Introduktion til at bygge med massivtræ

Inspirationen til at bygge med elementer af massivt træ stammer fra især Schweiz, Tyskland og Sverige hvor man igennem 1990erne har udviklet forskellige typer af træelementer.

I Danmark blev de første byggerier med massivtræelementer opført i 1999. Indtil efteråret 2002 er der bygget knap 30.000 m2 med metoden.

Forskning i elementernes og de færdige bygningers egenskaber er sket på Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet siden 1999.

Hvad er massivtræelementer?

Massivtræelementer er opbygget af brædder eller lægter. De kan sættes sammen med forskellige midler:

  • Søm (Ringsøm, 3.1 x 50, 3.1 x 60, 4.0 x 60, 4.0 x 90)
  • Dyvler (af bøgetræ)
  • Lim
  • Forspændte stålstænger (bolte)

Det mest egnede forbindelsesmiddel afhænger af elementtypen og anvendelsen.

I vægelementer anvendes primært følgende trædimensioner: Bredde: 25-45 mm, dybde: 70, 95, 120 mm.

I dækelementer anvendes primært følgende trædimensioner: Bredde: 25-45 mm, højde: 95, 120, 145, 170, 195, 220 mm.

I kompositdæk anvendes primært følgende trædimensioner: Bredde: 25, 30, 40, 45 mm, højde: 120, 145, 170 mm.

Massivtræelementer kan inddeles i tre grupper afhængig af deres konstruktive opbygning:

  • Elementer opbygget af kantstillede brædder
  • Elementer opbygget af krydsede brædder
  • Elementer opbygget som kasseelementer

Figur 1 viser en principskitse af de tre grupper.

 

Figur 1 Massivtræelementer kan inddeles i tre grupper. Øverst: Kantstillede brædder, Midten: Krydsede brædder, Nederst: Kasseelementer.

Figur 1 Massivtræelementer kan inddeles i tre grupper.
Øverst: Kantstillede brædder,
Midten: Krydsede brædder,
Nederst: Kasseelementer.

 

Produktion af massivtræelementer

Massivtræelementer kan præfabrikeres under kontrollerede forhold på fabrik eller tilvirkes på byggepladsen under hensyntagen til klimapåvirkninger.

Limede massivtræelementer skal produceres på fabrik. Sømmede træelementer giver mulighed for en simpel produktion som kan ske på byggepladsen ved hjælp af en arbejdsbænk.

Produktion af massivtræelementer skal under alle omstændigheder kunne ske under tag så elementerne ikke udsættes for skadelige fugtpåvirkninger. Produktion på byggepladsen vil især komme på tale ved mindre byggeprojekter med et begrænset antal elementer. Ved større projekter er en industrialiseret produktion fordelagtig.

I Tyskland og Schweiz etableres ofte en produktion på byggepladsen. Det er fordelagtigt i disse lande på grund af de principper for overflader og koncept for hele vægflader der er udviklet.

Det er næppe muligt at etablere en tilsvarende byggepladsproduktion i Danmark på grund af de større krav til overfladens beskaffenhed, lønomkostninger, traditioner etc. Indtil videre er stort set al produktion af massivtræelementer i Danmark sket på fabrik.

Miljø og indeklima

For miljøet har det store fordele at bygge med træ. Træ er en naturlig og fornyelig ressource som findes i rigelige mængder i Danmarks og Europas skove. Bortskaffelse af træ kan ske ved afbrænding med udnyttelse af træets energi, og træprodukter har derfor et langt bedre energi- og CO2-regnskab end produkter af andre materialer.

Også hensynet til det indre miljø – indeklimaet – taler for huse af massive træelementer. Det store trævolumen medvirker til at skabe et mere behageligt indeklima ved at udjævne fugt- og temperaturvariationer igennem året. Hensyn til indeklimaet spiller en særlig stor rolle i de nordiske lande hvor mennesker opholder sig indendørs en stor del af livet.

Nye konstruktive og arkitektoniske muligheder

Træ er nemt at bearbejde, og massive træelementer giver derfor nye konstruktive og arkitektoniske muligheder for byggeriet. En række danske arkitekter er i de seneste år gået ind i udvikling af metoden.

For at et nyt byggesystem som massivtræelementer kan få succes på det danske marked, skal en række udviklingstemaer behandles. Grundlæggende er det nødvendigt at alle involverede parter i udviklingen kender produktets muligheder og begrænsninger. Manglende viden kan føre til dårlige konstruktive løsninger som skader produktets videre udvikling og succes.

Udviklingstemaerne for massivtræelementer kan opdeles i 5 punkter:

 

1. Keep it simple:

 

Et af temaerne for udviklingen af massivtræelementer har været ideen om at skabe et simpelt byggesystem der i praksis er nemt at håndtere for de udførende. Derfor lægges der vægt på at projektere elementer som kan håndteres på byggepladsen af få mænd og uden brug af fx store kraner. Målet er en nem og simpel metode som samtidig mindsker risikoen for byggefejl i udførelsesfasen.

Efter de første produktioner af massivtræelementer blev det klart at de skulle kunne håndteres og monteres af et traditionelt dansk tømrersjak. Den udviklede bredde på ca. 320 mm kan i op til en højde på 4,0 m håndteres af et tømrersjak i montagefasen.

 

 

2. Fastlæggelse af dækbredde for elementet:

 

Under hensyntagen til de radiale og tangentiale dimensionsændringer og det forhold at de enkelte lameller i elementet svinder og udvider på fæstemidlerne (søm) i elementet, blev det klart at den tilladelige dimensionsændring pr. element ville andrage max. 2 mm.

 

 

3. Fastlæggelse af træfugt i produktions- og leveringsfasen:

 

Trænormen

(DS 413, 1998) fastlægger den tilladelige fugt i træ under indbygningen (w  < 20 %). Træets tilladelige fugtindhold under produktionen er 15± 3%. Det resulterer i et fugtindhold i elementerne på 13-15% ved levering.

 

4. Projekterings- og monteringsunderlag:

 

Udvikling af produktions- og leveringslister samt opstalter vægvis af de enkelte bygningsdele.

 

 

5. Formulering af produktdatablade:

 

Som dokumentation for produktet skulle der udarbejdes produktdatablade med bæreevne tabeller, samt grundlag for levering (overfladeplanhed, styrke, træfugt etc.).

 

Copyright

© Moe & Brødsgaard A/S.
Eftertryk kun tilladt efter aftale med rettighedshaver www.moe.dk

 

Denne artikel er en del af Træ.dk’s
temakampagne om Massivtræ i byggeriet

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×