Tags:

Billig lagring af CO2 i skovene

0

Af -

Billig lagring af CO2 i skovene?

Verdens skove spiller en stor rolle i den internationale klimapolitik. På Klimakonventionens konference i Milano i midten af december blev der opnået enighed om reglerne for lagring af CO2 ved skovprojekter i udviklingslande.

Men også de danske skove kan være med. Skov og Landskab og Skov- og Naturstyrelsen udgiver en rapport, som vurderer, at skovene kan bidrage med 4-10 pct. af Danmarks klimapolitiske målsætning om at nedbringe udslippet af CO2 med 25 megaton pr. år.

Skovrejsning bidrager til CO2 lagring

Kyoto-protokollen åbner mulighed for at medregne lagre af CO2, der er opbygget gennem skovrejsning. Med en årlig skovrejsning på 4.000 hektar pr.
år, dvs. 1.500 hektar over det nuværende niveau, vil skovrejsningen i 2008 binde ca. 0,3 megaton CO2 pr. år og i 2040 ca. 1,6 megaton CO2 pr. år.
Forskningschef Bo Jellesmark Thorsen vurderer, at dette nogle steder vil kunne tilbyde en billig og fordelagtig lagring af CO2:

– Det gælder for nye skove på steder, hvor de samtidig kan opfylde andre formål, f.eks. friluftsliv og grundvandsbeskyttelse. Hvis skovene ikke yder meget andet end CO2-lagring, så bliver det en dyr lagring.

I Skov- og Naturstyrelsen konstaterer vicedirektør Jens Peter Simonsen, at CO2-lagring i skovene således falder godt i tråd med indsatsen for bynær
skovrejsning, som samtidig beskytter grundvandsressourcer.

– Ser vi det hele i en sammenhæng, kan vi nu tilføje CO2-lagring til alt det andet vi kan få fra skovene, dvs. friluftsliv, grundvandsbeskyttelse, træ,
natur, landskab m.m.

I de eksisterende skove kan der ved en ændret skovdrift lagres helt op til 0,6 megaton CO2 årligt. Dette kan realiseres hurtigt, fordi disse skove i
modsætning til de nye skove allerede er i god vækst.

Træ i stedet for fossile energikilder

Kyoto-protokollen giver dog kun meget begrænsede muligheder for at medregne denne CO2-lagring i CO2-regnskabet. Der er ønske om at  fastholde protokollens fokus på reduktion af udledningen af CO2  fra industri, trafik, energiforsyning m.m., men skovene kan altså spille en større rolle i fremtiden, hvis man vil.

Brugen af træ til energi kan mindske forbruget af fossilt brændstof. Skov & Landskabs beregninger viser, at der sandsynligvis er så meget overskydende træ i de danske skove, at det kan reducere udslippet af CO2 med yderligere 0,4-0,7 megaton pr. år, hvis træet bruges til bioenergi.

Læs rapporten:  Skovenes mulige rolle i klimapolitikken – En scenarioanalyse af CO2-reduktionspotentiale.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger fås på Skov & Landskab hos

ph.d.-studerende Signe Anthon,
ph.d.-studerende Jette Bredahl Jacobsen eller
forskningschef Bo Jellesmark Thorsen, tlf 45 76 32 00, mobil 20 13 83 45,
og i Skov- og Naturstyrelsen hos specialkonsulent Frans Richard Bach, tlf 39 47 26 24,

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×