Indeklima i hus af limede massivtræelementer: Byggeeksempel med massivtræ

Teknologisk Institut har gennemført en undersøgelse af indeklima i et enfamiliehus opført af limede massivtræelementer.

Man har undersøgt omfanget af emissionen af formaldehyd og flygtige carbonforbindelser fra de limede træelementer ved dels at foretage målinger i den færdige konstruktion (in-situ) og dels ved at foretage beregninger af den forventede afgasning på grundlag af tidligere udførte bestemmelser af byggematerialets emission (Funch 2002).

 

indeklima

Konklusion:

Undersøgelsen konkluderer at koncentrationen af formaldehyd ikke overstiger 0,100 milligram/kubikmeter luft, som er den grænseværdi WHO anbefaler (WHO 2000).

For emissionen af flygtige carbonforbindelser viser undersøgelsen at de målte koncentrationer ikke overstiger de tærskelværdier der anbefales af “Den Nordiske Kommission vedrørende Byggeregulativer” anført i (Nielsen et al. 1996).

Du kan læse hele rapporten ved at downloade den på adressen:

http://solidwood.teknologisk.dk/pdf/emissions_in_situ.pdf

Dokumentation af massivtræselementer

Som et led i specifikation af produkter gennemfører Teknologisk Institut en række undersøgelser, der skal kortlægge og dokumentere egenskaberne for flere typer af massive træelementer anvendt i byggeri.

Den igangværende dokumentation organiseret efter de seks væsentlige krav fra EU’s byggevaredirektiv. Seks krav der skal opfyldes for at byggematerialet skal kunne godkendes til anvendelse i byggeri og CE-mærkes.

Krav til massivtræ:

  1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
  2. Brandsikring
  3. Hygiejne, sundhed og miljø
  4. Sikkerhed ved anvendelsen
  5. Beskyttelse mod støjgener
  6. Energibesparelser og varmeisolering

Forskningsprojekterne afsluttes løbende, og i takt hermed gøres resultaterne tilgængelige på hjemmesiden http://solidwood.teknologisk.dk i form af kortfattede rapporter der kan downloades.

Denne artikel er en del af Træ.dk’s 
temakampagne om Massivtræ i byggeriet.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×