Nye love for den danske natur

0

Af -

Nye love for den danske natur

Den 25.  maj vedtog Folketinget et forslag til lov om skove og forslag til ændringer i naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven og museumsloven. Allesammen love der regulerer den danske natur.

Skovlov med bæredygtigt drift

Den nye skovlovs fomål er at bevare og værne landets skove og at forøge skovarealet. 

Det indebærer også at fremme bæredygtig drift af landets skove. Bæredygtig drift betyder inddragelse af både økonomiske, økologiske og sociale værdier.

I loven står at at skoven skal dyrkes ud fra en helhedsbetragtning og at man tilstræber at

  • fremme opbygningen af robuste skove
  • sikre skovens produktion
  • bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed og
  • sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan tilgodeses.

Mulighed for naturnær drift

Et af formålene med den nye skovlov er at give skovene mulighed for en mere naturnær skovdrift.  Det sker bl.a. ved at tillader mere ekstensiv drift. Tidligere skulle et skovareal plantes til igen når man ryddede træerne men i den nye lov må 10% af skoven være åbne naturarealer uden træer, og andre 10% må udlægges til græsning med f.eks. får og kvæg.

Nu må skovejeren bruge længere tid til at etablere nye træer, på areal hvor træet er fældet. Og nu er det også tilladt at lade naturlig tilgroning skabe den nye bevokning. Skovejerne har nu 10 år til at etablere en ny bevokning, i modsætning til tidligere praksis som var på 2-4 år.

Desuden får skovene i modsætning til tidligere, lov til at ligge hen uden aktiv drift.

Desuden vil der med den nye skovlov være mulighed for at opføre arbejdshytter, skovbørnehaver og spejderhytter i skove, så børn og unge får bedre muligheder for et aktivt liv i naturen.

Beskyttelse af arter og naturtyper

Både skovloven og naturbeskyttelsesloven rummer beskyttelse af arter og naturtyper i de internationale naturbeskyttelsesområder – NATURA 2000-områderne.  Det skal ske gennem frivillige aftaler, eller afgørelser hvor ejernes eventuelle tab vil blive dækket. Der vil også blive pligt for ejere til at anmelde særlige aktiviteter indenfor områderne, inden aftalen indgås.

Særligt værdifulde skovarealer uden for NATURA 2000-områderne skal kortlægges og eventuelt beskyttes via frivillige aftaler.

Nye adgangsregler

Med den reviderede naturbeskyttelseslov er der skabt bedre muligheder for at færdes i naturen. Nu må man færdes i private skove fra kl. 6 til solnedgang og ryttere kan ride på stranden uden for badesæsonen.

Lovteksten for den nye skovlov og teksten for de andre love kan ses på folketingets hjemmeside.

 

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×