Hvor meget træ kan vi bruge?

4

Flere læsere har spurgt os hvor meget træ vi kan bruge, og om hvorvidt det er bæredygtigt.

Af -

Hej Træ.dk

Træ er et godt redskab til at påvirke en bygnings miljøregnskab, hvilket også krediteres i fx DGNB certificeret byggeri, og særligt mulighederne for CLT viser, at det er muligt at minimere andelen af stål og beton i vores bygninger ved at bruge træ i stedet. Som udgangspunkt er der ikke mange ting, der ikke kan løses med træ.

MEN spørgsmålet er, om det overhovedet er bæredygtigt at hæve brugen af træ i byggeriet i så høj grad, som det er muligt. Hvis vi forestiller os, at vi erstatter 80% af de betonelementer, der bruges i byggeriet, med CLT, samt tilsvarende ift. spær, indervægge, gulve mm. Det vil lægge et stort pres på træindustrien og leverandørerne.

Hvis man gik over til træ i så høj grad i hele EU, ville der så overhovedet være bæredygtigt (FSC/PEFC) træ at skaffe? Hvor meget træ kan skovene, særligt i Sverige, Rusland, Finland og Canada, levere uden det går ud over skovenes kontinuerlige biomasse og biodiversitet, osv?

For hvis det rent faktisk er muligt at skaffe så meget bæredygtigt træ, så er det jo bare den vej vi skal, men man kan jo frygte, at en stor vækst i brugen af træ i byggeriet vil sætte yderligere pres på naturen og de truede skovarealer. I så fald, skal der etableres mere skov?

Jeg ser frem til at få kastet lidt lys og fakta på denne relevante problemstilling.

Venlig hilsen
Tom

Svar

Hej Tom

Tak for henvendelsen og ikke mindst tak for det meget relevante spørgsmål.

Bæredygtigt byggeri starter med bæredygtige byggematerialer!

Træ er kort fortalt nærmest den eneste måde, man kan gøre byggeri bæredygtigt – i hvert fald når det kommer til fleretagers bygninger og decideret højhusbyggeri.

Vi kommer naturligvis ikke uden om stål og beton til samlinger, afstivninger og fundament mv., men den ekstremt store anvendelse af disse energitunge byggematerialer er i et klimaperspektiv uholdbart i længden. Cement er en kæmpe klimabelastning som alene står for omkring 5 % af verdens CO2 udledning, og der er desuden tegn til, at vi med nuværende forbrug kan løbe tør for sand, et simpelt råmateriale til beton, inden for en overskuelig årrække – og derefter bliver det nødvendigt at knuse bjerg og sten til sand, med store miljømæssige omkostninger til følge, ligesom prisen vil stige dramatisk.

Så derfor er der al mulig grund til at skifte til træ, som er et fornybart og bæredygtigt byggemateriale – lavet af vand, luftens kulstof og energi fra solen.

Er der nok bæredygtigt træ?

Men, hvor meget træ kan vi bruge, og er det overhovedet bæredygtigt at hæve brugen af træ i byggeriet i så høj grad som det er muligt?

En nøgleparameter er selvfølgelig at tage mindre træ ud af skoven, end skoven selv kan reproducere. Skovene i de områder, hvor vi hovedsageligt får vores træ fra, er i vækst. Skovarealerne vokser, og samtidig høstes der kun en mindre del af skovens årlige tilvækst. Se f.eks. denne opgørelse fra European Environment Agency.

Der er lande, som Schweiz og Østrig, der næsten udnytter hele tilvæksten, mens Sverige ligger på ca 80%, Finland på 65% og ca. det samme for Ungarn og Frankrig. I Tyskland er der store mængder uudnyttet træ, idet man kun udnytter 55% af tilvæksten, mens Norge, UK og Hviderusland udnytter 50% og Rusland bare 20%. Også i Canada udnyttes blot 65% af den årlige tilvækst i skoven.

Så der er gode muligheder for at øge udbuddet af træ på en bæredygtig måde.

