Tags:

Træ skal give mere bæredygtigt byggeri i Danmark

2

Minister har modtaget forslag til, hvordan Danmark får mere byggeri i træ og derved markant reducerer skadelig CO2-udledning.

Af -

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har netop fået et brev fra Chora Connection med forslag til, hvordan Danmark får mere bæredygtigt byggeri i træ og derved markant reducerer skadelig CO2 -udledning.

Forslagene er blevet til, efter Chora Connection i efteråret har holdt rundbordssamtaler med 20 aktører fra skovbrug, træproduktion og byggebranchen.

Træ - bæredygtigt byggemateriale.

Træ er det eneste byggemateriale, som absorberer og lagrer CO2, mens der udledes betydelige mængder CO2 under produktion af eksempelvis stål og beton. Foto: Træ.dk.

Mere træ i byggeriet

Danmark kan reducere udledningen af CO2 ved ganske enkelt at bygge mere i træ. Derfor præsenterer Chora Connection transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt for to forslag, som skal føre til mere dansk byggeri i træ.

Mads Randbøll Wolff, direktør i Chora Connection, siger:

”Vi har med glæde noteret os, at transport- og bygningsministeren er åben for at fjerne konkrete barrierer for, at Danmark bygger mere i træ. Det er dejligt, vi har en minister på området, som har blik for, at vi kan tage betydelige skridt i retning mod en mere bæredygtig fremtid, ganske simpelt ved at bygge mere i træ. Af samme grund har Transport- og Bygningsstyrelsen igangsat udarbejdelse af en analyse, som ser på muligheder, effekter og barrierer ved øget brug af træ i byggeriet. Vi ser naturligvis frem til, analysen bliver færdig i december, men vi opfordrer ministeren til at tage handling allerede nu. Derfor får han her to bud på, hvad han kan gøre”.

Anbefalinger til ministeren:

Chora Connection anbefaler at bygningsreglementet opdateres:

  • Bestemmelser vedrørende brandforhold ændres, så det bliver muligt at bygge højt med træ.
  • Der indføres grænse for et byggeris maksimale miljø- og klimapåvirkning.

Justeringen vil bl.a. bidrage til udvikling af nye danske jobs og tydeliggøre, at træ i byggeri reducerer klimabelastningen.

Opdatering af bygningsreglementet er vejen frem

I oktober holdt Chora Connection rundbordssamtaler med 20 aktører fra træ- og byggebrancherne for at finde fælles fodslag om, hvordan Danmark fremmer brugen af træ i byggeriet. På denne baggrund anbefaler Chora Connection følgende tiltag:

Det gældende bygningsreglements bestemmelser vedrørende brandforhold opdateres, så det bliver muligt at bygge et dansk højhus i træ. En tilsvarende udvikling finder allerede sted i andre EU-lande, bl.a. England og Sverige. Det vil give en forenkling og afbureaukratisering af reglerne, som kan give mulighed for at udvikle nye danske jobs.

I det gældende bygningsreglement indføres loft for et byggeris maksimale miljøpåvirkning og udslip af klimagasser baseret på livscyklusvurderinger eller tilsvarende dokumentation. Det vil gøre det tydeligt, at træ i byggeri kan bidrage positivt til at nå de danske reduktionsmål for CO2. Træ er det eneste byggemateriale, som absorberer og lagrer CO2, mens der udledes betydelige mængder CO2 under produktion af eksempelvis stål og beton.

Bæredygtigt byggeri med træ

Mens der udledes betydelige mængder CO2 under produktion af beton og stål, er der med øget anvendelse af træ i et byggeri mulighed for at reducere byggeriets CO2 udslip væsentligt.

Derfor samlede Chora Connection i oktober et bredt udsnit af aktører fra bygningsindustrien, træproducenter og skovbrug for at finde fælles fodslag om, hvordan Danmark får mere bæredygtigt byggeri.

På den baggrund opfordrer Chora Connection transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt til at fjerne eksisterende barrierer for bæredygtigt byggeri i den gældende lovgivning.

Læs mere hos Chora Connection

2 kommentarer

  1. Peter Frandsen siger:

    Det her er et vigtigt initiativ. Håber virkelig at ministeren får øjnene op for træets potentiale.

    1. Simon Auken Beck siger:

      Hej Peter. Ja, meget enig. Træ er et klimavenligt byggemateriale og kan spare en masse CO2 i regnskabet. Der virker som om der bare skal fjernes nogle enkelte forhindringer der skal justeres før potentialet kan undbyttes. Lad os håbe at politikerne vil være med også.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

National målsætning: Danmark skal bygge mere i træ

Mere træ i dansk byggeri vil betyde mindre udledning af skadelige CO2-gasser. Derfor opfordrer Chora Connection til et nationalt partnerskab om mere byggeri i træ

Go2Wood – bæredygtigt byggeri med træ

Go2Wood er et projekt der har som mål at finde konkrete ideer til, hvordan Danmark får mere bæredygtigt træbyggeri.

Derfor gavner skove og træ klimaet

Vi kan nedbringe CO2-indholdet i atmosfæren på to måder: Vi kan udlede mindre CO2 og vi kan fjerne CO2 fra atmosfæren og lagre den. Ved at bruge træ gør vi begge dele på én gang.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×