Skove og plantager 2012

0

Den nye publikation "Skove og plantager 2012" fra Skov & Landskab ved Københavns Universitet er udkommet og fastslår atter skovenes betydning for klimaet.

Af -

Træernes vækst og bæredygtig hugst i skovene gavner klimaet

Skovenes rolle i forhold til miljø, biodiversitet og klimaforandringer er højst relevant og aktualiseret af klimatopmødet i Paris.

Den nye publikation “Skove og plantager 2012” fra Skov & Landskab på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning  – ved Københavns Universitet indeholder oplysninger om de danske skoves areal og vedmasse.

Desuden er der et særligt afsnit med fokus på skovarealet og den atmosfæriske deposition.

Fra rapporten skal især fremhæves følgende fire punkter:

  • De danske skove vokser

De nye beregninger i “Skove og plantager 2012” viser, at skovarealet i Danmark nu udgør 14,1 % af landet og arealer med anden træbevoksning udgør 1,1 % af landet. Skovareal et er dermed steget med 9,8% siden år 2006.

  • De danske løvskove er nu i overtal

De nye målinger i “Skove og plantager 2012” viser, at 39,5% af det samlede skovareal er rene nåleskove og 40,8% er rene løvskove.

  • Skovrejsning er godt for CO2-regnskabet

Når man forsøger at imødegå klimaforandringerne ved at reducere udledningen af CO2 til atmosfæren, er det godt at lave skovrejsning.

Skovtræerne binder CO2 i stammer, grene og rødder, og det tæller positivt i CO2-regnskabet. I “Skove og plantager 2012” vurderes det, at der fra 1990-2011 er rejst op mod 95.000 hektar ny skov i Danmark.

Hele det danske skovareal binder CO2 hvert år.

  • Fyring med bioenergi er godt for CO2-regnskabet

Halvdelen af skovenes træ består af kulstof, der er bundet fra atmosfæren. Ifølge “Skove og plantager 2012” drejer det sig om ikke mindre end 41 mio. tons kulstof her i Danmark.

Når vi fyrer med træ, enten som brænde, flis eller træpiller – erstattes fossile ressourcer som kul, olie og gas. Træets kulstof er i kredsløb allerede og skovene binder løbende kulstof. Derfor er energi fra træ CO2-neutral i modsætning til energi fra olie, kul og gas, der medfører en forøgelse af atmosfærens indhold af CO2.

Ifølge “Skove og plantager 2012” er hugsten af nåletræ til energi (brænde og flis) femdoblet fra 1980’erne til perioden 2003-2011.

Skovstatistikken udføres af Skov & Landskab for Naturstyrelsen, Miljøministeriet.

Yderligere oplysninger

Bogen kan downloades på Skov & Landskabs hjemmeside, hvor også den tidligere mere omfattende publikation “Skove og plantager 2008” kan købes på papirform.

Kontaktpersoner fra Skov & Landskab på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet:

  • Seniorforsker Vivian Kvist Johannsen:   tlf. 3533 1699 / 2030 0969  – vkj@ign.ku.dk
  • Seniorforsker Thomas Nord-Larsen:         tlf. 3533 1758 / 4032 4394 – tnl@ign.ku.dk
  • Specialkonsulent Torben Riis-Niels           tfl. 35331625 – trni@ign.ku.dk
  • Senior konsulent Bruno Bilde Jørgensen: tlf. 3533 1694 – bj@ign.ku.dk
  • Seniorrådgiver Kjell Suadicani                    tlf. 35331730 – kjs@ign.ku.dk

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×