Udbud stiger med større efterspørgsel

Hvis al verdens beton- og stål-byggeri skulle erstattes af træ på én gang, ville der ikke være tilstrækkeligt bæredygtigt træ. Men en gradvist øget efterspørgsel, vil blive mødt af et gradvist øget udbud på bæredygtigt tømmer. Øget efterspørgsel vil skabe økonomiske incitamenter til at øge skovarealet, mobilisere træressourcen i eksisterende skov, og i det hele taget bevare skoven frem for at konvertere til anden arealdrift. Det er umiddelbar økonomisk logik.

Det er også derfor, det er så vigtigt, at når der anvendes træ i byggeriet – så SKAL det være bæredygtigt. Både for at øge efterspørgslen og udbuddet – men selvfølgelig især fordi klimaargumentet for at bruge træ ellers er falsk. Træ kan godt være bæredygtigt uden at være certificeret, men den nemmeste måde at dokumentere det på, er ved at efterspørge certificeret træ. PEFC eller FSC – det er ganske enkelt.

Efterspørgslen på bæredygtigt træ fra PEFC og FSC er da også steget betydeligt over de seneste årtier – og derfor er udbuddet også steget. Det ses bl.a. på det globale certificerede skovareal som hvert år vokser. Det certificerede skovareal er i dag over 450 millioner ha (10.7% af verdens skovareal) og produktionen herfra anslås at udgøre knap en tredjedel af verdens rundtømmer (29%). Og den andel vil uden tvivl øges i fremtiden. Se graf og tabel nedenfor som stammer fra UNECE/FAO-rapporten Forest Products Annual Market Review 2015-2016.

certificeret-skovareal-globalt

certificeret-skovareal-globalt-tabel

Biomasse fra skoven er efterspurgt

Byggesektoren er ikke alene om at bruge mere og mere træ. Især energisektoren skaber i disse år øget efterspørgsel efter biomasse fra skoven, hvilket frygtes at udgøre en trussel for bæredygtigheden. Importen af træpiller fra fx amerikanske skove viser sig imidlertid ikke at være så klimaproblematisk, som det ellers kunne frygtes -i hvert fald på kort sigt. Forbruget opvejes nemlig af øget vækst og øget skovareal, som COWI konkluderede i en rapport tidligere i år.

Et helt præcist fremtidsscenarie for hvor meget træ vi kan bruge nu og i fremtiden er naturligvis ikke muligt at give, men jeg håber at ovenstående har kastet lys over nogle af dine spørgsmål.

Mvh.

Træ.dk

4 kommentarer

 1. Bjarne siger:

  Man kunne starte med at passe vores statsskove ordentlig og de militær er arealer med.?

  1. Ebbe Bøllehuus siger:

   Ja Bjarne. Du har fuldstændig ret! Vi har store ressourcer, værdier, gemt i de danske statsejede skove som ikke bliver udnyttet. Det er både ressourcespild og en hån mod dem der i fordums dage har puklet med at skabe disse værdier. Lad os få gang i udnyttelsen af al det dejlige træ der står i statens skove og få gang i dansk træindustri igen!

 2. Freja Jensen siger:

  Er der ikke problemer i at udskifte træet “hurtigt”. Altså ligesom med regnskov er det vel ikke nødvendigvis positivt, at man bare planter noget ny skov? Eller hvad?

 3. Vagn Larsen siger:

  Det er en fuldstændig forfejlet politik der foregår i de danske skove nu til dags. Desværre er dansk skovbrug blevet inficeret af mere eller mindre selvbestaltede politiske guruer, som absolut ikke har forstand på skovdrift, men som desværre har fået al for megen politisk indflydelse de sidste 20-25 år.
  Dette sagt af en pensioneret skovfoged med 40 års arbejde i dansk skovbrug.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

Hvorfor træ?

Hvorfor vælger flere og flere træ i byggeriet?

Bæredygtig skovdrift

Skovbrug er vigtig i kampen mod globale klimaforandringer

Læs mere

Træ.dk på Facebook

Vi deler historier, foto og videoer af skov, træ og træprodukter.

Følg os på Facebook

Nyhedsbrev

Få gratis nyheder om træ og træprodukter direkte i din indbakke.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×