Vinduer og yderdøre

0

Konstruktion og holdbarhed

Som for alle udendørs trækonstruktioner, er det af største vigtighed at indtænke principperne for konstruktiv træbeskyttelse ved konstruktion af vinduer og yderdøre.

Med konstruktiv træbeskyttelse menes særlig udformning af konstruktioner med henblik på sikring af lang holdbarhed. Hovedelementet i konstruktiv træbeskyttelse består i, at undgå opfugtning af træværket. Undgås opfugtning, hæmmes svampevækst og insektangreb, og træet kan opnå en meget lang varighed.

Dimensionerne af træet har i denne sammenhæng indflydelse på holdbarheden. Spinkle dimensioner afgiver hurtigere fugten end kraftige dimensioner. Rammer til termoruder er kraftigere end rammer til enkeltglas for at kunne klare den større belastning fra de tungere termoruder.

For at sikre en god mekanisk holdbarhed, anbefales det, at udføre oplukkelige rammer i moderate størrelser. Hængsler og andet beslag skal have den rigtige styrke og påføres en god rustbeskyttelse.

For mere konkret information om konstruktiv træbeskyttelse, henvises til artiklerne:

Kerneved

For mange træarter gælder det, at kerneveddet indeholder svampehæmmende stoffer eller på anden måde har egenskaber, der giver kerneveddet bedre holdbarhed end splintved.

Efter gamle håndværkstraditioner var det helt almindelig praksis at anvende kerneved på de mest fugtudsatte dele af vinduer og yderdøre. Med en automatiseret produktion af vinduer og yderdøre, har der i en årrække været en vigende tendens til at fokusere på fordelene ved selektiv brug af kerneved. Dette har medført at vinduer med begrænset varighed har været solgt på markedet.

I dag er kerneveddets mange fordele atter i fokus. Størstedelen af de fyrretræsvinduer, som markedsføres i dag, har generelt en stor andel af kerneved.

Anvendes fyrretræ, skal det mest kerneholdige træ bruges til bundstykkerne, og marvsiden (kernesiden) skal altid udgøre den udvendige overflade på vindueskonstruktionen. Denne opbygning sikrer mindst mulig fugtophobning i overfladen. Læs mere om marvstråler, splint- og kerneved i artiklen Opbygning af træet

Trætørring

En forudsætning for en lang holdbarhed af trævinduer og -yderdøre er præcise sammenføjninger som bedst muligt forhindrer vandindtrængning. For at træ ikke ændrer dimensioner og slår sig, er korrekt trætørring afgørende. Ved trætørringen udløses træets spændinger og fugtindholdet kan fastlægges til det niveau som træet vil få i den påtænkte anvendelse. Dermed ændres fugtindholdet mindst muligt i perioden fra produktet er færdigt til det er i anvendelse. Under trætørringen skal der tages hensyn til de egenskaber og krav som ofte er individuelle for den enkelte træsort.

Imprægnering eller varig træart

Hvis et trævindue eller en trædør er korrekt konstrueret, fremstillet af det rigtige træ, overfladebehandlet hensigtsmæssigt og fornuftigt indbygget i bygningen, er imprægnering normalt ikke nødvendig. Ofte er fabriksfremstillede yderdøre og vinduer dog vakuumimprægnerede.

Vakuumimprægneret træ anvendes til trækonstruktioner, der er udsat for vejr og vind eller kondens, men ikke i kontakt med jord eller permanent i vand. Vacuumimprægneringen kan være et fornuftigt tilvalg, som sikkerhed, hvis der er usikkerhed med hensyn til optimal konstruktiv træbeskyttelse

Læs mere om imprægnering i artiklen Imprægnering – godkendte midler og anvendelse

Et alternativ til imprægnering, er anvendelse af særlig varige træarter som f.eks. teak, eg, dark red meranti, red lauan, sipo, araputanga og iroko..
For yderligere information om trævinduers holdbarhed, henvises til Teknologisk institut, 2004. Viden om træ 6, Et godt trævindue.

Lamineret træ

Karme og de større træemner, kan udføres af lamineret træ. De laminerede træemner vil medføre væsentlig mindre vridninger, så vinduer og yderdøre beholder deres form. Laminerede vinduer og yderdøre er dog ikke helt fri for revner, der ofte optræder ved limfugerne. Mindre revner ved limfugerne er dog ikke tegn på, at limfugen er ved at gå op.

Det anbefales at få vinduer og yderdøre leveret med en overfladebehandling, i det mindste med en grunding. Herved beskyttes træet mod opfugtning. Vacuumimprægnering regnes som en grunding.

Montage

Ved montage af vinduer og yderdøre skal en række specifikke, tekniske spørgsmål overvejes.

Det gælder emner som:

  • Korrekt placering af fastgørelser og opklodsninger
  • Brug af kiler
  • Valg af skruer og beslag
  • Dimensionering af hængsler
  • Afstande mellem karm og væg
  • Fastgøring til murværk
  • Fuge, sålbænk og inddækning.

For en uddybende beskrivelse af disse emner, henvises til Vinduesindustriens ”Håndværker- og brugervejledning”.

Overfladebehandling

 

11696891_10206127791888926_4616855_n

 

Vinduer og yderdøre overfladebehandles principielt som al anden udvendig træbeklædning. Der er normalt behov for at beskytte træet bedre, hvorfor det anbefales at anvende de dækkende træbeskyttelsesmidler eller maling. Der henvises til artiklerne om overfladebehandling, behandlingsmidler og miljøforhold ved overfladebehandling.

Overfladebehandlingen bør være slidstærk, hvilket peger i retning af anvendelse af maling. Mange vandfortyndbare træbeskyttelsesmidler og malinger kan anvendes til vinduer og yderdøre. Ifølge (Kilde: Norges Byggforskningsinstitutt 1997) tyder erfaringer på, at de opløsningsmiddelbaserede (terpentinbaserede) har længere holdbarhed.

Vedligehold af overflader udføres som beskrevet i artiklen Vedligeholdelse af udendørs, overfladebehandlet træ.

Kvalitetssikring og mærkning af vinduer og yderdøre

Vinduer og yderdøre produceret på virksomheder, der er tilsluttet Dansk Vindues Certificering, DVC, er fremstillet under et nøje specificeret kvalitetsstyringssystem, som skal følges af virksomheden. Endvidere inspicerer DVC virksomhedens produktion med jævne mellemrum. Det anbefales derfor at anskaffe vinduer og yderdøre med DVC’s mærke.

 

Dansk Vindues Certificering

Dansk Vindues Certificering inspicerer jævnligt virksomheder der er tilmeldt systemet

Der henvises til de tekniske bestemmelser for DVC for yderligere og detaljeret information om hensigtsmæssig konstruktion af vinduer og yderdøre af træ.

Den europæiske produktstandard for vinduer og yderdøre, DS/EN 14351-1 skal følges senest februar 2009. Fra dette tidspunkt skal vinduer og yderdøre være CE mærkede.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×