys.

Så meget energi får vi fra træ

Træets energiandel er faldet en smule, men er med 41,3 % af den vedvarende energiproduktion, stadig langt den størst kilde til grøn energi i Danmark. Dansk anvendelse af vedvarende energi fortsætter i det hele taget sin vækst. Det skyldes især en stigning i produktionen af vindenergi og import af træpiller.

Træs energiandel øges

Energistatistik 2012 viser stort fald i energiforbrug og drivhusgasser.

Danmark kan blive selvforsynende med energitræ

Udbyttet fra skovene kan øges med mere end 30 % uden en ekstrem udvidelse af skovarealet.

Affaldstræ bliver til grønt skibsbrændstof

Et nyt bioraffinaderi i Frederikshavn bliver verdens første til at lave skibsbrændstof. Anlægget kommer i første omgang til at køre på træ.

Norsk initiativ foreslår energimærkning af brænde

Det kan være svært at regne ud hvor meget energi man får når man køber brænde. Det ønsker man at lave om på i Norge hvor der nu kræves energimærkning af brænde.

Større andel træ i den danske energiforsyning

På trods af et fald i energiproduktionen med træ, så steg andelen af træ i det samlede samlede energiforbrug. Træ udgjorde i 2011 hele 45,1 % af den vedvarende energi og er dermed fortsat den vigtigste kilde til CO2 neutral energi.

Energi fra danske skove kan fordobles

De danske skove kan fordoble udbuddet af træ til energi. Og det uden at mindske hensynet til publikum, naturen og produktionen af råvarer til savværkerne.

Træets CO2-neutralitet til debat

I en ny rapport sår den grønne tænketank CONCITO tvivl om at træ som brændsel er CO2-neutralt. Rapporten har givet anledning til avisoverskrifter som f.eks. ” Når træ er sort som kul”. Imidlertid protesterer fagfolk imod rapporten og siger den er fyldt med fejl.

Naturpleje: Fra udgift til indtægt med træflis

Voksende efterspørgsel på træflis giver gode indtægter på naturpleje – tidligere var der kun udgifter.

Træ sikrer Danmark vedvarende energi på rekordniveau

Træ sikrer Danmark rekordhøjt forbrug af grøn energi. Træ står nu for 47 procent af den vedvarende energi. Det viser Energistyrelsens Statistik for 2010.

Træ til energi i Danmark – udnyttelse og politik

Træ er i dag den vigtigste kilde til vedvarende energi herhjemme. Og træets rolle bliver endnu større i fremtiden.

Hvad kommer der ud af 1 kubikmeter træ?

Når et savværk modtager træ fra skoven bliver det meste lavet til tømmer. Men der bliver også lavet papir, fiberplader og bioenergi. Læs her hvad der typisk bliver lavet af 1 m3 træ.

Træpiller

Træpiller er lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld, derfor er det et CO2-neutralt brændstof. Pillerne presses sammen uden tilsætningsstoffer.

I Danmark har vi endnu ikke en standard, men svanemærkning er på vej. Test pillernes kvalitet inden du køber.

Der er penge at spare ved at skifte til træpiller. Private husstande skal typisk bruge en pilleovn til at fyre med piller, men varmebehovet stort nok kan man vælge et fyr i stedet.

Hvis man vælger de rigtige piller er vedligeholdet minimalt.

Brænde af gran

Der er mange myter om granbrænde og mange af dem er usande. Niels Heding er forstkandidat og seniorforsker på Skov og Landskab med speciale i energitræ og han fyrer med gran. I denne artikel gør han op med mange af myterne om granbrænde.

Står man med 1 stykke bøgebrænde og 1 stykke granbrænde der er nøjagtig lige store og indeholder samme mængde vand– så får man mest for pengene i bøgen – fordi vægtfylden er større – der er altså flere kalorier i forhold til størrelse.

Men står man med 1 kg bøg og 1 kg gran så får man mest for pengene i granbrændet fordi brændværdien er højere i gran end i bøg. Pr. vægtenhed er der altså mere varme i gran.

Og står man med en rummeter bøg og en rummeter gran så er der mest træ i gran. Det skyldes, at granbrænde er rundt og mere regelmæssigt end bøgebrænde og derfor lettere at stable tæt.

Gran er også billigere og det er lettere at stable og det betyder at granet er op til 25 % mere værd end bøg.

Træpiller er billige og miljørigtige

Træpiller er både et miljørigtigt og billigt alternativ til fyringsolie. I de sidste 5-6 år er efterspørgslen på træpiller derfor steget kraftigt, hvilket har ført til import af træpiller, der ikke altid er af bedste kvalitet. Teknologisk Institut tilbyder derfor træpilleproducenterne en kvalitetssikringsordning, der skal sikre forbrugerne en ensartet kvalitet.

En gennemsnitshusstand skønnes årligt at kunne spare 40 procent af udgifterne til sine brændselsudgifter ved at fyre med træpiller, hvilket betyder, at en ny kedel til omkring 50.000 kr. vil kunne være tjent hjem på godt fire år.

Se flere

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×